God oppdragelse som gjør sønnen din kjærlig og omsorgsfull

God oppdragelse som gjør sønnen din kjærlig og omsorgsfull
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 23 mai, 2018

Med en riktig og god oppdragelse vil sønner bli minst like kjærlige og omsorgsfulle som døtre. Ømhet er ikke en egenskap bare jenter kan ha. Vi må bli kvitt denne stereotypien for å kunne oppdra sønner som har emosjonell intelligens. Vi bør lære sønnene våre at evnen til å vise kjærlighet og omsorg er en positiv egenskap.

Selv i dag er det faktisk slik at samfunnet vårt fortsatt har en tendens til å forvente forskjellig oppførsel fra jenter og gutter. Gutter skal være sterke, stoiske og modige, mens jenter skal være mer forsiktige, følsomme og søte.

Denne todelingen av kjønnene gir et feilaktig bilde som er innprentet i vår tenkemåte. Den påvirker hvordan vi relaterer oss til omgivelsene og menneskene rundt oss.

Gårsdagens gutter, som i dag har blitt menn, kan ha vanskelig for å snakke om følelsene sine. Det kan ofte være vanskelig for dem å uttrykke følelser og ufordekt empati når situasjonen krever det.

Til tross for dette må vi først understreke at det maskuline kjønnet også har sin egen emosjonelle dybde. Gutter og menn har sitt eget språk for å uttrykke kjærlighet. De er definitivt også i stand til å formidle kjærlighet.

Allikevel er det viktig at vi gir en god oppdragelse som fremmer disse egenskapene hos sønnene våre så fort som mulig. Slik vil du uten tvil kunne gi sønnen din et rikere liv med en større emosjonell tilstedeværelse.

Vi må lære guttene våre at de ikke skal være redd for å vise følelsene sine. Ved å gjøre dette vil du gjøre sønnen din en enorm tjeneste. Menn som kan vise følelsene sine vil kunne utvikle sunne og kjærlige forhold med andre mennesker. Gode forhold og relasjoner vil heve livskvaliteten til sønnen din.

En god oppdragelse vektlegger emosjonell intelligens i oppveksten. Dette er noe ethvert barn fortjener.

Testosteronet i den mannlige hjernen speiler nevroner

Tidlig i svangerskapet begynner testosteronnivået til guttefostere å øke raskt og jevnt. Etter at babyen er født, vil testosteronnivået avta kraftig og forbli lavt fram til puberteten. Nevrologer har påvist at dette hormonet bestemmer hvordan noen små områder i hjernen distribueres og kobles sammen.

Blant annet gjør dette at gutter noen ganger bearbeider informasjon på en annen måte enn jenter. Det forklarer også hvorfor gutter noen ganger kan være mer impulsive enn jenter eller vise et større konkurranseinstinkt. Vi må imidlertid ikke glemme at det også finnes en liten andel testosteron i kvinnehjernen. Mengden er selvfølgelig mye lavere enn hos menn.

Betyr dette at testosteron gjør gutter mer aggressive og mindre kjærlige?

Dette er en klassisk oppfatning. Vi har blitt lært at gutter kommer inn i denne verdenen med en genetisk disposisjon for å være mer aggressive enn jenter. Dette er ikke sant. Aggresjon og kjærlighet har ingenting med gener å gjøre – eller iallfall ikke så mye som vi liker å tro. Aggresjon og kjærlighet har sammenheng med oppdragelsen.

  • Gutter bør få en oppvekst med like mye nærhet, følelser og kjærlighet som jenter.
  • Gutter blir ikke født aggressive. Hvis noen er aggressive, vil dette i stor grad henge sammen med hvilke forventninger og forbilder de møter i oppveksten. Noen gutter presses mot en viss oppførsel for å vise hvor “mandige” de er. Dette er overhode ikke en god oppdragelse og kan være en skadelig for barnet ditt.

Menn har også speilnevroner

Speilnevroner er avgjørende for våre kognitive evner. De gjør oss i stand til å få kontakt med andre. De gir oss muligheten til å sette oss selv i andres sko, imitere dem, forstå dem og få en emosjonell kontakt med dem.

  • Det har blitt hevdet at kvinner er det eneste som har disse nevronene. Denne oppfatningen kom av at kvinner ofte er flinkere til å forstå andre mennesker og bry seg om dem. De er også generelt flinkere til å etablere varme og kjærlige forhold og se situasjoner gjennom andres øyne.
  • Det er på tide med en oppklaring. Menn har også speilnevroner. Faktisk er små gutter like sensitive og følsomme som jenter. Når moren smiler til dem, får de øyeblikkelig en god kontakt. De får like god kontakt med faren sin når han viser dem kjærlighet.

Gutter har like mye empati som jenter, og har de samme forutsetningene til å få god kontakt med andre. Men om vi begynner å undertrykke følelsene deres i en ung alder, vil de mest sannsynlig bli emosjonelt underutviklet.

I kontakt med andre mennesker vil de kanskje utvise mindre tilstedeværelse, slik at det blir vanskelig for dem å bygge gode relasjoner med andre. Dette er ikke riktig måte å oppdra sønnen din på.

Gi sønnen din en god oppdragelse med nærhet, dialog og kjærlighet

Sønnen din vil også gjerne ha klemmer. Sønner føler omsorg for mødrene sine. De blir lei seg hvis du begynner å gråte. De ler når pappa er glad. Sønner vil vil ha kjærlighet og omsorg og være nær foreldrene sine.

Det er ikke noe i veien med det. Tvert imot er det fantastisk å se at en sønn føler seg fri nok til å vise følelser. Det er gledelig å se at sønnene våre søker kontakt med andre på et emosjonelt nivå og er i stand til å vise autentisk kjærlighet.

Derfor er det viktig at du daglig viser sønnen din hvordan han kan komme i kontakt med sine egne følelser og andre mennesker. Du må for all del aldri si ting som at “gutter ikke gråter”, eller presse sønnen din til å undertrykke følelsene sine. Hvis du gjør dette vil sønnen din bli en umoden og emosjonelt inkompetent mann som ikke kan knytte nære bånd med andre mennesker.

Et liv uten nære og gode relasjoner er et tomt og trist liv. Lær sønnen din å unngå dette ved å gi ham en god oppdragelse der alle følelser kan uttrykkes. La kjærlighet og omsorg være en naturlig del av hverdagen, og skap et hjem der både sønner og døtre får vise følelsene sine.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.