Er det lov å straffe barn ved å nekte dem friminutt?

02 januar, 2020
Når barn blir straffet og nektet å gå til friminutt på skolen, blir de fratatt rettighetene de har i den tidsperioden uten aktivitet. Hvordan er denne typen straff regulert eller begrenset?

På mange skoler er det vanlig å straffe barn ved å nekte dem friminutt eller redusere varigheten. Hva er grunnen? Dårlig oppførsel, ikke fullførte lekser, oppholde seg i gangene, snakke i timene eller glemme en bok hjemme.

Det er lærere som til og med nekter elever som trenger å gå på do i løpet av klassen en pause. Friminutt er en rettighet som alle barn har, og det er også en nødvendighet med tanke på deres fysiske og emosjonelle helse. Likevel er det fortsatt tilbakevennende å nekte dem friminutt som straff.

Deretter vil vi gjennomgå noen fakta for å forstå hvorfor barn ikke bør nektes friminutt.

Friminutt: Et barns rett

Artikkel 24 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter sier at: “Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier.” Dette inkluderer selvfølgelig barn som også har rett til hvile og en rimelig begrensning av studietiden.

For barn varer skolen cirka 5 timer. Det er også veldig mange som går på SFO eller AKS, så tiden deres på skolen kan vare opptil 9 timer. Det er uten tvil en travel dag …

Er det lovlig å straffe barn ved å nekte dem friminutt?

I løpet av dagen har det blitt etablert en lengre pause ved formiddagen kjent som storefri. Denne perioden med fritid og lek er en rettighet som barn har.

Denne rettigheten gjenspeiles i artikkel 31 i barnekonvensjonen. Den sier: “Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder …”

Å straffe barn ved å nekte dem friminutt er maktmisbruk fra læreren eller virksomheten. Friminuttene på skolen er ikke læreres eiendom, de er barns rettigheter. Ingen intern sanksjonsregime for noe utdanningssenter er over loven eller internasjonale konvensjoner.

Fordeler med friminutt for barn

Friminutt gir barna mange mentale, fysiske, emosjonelle og sosiale fordeler. Denne perioden med fri lek og fritidsaktiviteter er avgjørende for barns utvikling og helse. Et lite øyeblikk av fritid lar dem utvikle sosiale ferdigheter, lære å dele, kommunisere og løse problemer. Det er også en tid for å frigi spenning.

Fra et strengt akademisk synspunkt er friminutt også veldig viktig. For å lære bedre, trenger barn en pause for å behandle informasjonen etter en periode med læring. Det er like nødvendig som en matte- eller norsktime.

Friminutt er også avgjørende for å lade opp energi og for barna å ta del i fysisk aktivitet. Det bidrar positivt til å forbedre skoleprestasjoner og barns atferd. I tillegg er denne tiden med fritid og avkobling spesielt nyttig for barn med atferds- eller lærevansker; som de som lider av ADHD (hyperaktivitet og oppmerksomhetsforstyrrelse).

Er det lovlig å straffe barn ved å nekte dem friminutt?

Hvorfor er det galt å nekte dem friminutt?

Friminutt er en grunnleggende del av barnas utvikling. Det er en viktig komponent i det sosiale samspillet som barn må ha på skolen. Det er en mulighet til å hvile fra faglige krav og et rom for rekreasjon, kreativ utvikling, deltakelse og fysisk aktivitet.

For barn er lek en viktig aktivitet som ikke kan forbys eller avvises. Skoler bør ikke bruke friminutt som en form for straff. De må se etter andre metoder for å forbedre atferden til elevene.

Foreldre må kreve at deres barns rettigheter blir oppfylt og be skolen om ikke å straffe dem ved å nekte dem friminutt. Skolen må bruke pedagogiske og ikke-tvangsmidler for å rette opp mulige atferdsproblemer hos barn. Det er nødvendig å se etter andre typer løsninger som ikke inkluderer å frata dem retten til hvile.

Ved å ta bort friminuttet, lærer barn også at de må underkaste seg urettferdige situasjoner uten å kunne gi sin mening om dem. De lærer at deres behov ikke betyr noe, og at de ikke kan endre noe de ikke anser som rettferdig.