Er læring via osmose mulig? Og hvordan foregår det?

Ikke bare er læring via osmose mulig, det er en av de mest effektive måtene for barn å få kunnskap på. I dag vil vi fortelle deg hvordan og hvorfor.
Er læring via osmose mulig? Og hvordan foregår det?
María Matilde

Skrevet og verifisert av pedagogen María Matilde.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Når vi snakker om læring via osmose, refererer vi til at læring finner sted på en naturlig måte mens man deler med andre. Det er en rekke måter for barn å lære, og ikke bare i et klasserom.

Enhver form for læring er gyldig dersom det passer til de etablerte utdanningsmålene, utdanningsnivået, og behovene og trekkene ved elevene. Men det finnes visse former for læring som er mindre kjent, men det gjør dem ikke mindre effektive eller nødvendige. Dette er tilfellet ved å lære via osmose. Fortsett å lese for å oppdage mer.

Er læring via osmose mulig?

Mange av dere har sikkert hørt, med et snev av sarkasme og tvil, om læring via osmose. Men til tross for skepsisen er det mulig for barn å lære via osmose. Osmose er et vitenskapelig begrep som refererer til diffusjonen som finner sted mellom to væsker eller gasser som er i stand til å blandes over en semi-ugjennomtrengelig membran – med andre ord, den gjensidige påvirkningen mellom to elementer som er i kontakt med hverandre. 

Derfor er læring via osmose en læring basert på gjensidig påvirkning mellom to individer. Så å lære via osmose er en form for læring basert på observasjon og imitasjon av atferdene og evnene til andre. Det oppstår naturlig i en rekke kontekster – både akademiske og hverdagslige – og ikke alltid bevisst.

Det er mulig med læring via osmose.

Læring fra omgivelsene og andre

Dersom læring via osmose er basert på kontakt med andre, vil det da naturligvis involvere hverdagslæring basert på praksis og erfaring. Dette betyr læring fra ens omgivelser og fra måten mennesker oppfører seg innenfor dem … Omgivelser der vi lærer koder og livssyn, atferd og kunnskap, i tillegg til måter å forholde seg til hverandre og snakke sammen.

Så, avhengig av karakteristikkene ved disse omgivelsene, lærer vi én eller annen ting, og det finnes noen omgivelser som er mer stimulerende enn andre. På samme måte finnes det personer som er mer interessante og andre som er mer fiendtlige.

Det finnes til og med kontekster der vi føler at vi helt enkelt ikke passer inn. Så i enhver omgivelse, til og med de minst betydelige, bevisste eller ubevisste, lærer vi alltid noe nytt.

I ethvert konkret miljø, lærer vi derfor evner og atferd og vi øker kunnskapen vår. Men av og til avlærer vi, hovedsakelig, forestillinger og holdninger. Med andre ord, i en rekke forskjellige settinger, og i kontakt med andre, lærer vi både gode og dårlige ting som hjelper med å forme de vi er som mennesker.

Hovedtrekkene ved læring via osmose

Hovedtrekkene ved læring via osmose er følgende:

  • Tar sted i mangfoldige omgivelser og ved kontakt og samhandling med andre.
  • Involverer læring basert på observasjonen av andres atferd. For eksempel foreldre, lærere, venner og personer fra TV og filmer, sosiale medier, osv.
  • Leder til imitasjon og gjentakelse, eller avvisning som et middel for å internalisere ny kunnskap. For eksempel verdier, atferd, gester, koder, måter å kommunisere, osv.
  • Er læring som finner sted naturlig. Og selv om det også kan oppstå i konteksten av en formell utdannelse, finner det sted uformelt og ikke alltid bevisst. 
Læring via osmose foregår ikke kun i klasserommet.

Viktigheten av setting og en voksenfigur i læring via osmose

Akkurat som alle andre former for læring, er læring via osmose et tillegg til andre typer læring. Det burde også ha andre typer læring som tillegg selv. Ettersom denne formen for læring er så nært relatert til omgivelsene, er gunstige omgivelser viktige når det kommer til å produsere betydelig læring.

Om vi refererer til utdannelsen av barn og ungdommer, er derfor rollen til foreldre og lærere grunnleggende i skapelsen av gunstige omgivelser. Voksne burde veilede, følge og orientere barn og elever i tolkningen og gjengivelsen av omgivelsene der de vokser og utvikler seg.

Endelige tanker …

Vi burde poengtere at læring via osmose er en type læring som er uunngåelig. Det oppstår i enhver form for situasjon eller kontekst – i alle erfaringer en person har. Det involverer konstant læring hver dag som, dersom det blir produsert i positive og stimulerende omgivelser med ekstraordinære mennesker, virkelig kan være transformative.

Det kan interessere deg ...
3 forskjellige læringsstiler hos barn
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
3 forskjellige læringsstiler hos barn

Hjelp barna dine med å tilegne seg mer kunnskap og forstå verden rundt seg bedre, ved å stimulere forskjellige læringsstiler hos dem.  • Díaz Vicario, A. y Gairín Sallán, J. (2014). Monográfico: Entornos escolares seguros y saludables. Algunas prácticas en centros escolares de Cataluña. Revista Iberoamericana de Educación, nº 66, pp. 189-206. Recuperado de https://rieoei.org/historico/documentos/rie66a12.pdf
  • Bower, G. H y Hilgard, E. R. (2007). Teorías del Aprendizaje. Editorial Trillas. México.

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.