Faktorer som påvirker et barns skoleprestasjoner

Hvert barn er unikt, og det er mange faktorer som kan påvirke et barns faglige prestasjoner. I dag skal vi diskutere flere aspekter du må ta hensyn til. Vi vil også analysere hvordan du kan bidra positivt til barnets utdanning.
Faktorer som påvirker et barns skoleprestasjoner
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 18 oktober, 2019

Det er mange forskjellige faktorer som kan påvirke et barns prestasjoner på skolen og gjøre at karakterene går ned – både personlige og ytre. Nedenfor vil vi gjennomgå noen av de viktigste omstendighetene som påvirker skoleprestasjoner.

Om et barn gjør det bra på skolen eller ikke, avhenger av flere faktorer. Normalt sett, når karakterene ikke er på det nivået de bør, har foreldre og lærere en tendens til å skylde på eleven. Utdanning er imidlertid en prosess som involverer en rekke omstendigheter og deltakere.

Blant omstendighetene som påvirker skoleprestasjoner, er de som er iboende for barnet. For eksempel:

Når det gjelder ytre faktorer, kan vi nevne sosioøkonomisk status, lærerens evner og infrastrukturen til skolen eller skolesystemet.

Hovedfaktorene som påvirker skoleprestasjoner

  1. Barnets modningsnivå: Noen barn er mer forberedt på å begynne sin akademiske karriere enn andre. Dette har å gjøre med den unike utviklingen til hvert individ. Over tid vil barnet venne seg til det nye miljøet og tilpasse seg den nye rytmen.
  2. Personlighet og emosjonell tilstand: Barn som har mer emosjonell stabilitet, viser større evne til å møte kravene fra skolen og tilpasse seg bedre til miljøet. De oppfører seg på en omgjengelig, respektfull og vennlig måte. Barn som viser tegn på angst, aggresjon eller depresjon har større vanskeligheter med å oppnå gode resultater.
  3. Foreldre: Barn er en refleksjon av eksemplet foreldrene har gitt dem hele livet. Hvis barn observerer ansvarlige og vedvarende holdninger og atferd, vil de mest sannsynlig etterligne dem. Forberedelsene som foregår før en ny fase på skolen er også et kraftfullt verktøy som foreldre kan gi barna sine. En autoritær oppdragelse hjelper imidlertid ikke.
  4. Lærere: Et positivt og respektfullt forhold mellom lærere og barn er nøkkelen til barnets akademiske suksess. Det er selvfølgelig også lærerens evne til å formidle kunnskap. Som foreldre bør du unngå å komme med kommentarer foran barnet ditt angående læreren deres. Dette kan føre til manglende respekt på vegne av barnet ditt overfor pedagogen. På samme tid kan barnet ditt ende opp med å bli forvirret angående to av de viktigste autoritetsfigurene: forelder og lærer.
Barnet mitt lager unnskyldninger for å slippe å gå på skole

Andre sekundære faktorer som spiller en rolle i skoleprestasjoner

Foruten faktorene nevnt over, er det andre elementer som også spiller en liten rolle i den komplekse prosessen av et barns utdanning.

Først er de sosioøkonomiske forholdene som barnet har levd under. Dessverre er ulikhet fremdeles et stort problem nå for tiden, og dette har konsekvenser i folks liv.

Barn som vokser opp med mer støtte og større muligheter når det gjelder ernæring, hvile og læring har en tendens til å være mer vellykket faglig.

“En lærer er et kompass som aktiverer magnatene nysgjerrighet, kunnskap og visdom hos elevene.”

Likeledes er disse faktorene reversible. Det er mange foreldre som ofrer seg for barnas beste. Dessuten jobber en rekke ikke-statlige organisasjoner for å gi barn tilgang til en bedre utdanning i selv de mest trengende landene.

En annen faktor som påvirker et barns akademiske suksess er utdanningssystemet i et samfunn, region eller land. De pedagogiske verktøyene som en skole besitter, spiller også en rolle. Når en institusjon har tilgang til flere og bedre ressurser, er lærernes oppgave enklere og barn lærer mer.

Hvordan man kan hjelpe barn i den pedagogiske prosessen

Det er visse ting vi kan gjøre på daglig basis for å hjelpe barna våre i utdannelsen:

  • Ledsag dem. Les, integrer matematikk i hverdagslige situasjoner, og hjelp barna dine med leksene. Dette vil hjelpe dem å forstå hva de lærer bedre. Samtidig vil det å gjøre ting riktig, på egen hånd, øke deres autonomi. Dette hjelper dem også med å etablere ansvarlige rutiner. Du kan også delta på skolearrangementer og aktiviteter for å vise barnet ditt enda mer støtte.
  • Oppmuntre, men ikke press. Vis barna at du stoler på evnene deres og forventer det beste av dem. Vær imidlertid forsiktig så dette ikke blir en belastning for dem.
  • Ikke straff barna hvis de ikke gjør det bra. Hvis du merker at barnet ditt prøver, men likevel ikke oppnår forventede resultater, ikke bli sint eller straff barnet ditt. Snakk rolig og prøv å hjelpe barnet ditt med å finne løsninger. Gjør lekser sammen med barnet ditt, eller se etter en veileder for å forsterke konseptene han eller hun har problemer med.
Hvordan man kan hjelpe barn i den pedagogiske prosessen
  • Ikke misbruk bruken av ytre belønninger. Belønninger kan være effektive, og det er greit at barn får kompensasjon for innsatsen. Dette bør imidlertid ikke bli regelen. Barn trenger å forstå at skole er en av deres fremste forpliktelser i livet. Derfor bør de prøve hardt på skolen for sitt eget beste – ikke bare for en belønning.

Og til slutt, husk at et barns liv ikke skal fokuseres 100% rundt skolearbeid. Hvis akademia er alt, vil barnet ditt tro at du bare bryr deg om karakterer, og ikke om følelser eller andre mulige vansker.

Selv om skole er viktig, er også sport, familie, rekreasjon, gjøremål, vennskap osv. det.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.