Nøkler for å lære barn likhet og respekt

Barna våre lever t i et samfunn som blir mer og mer mangfoldig og globalisert. Derfor er det viktig at de lærer å forstå og akseptere forskjeller med respekt.
Nøkler for å lære barn likhet og respekt

Siste oppdatering: 02 april, 2020

Å lære barn likhet og respekt har blitt viktigere enn noen gang når det gjelder å akseptere forskjeller og unngå konflikter.

Vi lever i en verden som stadig blir mer globalisert. Teknologi og endringer i livsstil har fått grensene mellom land til å forsvinne. Kontakten vår med mennesker fra andre deler av verden vokser mer og mer.

Denne globaliseringen krever også at lokalsamfunnene påtar seg bestemte ansvar. Et av disse ansvarene er behovet for å lære barn om likhet og respekt overfor andre.

Hovedgrunnen til at dette er så viktig er fordi vi må tolerere og leve med mennesker med ulik bakgrunn og tro. Vi må respektere forskjeller hos andre, som inkluderer:

  • etnisitet
  • politikk
  • kultur
  • religion
  • samfunnsøkonomi
  • seksuell orientering
  • etc.

Nøkler for å lære barn likhet og respekt

Å gi en oppdragelse som understreker viktigheten av likhet og respekt i et samfunn og også blant forskjellige samfunn kan høres noe bredt ut.

Derfor ønsker vi å presentere noen grunnleggende ideer som lar deg vurdere de viktigste aspektene ved denne undervisningen.

1. Å demonstrere med handlinger at intoleranse ikke er den rette måten

Et veldig kraftig verktøy for å utdanne med likhet og respekt er å påpeke grusomhetene som har skjedd på grunn av fordommer. Mange kriger og grusomme kamper som har skadet menneskeheten var basert på politiske, religiøse og etniske forskjeller.

Dessverre skjer dette fortsatt i dag. Med at samfunnet er så avansert og stadig utvikler seg, er dette noe vi ikke kan tillate å fortsette. Fremtidige generasjoner og hva vi innprenter i dem er det første vi kan endre fra hjemmet vårt.

Nøkler for å lære barn likhet og respekt

2. Vi må eliminere stereotyper og fordommer

Samfunnet visker stadig ut forskjellene mellom menn og kvinner fra det kollektive sinnet. Vi må gjøre det samme med stereotypiene og fordommer som de produserer.

Det er grunnleggende at vi lærer våre små å ikke knytte visse mennesker til bestemte smaker, jobber, evner eller mangler.

Hvert menneske er forskjellig og har visse særegenheter, preferanser, tro og egnethet. Rase, religion eller andre faktorer begrenser på ingen måte noen av disse egenskapene.

3. Vær forsiktig med innholdet som barna får tilgang til

For å lære likhet og respekt, må vi forhindre at barna våre har kontakt med fremmedfryktige eller rasistiske budskaper. Dessverre er disse negative budksapene over hele internett og andre mediekilder. Derfor må foreldre være oppmerksomme på hva barna gjør på internett.

Hvis vi ikke følger med, etterlater vi barna våre sårbare for påvirkning fra ondsinnede ideer. Disse ideene har ingenting å gjøre med verdiene vi ønsker å fremme i familiene våre.

“Denne globaliseringen, med alle de positive aspektene det innebærer, krever også at samfunnene påtar seg bestemte ansvar. Et av disse ansvarene er behovet for å lære barn om likhet og respekt overfor andre.”

4. Vis fordelene ved et integrert samfunn

Mange prestasjoner i forskjellige områder av det moderne samfunnet har blitt gjort av mennesker med forskjellige karakteristikker. De beste teamene med mennesker inkluderer alle medlemmene likt uten å gjøre forskjell. Dette gjelder for alle lag, enten det er innen friidrett, arbeidsplassen, vitenskap osv.

Lær derfor barna dine at de kan gi transcendentale bidrag når de jobber sammen for et felles mål. På samme måte kan du lære dem om forskjellige viktige skikkelser fra forskjellige etnisiteter, religioner, kulturer osv.

Nøkler for å lære barn likhet og respekt

5. Øv på inkludering hver dag

Hvis vi ikke “reduserer” disse budskapene til hverdagen vår, vil det være vanskelig for barna våre å integrere og forstå deres sanne mening. Det er ekstremt viktig at skolene inkluderer gruppeaktiviteter som inkluderer alle. Dette kan oppnås gjennom morsomme klasseromsdynamikker, filmer og bøker som fremmer toleranse.

Samtidig kan vi som foreldre fremme rom der barna våre kan ha kontakt med mangfold. På denne måten, når barna våre utøver idrett, spiller et instrument eller deltar i andre fritidsaktiviteter, vil de lære å sette pris på andres verdi. De vil også lære og dra nytte av kunnskapen og bidragene til barn som er forskjellige fra dem selv.

Til slutt er det viktig å påpeke at alle de ovennevnte punktene krever aktiv deltakelse fra voksne. Hvordan kan vi oppnå dette? Med det beste verktøyet vi har når det gjelder å utdanne barna våre: Vårt eget eksempel.

Barn observerer de voksne rundt seg og lærer stadig av oss. Vi må vise tolerante, forståelsesfulle og inkluderende holdninger til de som ser ut eller tenker annerledes enn oss. På den måten skal vi plante frø av likhet og respekt hos barna våre.

Det kan interessere deg ...
Gode verdier: Råd for å lære barn ydmykhet
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Gode verdier: Råd for å lære barn ydmykhet

Det å lære barn ydmykhet lar dem leve et lykkeligere liv og få bedre sosiale forhold. De lærer å respektere seg selv og andre.  • Itxaso, M. E. (2009). Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, (20), 6. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2995586
  • Rebollo, M. Á. (2006). Género e interculturalidad: educar para la igualdad. Editorial La Muralla.
  • Salguero, M. J. C. (2011). Educar en igualdad. Pedagogía Magna, (10), 64-70.