Fordelene med idémyldring for gruppearbeid

26 april, 2020
Teknikken med idémyldring er veldig nyttig for elevene for å utføre gruppearbeid effektivt.

Idémyldringsteknikken er et arbeidsverktøy for grupper som hjelper folk å lage nye og originale ideer relatert til et gitt emne. For å gjøre det bra, må du skape en avslappet atmosfære som vil lette samarbeidet mellom alle i gruppen. I denne artikkelen skal vi forklare de mange fordelene med idémyldring for barnet ditt.

Denne teknikken kan være veldig berikende for elever, både i det faglige og personlige felt.

“Ingen av oss er like gode som oss alle.”

– Ray Kroc –

Fordelene ved å jobbe i en gruppe

Samarbeidslæring er definert av Johnson, Johnson og Holubec, som:

“Den didaktiske bruken av små grupper der elevene samarbeider for å maksimere egen læring og andres.”

Fordelene med idémyldring for gruppearbeid

Derfor kan vi si at gruppearbeid hjelper elevene til å samarbeide og samarbeide med hverandre med det formål å oppnå et felles mål. Bruken av denne undervisningsmetodikken i klasserommet gir elevene flere fordeler, for eksempel:

 • Å favorisere følelsen av tilhørighet og samhørighet i gruppen
 • Å fremme positiv sameksistens
 • Å fremme autonomi og uavhengighet
 • Å tillate elevene å lære og praktisere visse etiske verdier
 • Å påvirke forbedring av kommunikasjon og være mer åpen og flytende

Av alle disse grunnene er det en god idé å lære barn å jobbe i en gruppe fra ung alder. For å lette denne prosessen kan de få undervisning i gruppeteknikker, for eksempel idémyldring.

Fordelene med idémyldring for gruppearbeid

Før du setter idémyldringsteknikken i praksis, bør du huske på tre grunnleggende regler:

 • Alle ideer er gyldige. Du skal ikke avvise eller eliminere noen av ideene som foreslås av deltakerne i gruppen, uansett hvor absurde de kan virke. I tillegg er enhver form for kritikk eller håning strengt forbudt.
 • Det er nødvendig å lytte aktivt og skrive ned alle forslagene som dukker opp, med det formål å forbedre dem, men uten å begynne å dømme dem.
 • Vi må handle raskt. For dette må vi unngå å starte debatter, diskusjoner eller forklaringer. Det gjelder å samle så mange ideer som mulig om emnet.

“Lytt uten å dømme, snakk uten å fornærme og observer uten å forakte. Tre verdier som vil gjøre deg mer rettferdig mot andre”.

– Anonym –

Mange post it-lapper som henger på en vegg

Fremgangsmåte for å gjennomføre idémyldringsteknikken

Når det gjelder gruppearbeid, bør du ta følgende trinn for å høste fordelene ved idémyldring:

 • Spesifiser prosjektets emne
 • Gruppemedlemmene deltar ved å si så mange ideer som de kan tenke på i løpet av en viss tid og foreslå hvordan prosjektet kan gjennomføres
 • Et av gruppemedlemmene bør skrive ned alle forslagene som folk kommer med
 • Når det ikke er flere ideer, eller når tiden er ute, blir alle forslagene lest opp
 • Gruppen diskuterer disse forslagene og velger de beste, sammen med all informasjonen som vil være nyttig for gjennomføring av prosjektet

Etter endt idémyldring vil elvene ha et bredt utvalg av ideer til disposisjon for å gjennomføre prosjektet. Om nødvendig, bør de prøve å forbedre ideene de har valgt. Til slutt, før du starter selve prosjektet, anbefales det å lage en plan med poengene som skal inkluderes.

 • Fernández de Haro, E. (2010). El trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo. Universidad de Granada: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
 • Johnson, D.W. y Johnson, R.T. (1994). Learning Together and Alone. Cooperative, Competitive and Individualistic Learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, E. J. (1994). The nuts and bolts of cooperative learning. Interaction Book Co.