Hvordan hjelpe barn å utvikle emosjonell styrke

Barns emosjonelle styrke gjør dem motstandsdyktige og gir dem motet og selvtilliten de trenger for å nå sitt maks potensial. I denne artikkelen, vil vi gi 10 forslag for å bygge opp ditt barns emosjonelle styrke.
Hvordan hjelpe barn å utvikle emosjonell styrke
Marián Carrero Puerto

Skrevet og verifisert av psykologen Marián Carrero Puerto.

Siste oppdatering: 27 juli, 2018

Ved å gi barn de verktøyene de trenger for å møte alle de forskjellige situasjonene i livet sitt, vil du forsterke en emosjonell styrke.

Som mor, må du holde in mente at barn som er mentalt sterke vil være forberedt for å takle all slags utfordringer.

Disse barna er faktisk i stand til å løse problemer, komme seg over nederlag og takle all slags vanskeligheter.

Samtidig, vil det å hjelpe barn med å utvikle sin emosjonelle styrke kreve en tre-delt fokus. 

Først må voksne lære barna å erstatte negative tanker med mer realistiske.

Samtidig må foreldre jobbe med barna for å hjelpe dem med å kontrollere følelsene sine.

Og til sist, mødre og fedre må lære barn å ta positive tiltak.

10 forslag for å hjelpe barn å utvikle emosjonell styrke

Det finnes mange strategier, disiplinteknikker og læreverktøy som kan hjelpe barn med å utvikle emosjonell styrke. 

Nedenfor vil vi gi 10 forslag som vil hjelpe med å bygge opp hans eller hennes emosjonelle styrke:

1. Lær spesifikke evner

Det første forslaget for å øke den emosjonelle styrken hos barn er å lære de å gjør ting bedre neste gang.

Med andre ord, istedenfor å fokusere på deres feiltakelser, kan du oppmuntre barnet ditt ved å fokusere på hvordan de kan gjøre ting annerledes neste gang og oppnå bedre resultater.

Legg til en konsekvens som lærer spesifikke evner, som problemløsing, impulskontroll og selvdisiplin.

Dette settet av evner vil hjelpe barnet ditt å lære seg å oppføre seg på en mer produktiv måte, selv i når de er fristet av vanskelige omstendigheter.

2. La barnet gjøre feil

Lær barnet ditt at feil er en del av læringsprosessen. På den måten, vil ikke barnet ditt føle skam når han eller hun gjør en feil.

Samtidig, vil du lære barnet å møte den naturlige konsekvensen av hans eller hennes handling, så lenge det under trygge rammer.

For eksempel, om barnet ditt kaster en leke og den blir ødelagt, kan du istedenfor å løpe ut for å kjøpe en erstatning, snakke med barnet ditt om viktigheten av å ta vare på tingene våre.

Om barnet ditt er gammelt nok til å forstå konseptet om penger, kan han eller hun spare opp til en ny leke, om det er ønskelig. Selvfølgelig, å la barnet ditt lide av den naturlige konsekvensen av å løpe ut i trafikken vil ikke være trygt.

Uansett, snakk med barnet ditt om å unngå å gjøre den samme feilen i framtiden.

Hvordan hjelpe barn å utvikle emosjonell styrke

3. Hjelp barnet ditt å utvikle sunt selv-snakk

Det er vanskelig for barn å føle emosjonell styrke når de lider av ydmykelse eller konstant kritikk. 

Det er viktig å lære de små å revurdere disse negative tankene så de kan tenke mer realistisk.

Å utvikle et perspektiv som er både objektivt og samtidig optimistisk vil hjelpe barnet ditt å yte maksimalt og komme seg over uheldige situasjoner.

4. Oppmuntre barna dine til å møte sine frykter

Om barna dine unngår å gjøre noe som skremmer dem, vil de aldri få den selvsikkerheten som tillater dem å føle seg ukomfortable. Derfor, er det bra å hjelpe de små med å møte disse situasjonene. 

Oppmuntre dem, ros deres anstrengelser og belønne dem for å være modige. Dette vil motivere barna dine til å gå ut av sin komfortsone og gi dem den selvsikkerheten de trenger for å gå etter sine mål.

“Barn må bli lært hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.”

– Margaret Mead –

5. Tillat barna dine å føle ubehag

Selv om å løpe for å hjelpe barnet ditt hver gang du ser at de strever er fristende, er det ikke alltid det rette å gjøre.

Det å konstant komme for å redde barnet ditt vil bare forsterke tanken om at han eller hun er hjelpeløs

Å la barna tape lærer dem å ta ansvar for det de gjør og gir bedre resultater. 

Hold in mente at, med støtte og veiledning, vil en slik situasjon hjelpe barnet ditt å utvikle emosjonell styrke.

6. Fremme bygning av karakter

Barn trenger en sterk moralsk referanse for å gjøre sunne valg. Som en mor, bør du jobbe hardt for å gi gode verdier til barna dine.

For eksempel, du kan formidle gode moraler når barnet ditt tar del i en konkurranse. Understrek viktigheten av konsepter som ærlighet og medfølelse enn å fremme at man skal vinne uansett hva.

7. Gjør takknemlighet til en prioritet

Takknemlighet er et fantastisk middel mot selvmedlidenhet og andre dårlige vaner som hindrer ditt barns mentale styrke. Det kan også forbedre ditt barns humør og oppmuntre til en proaktiv løsning for hans eller hennes problemer.

Du kan hjelpe barna dine å lære å sette pris på de gode tingene som skjer. På den måten, selv på dårlige dager, vil de kunne sette pris på alt de har å være takknemlige for.

8. Stadfest ditt barns følelse av personlig ansvar

Utviklingen av mental styrke involverer å akseptere personlig ansvar. Derfor, ved å la barna gi en forklaring når de gjør en feil eller gjør noe galt – men ikke godta unnskyldninger.

Det er også en god idé å korrigere barna dine om de prøver å legge skylden på andre for hvordan de tenker, føler eller oppfører seg.

Hvordan hjelpe barn å utvikle emosjonell styrke

9. Lær barna dine evner som hjelper dem med å regulere følelsene sine

Ikke ro barnet ditt ned når de er sinte, eller prøv å muntre dem opp når de er triste.

Lær de små heller å takle ubehagelige følelser på en måte som barna ikke blir avhengige av deg for å regulere følelsene sine.

Barn som forstår følelsene sine og vet hvordan de skal takle dem er bedre forberedt på utfordringer.

10. Frem mental styrke

Snakk med barna dine om deres personlige mål og hjelp dem med å ta steg for å bli sterkere. Hjelp til med å la selv-forbedring og mentalt styrke bli en prioritet i livet deres.

Kort sagt, oppdagelsen av barns emosjonelle styrke skjer igjennom en prosess av læring og refleksjon.

Ved å bruke de rådene vi har nevnt over på barnet ditt vil hjelpe dem med å trene emosjonell styrke så vel som å utvikle positive og kreative tanker.

Dette vil hjelpe dem til å handle klokt i møte med ulike situasjoner i livet.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.