Hvordan bør konsekvenser og ledelse fungere i klasserommet?

Straff i klasserommet er noe vi må følge med på. Lærere bør ha god opplæring i hvordan de skal forhindre dårlig oppførsel i klassen.
Hvordan bør konsekvenser og ledelse fungere i klasserommet?
Azucena Fernández

Skrevet og verifisert av læreren Azucena Fernández.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Hvordan konsekvenser skal håndteres i klasserommet, er noe læreropplæringen bør ta i betraktning. I tillegg til å ha kunnskap i fagene de underviser, bør lærerne også ta med seg praktiske ledelsesferdigheter.

En av de viktigste sidene ved opplæringen av fremtidige lærere er å hjelpe dem til å ta styringen i et klasserom. Mange studier viser at elever lærer bedre i engasjerende og ryddige miljø. Men alle barn er forskjellige og reagerer derfor forskjellig på konsekvenser.

Hvilken form for umotivert adferd forekommer i klasserommet?

Vi kan gruppere umotivert og dårlig oppførsel i følgende kategoriene:

Forstyrrelser og uinteresserte elever er de vanligste atferdsproblemene lærere møter i klasserommet. Lærere synes faktisk at det er vanskelig å kontrollere dem. Aggressiv og antisosial atferd forekommer mer sjeldent.

Vanlige strategier for konsekvenser i klasserommet

I mange år har lærere forholdt seg til to strategier. For å løse umotivert atferd bruker de:

  • Belønning, som fremmer god oppførsel
  • Sanksjoner eller straffetiltak, som skal hindre eleven fra å forstyrre i klassen.
Et barn i skammekroken i klasserommet.

Inntil relativt nylig, brukte lærere i USA fysisk avstraffelse i klasserommet. Dette var vanlig bare et par tiår tilbake. Etter at det ble gitt forbud mot fysisk avstraffelse, begynte lærerne å ta i bruk andre former for straff.

Disse trinnvise tilnærmingsmåtene i klasserommet er sett med konsekvenser som øker i alvorlighetsgrad. Vanligvis bruker lærerne disse metodene på alle former for dårlig oppførsel.

  • Disse trinnene begynner vanligvis med en advarsel.
  • Deretter, må eleven tilbringe litt tid utenfor klasserommet.
  • Det neste er at eleven må til rektor eller på skolekontoret.
  • Til slutt, kan eleven bli suspendert eller utvist.

Denne fremgangsmåten er logisk fordi læreren kan fortsette med sin undervisning. Andre elever kan da fortsette å lære. Men det betyr allikevel at man ser bort fra kilden til problemet.

“Problemelever” finner det derimot vanskelig å lære etter å ha gått glipp av en time. De vil ha vanskeligheter med å fortsette med stoffet.

“De fleste lærere bruker denne metoden. Allikevel sier de at disse formene for straff, vanligvis ikke fungerer.”

Hvordan kan du stoppe dårlig oppførsel og unngå å straffe i klasserommet? Lærere sier at de truslene og handlingene som hindrer eleven fra å lære, ikke alltid virker. Forskning støtter også dette.

Det er tydelig bevist at det å stole på disse fremgangsmåtene som å gi eleven time-out, ikke løser problemet. Det kan faktisk heller gjøre det verre over tid.

Forebygging er nøkkelen til å unngå straff

Nøkkelen er å fokusere på forebygging. Tar du i betraktning det fysiske miljøet, læringsplanen, ressurser og læringsmetoder, kan du forhindre at elever kobler fra. Da vil de ikke forstyrre i timen.

En jente som er "satt på gangen" og som dermed ikke forstyrrer undervisningen.

“Lærere må vise barna hvordan de skal løse problemer og konflikter. Da vil ikke elevene bruke sinne til å håndtere en situasjon.”

Opplæringen lærere får bør derfor inkludere læringsteknikker for å skape forståelse, og metoder som fokuserer på å unngå konflikter. De vanligste problemene i et klasserom er liten interesse og forstyrrelser. Det er derfor viktig å forhindre at dette skjer.

Lærere bør prøve å se på hvordan de skal utvikle en læringsmetode som forebygger disse problemene. Alt dette er bedre enn å prøve fikse oppførsel til eleven.

“Det vil allikevel aldri være én fremgangsmåte som passer alle lærere. Forebyggingen og reaksjonen på en elevers oppførsel, avhenger av kultur.”

Opplæringskurs for lærere bør vise fremgangsmåter, teknikker og strategier for å håndtere denne oppførselen på en støttende og pedagogisk måte.

Det kan interessere deg ...
Barna mine vil ikke jobbe med skoleoppgaver
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Barna mine vil ikke jobbe med skoleoppgaver

Barna mine vil ikke jobbe med skoleoppgaver, hva gjør jeg? Det er et spørsmål foreldre stiller regelmessig. Det er veldig vanlig at barn ikke... le...
Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.