Demotivasjon hos barn: Hvordan adressere det

En manglende interesse i å ta del i aktiviteter kan være skadelig for både ditt barns skolearbeid og familieliv. Her vil vi ta en titt på det grunnleggende om demotivasjon hos barn.
Demotivasjon hos barn: Hvordan adressere det

Siste oppdatering: 18 mars, 2020

Når vi snakker om barn, tenker vi med én gang på løping, leking og ha det gøy. Dersom barnet ditt sluttet å gjøre dette, ville du mest sannsynlig tenkt at noe var galt. Hva forårsaker demotivasjon hos barn? 

Motivasjon er det som gjør at mennesker utfører planlagte aktiviteter med maksimal ytelse. Uten dette er vi statiske, uten mening.

Derfor er demotivasjon hos barn veldig alvorlig og det kan redusere nivået på prestasjonene deres i alle deler av livet. 

Når man står overfor demotivasjon hos barn, ser mange foreldre etter profesjonell hjelp. Dette er fordi de simpelthen ikke vet hvordan de kom dit de er nå eller hva de skal gjøre med det.

I de fleste tilfeller er foreldre ekstremt bekymret og vet ikke hvordan de skal motivere barna sine. I mange tilfeller kan de bli fortvilet.

Symptomer på demotivasjon hos barn

De første du må gjøre, er å kunne få øye på det. De vanligste tegnene på at barnet ditt er demotivert, er følgende:

 • Et demotivert barn føler ikke for å gjøre noen ting, enten det gjelder plikter eller leker.
 • De virker ikke til å ha noen hobbyer.
 • De virker apatiske og energiløse. 
 • Et demotivert barn virker som om de er late.
 • De virker ikke mottakelige for noen forslag.
 • De gjør kun oppgaver når de blir bedt om det, og selv da må de bli spurt.
 • Et demotivert barn virker ikke til å ha glede over noen aktiviteter.
 • De gjør alt raskt for å komme over det.

Dette er alle normale symptomer på demotivasjon hos barn som faktisk er veldig vanlige. Du må bare takle ting på en rolig måte og prøve å ikke la det fortsette i for lang tid.

Demotivasjon hos barn er grunn til bekymring hos foreldrene.

Foreldrenes rolle

Det er viktig at foreldrene er oppmerksomme og unngår visse ting som kan resultere i demotivasjon. Her er noen eksempler:

 • Barnet ditt føler ikke at de får nok oppmerksomhet.
 • Ikke sørge for at de vet hvorfor visse ting blir gjort. 
 • Å gi dem ting å gjøre uten å gi dem tid eller rom for å gjøre de tingene de vil.
 • Å gi dem oppgaver som er for vanskelige for dem. 
 • Ikke verdsette tingene de gjør slik at de ikke lenger føler at det er verdt anstrengelsen. 

Alt dette kan påvirke barnets motivasjon og dempe entusiasmen deres. Prøv å unngå å gjøre dem.

“Demotivasjon hos barn er alvorlig og kan redusere nivået på prestasjonene deres i alle deler av livet.”

Tre årsaker til demotivasjon hos barn

Det finnes visse faktorer som ofte blir utpekt som roten til demotivasjon hos barn. Den første er biologisk: Dårlig kosthold, og dermed feilernæring. Et sultent barn presterer aldri like bra som et barn med et sunt kosthold.

Den andre er sosial: Vanskeligheter med å integrere seg eller tilpasse seg en gruppe, truende atferd mot dem eller dårlige resultater på skolen.

Den siste og tredje er psykologisk: Lav selvtillit, frykt for å ta feil, og frykt for fiasko. Mobbing på skolen er en annen betydelig faktor.

Vi anbefaler at dere som foreldre ser på barnets omgivelser for å se hva som påvirker dem og gjøre tiltak for å adressere det. Det er bra å ta hensyn til barnets evner når dere tenker på aktiviteter de kan gjøre slik at de unngår å bli frustrerte.

En annen viktig ting å ta i betraktning er om de får nok søvn eller ikke, godt nok kosthold, og om dere gir dem nok oppmerksomhet. Dette er åpenbart alle ting som dere er ansvarlige for i hjemmet.

Demotivasjon på skolen

Dersom barn viser tegn til demotivasjon på skolen, må du tenke på hva som demotiverer dem og hva du kan gjøre for å hjelpe. 

I mange tilfeller innser lærere kanskje ikke barnets sanne evner. Som et resultat gjør de antagelser og gir de ikke nok ære.

Det er lærerens ansvar å snakke med foreldrene med én gang de innser at barnet ikke gjør skolearbeidet sitt. Den felles anstrengelsen til lærere og foreldre er en mye bedre måte å adressere barnets demotivasjon. 

Demotivasjon hos barn kan også vise seg i skolearbeidet.

Hvordan unngå demotivasjon hos barn?

Mange spesialister foreslår at å sørge for å snakke med barnet ditt hver dag vil hjelpe. På denne måten vil du bli mye mer oppmerksom på tingene de liker å gjøre og tingene de ikke liker.

Når barnet føler seg støttet av foreldrene og lærerne, vil de kunne se de styrkene og evnene de har til å utføre aktiviteter på en bra måte og ha glede av dem. Dersom du foreslår belønning eller straff for noe de gjør, må du gjennomføre det. 

Men du burde ikke alltid ty til belønning for å motivere dem. De begynner kanskje å gjøre ting bare i bytte mot noe annet og ikke fordi de trengs å gjøres. Det er viktig å lære dem å være selvstendige, tenke fritt og lære hvordan de tar egne avgjørelser.

Og til slutt er harmoni, støtte og solidaritet i hjemmet ideelt. Barna dine trenger å vokse opp med selvtilliten til å utføre enhver oppgave som ligger foran dem.

Det kan interessere deg ...
Generalisert angstlidelse hos barn
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Generalisert angstlidelse hos barn

Når vi snakker om generalisert angstlidelse (GAD) hos barn, må vi spesifisere at det ikke er en spesifikk barnesykdom, som for eksempel separasjons... • Duche Cordero, E. S., & Duche Cordero, D. P. (2019). Análisis de las causas que influyen en la desmotivación de los niños de segundo año de educación básica en su proceso de aprendizaje(Bachelor’s thesis). http://201.159.222.36/handle/123456789/4850
 • Lascano, J., & Elizabeth, M. (2015). La desmotivación y su incidencia en el desarrollo de las capacidades físicas en los niños de cuarto y quinto año paralelo único del centro de educación básica Archipiélago de Colón en el Cantón Ambato provincia Tungurahua en la parroquia santa rosa caserío Bellavista (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de Cultura Física). http://192.188.46.193/handle/123456789/12372