5 leker som vil lære barna å lytte

Mangel på interesse, utålmodighet og forstyrrelser er noen av tingene som gjør det vanskelig for å barn å lytte skikkelig til andre. Med disse supre lekene kan du lære barna å lytte.
5 leker som vil lære barna å lytte

Siste oppdatering: 10 mars, 2020

Lytter barna dine til deg, eller bare hører de på deg? Det er en forskjell på det å lytte og det å høre. I dag vil vi dele 5 leker som kan lære barna å lytte til andre. Disse lekene er morsomme for barna, og i tillegg vil lekene gjøre dem flinkere til å virkelig følge med på hva du sier til dem.

Hvordan vil lekene lære barna å lytte?

Disse lekene, som skal lære barna å lytte, er basert på bestemte instruksjoner som barna må følge.

Hvis barna ikke følger godt med, vil de ikke klare å henge ordentlig med på leken. Derfor er disse lekene også nyttige for barn som har konsentrasjonsvansker eller språkvansker.

Noen ganger vil det ikke være nok å kun gi dem instruksjoner. I disse tilfellene må du gi dem noen eksempler på hvordan det skal gjøres. Du må gjerne vise dem flere ganger og kjøre en eller flere prøverunder frem til de forstår hva de skal gjøre.

Forsøk å skape en positiv holdning blant barna gjennom motivasjon og støtte. Vi anbefaler at to voksne er involvert i leken. Hvis dere er tilstede, kan dere holde barna fokusert og passe på så de ikke blir distrahert og faller ut av leken.

Hvis barna har problemer med å forstå instruksjonene, kan dere prøve igjen senere eller prøve en annen aktivitet. Noen barn kan ha en dårlig dag og være for slitne eller urolige, og da kan man prøve igjen en annen gang.

5 leker som kan lære barn å lytte

Lek nummer 1: “Kongen befaler…”

Denne leken går ut på at barna må gjennomføre en handling hvis, og bare hvis, de hører ordene “Kongen befaler …” først. Du kan for eksempel si:

  • “Kongen befaler at dere skal sitte på huk.”
  • “Kongen befaler at dere skal prøve å slikke dere på albuen.” (Dette er veldig morsomt å se på!)
  • “Stå på ett ben.”

De som står på ett ben selv om du ikke har sagt “Kongen befaler” først, er ute av leken. Du kan evt. gjøre leken litt mer komplisert ved å få dem til å leke leken med øynene lukket.

Lek nummer 2: Fruktsalat

Lag noen kort med bilder av frukt på. Be barna om å sitte i en ring og dem hvert sitt kort. Si navnet på to frukter, for eksempel eple og appelsin. De to barna som har disse fruktene på kortet sitt, må bytte plass. Før dere begynner leken, skal du fortelle barna at hvis du sier “Fruktsalat”, må alle bytte plass.

  • Gjør leken vanskeligere ved å ta tilbake kortene slik at barna må huske hvilket kort de fikk.
  • Gjør leken mer variert ved å bytte om på kortene etter et par runder. Dette gjør at barna får øvd seg på å være fokuserte og følge godt med.

Lek nummer 3: Lytteleken

Denne leken er ganske enkel, og den pleier å være populær blant barna. For at barna skal klare denne leken, må de følge godt med og lytte til deg.  Du skal lese en kort historie for dem og be dem om å gjøre en bestemt handling hver gang du sier et visst ord.

  • For eksempel hver gang du sier navnet “Maria”, skal de løfte det høyre benet.
  • Gjør leken mer komplisert ved å gi dem flere ord og handlinger.

Hvis en eller to voksne er tilstede, kan dere holde barna fokusert og passe på så de ikke blir distrahert og faller ut av leken.

Lek nummer 4: Den snakkende hatten

Finn frem følgende ting: kort med temaer dere kan snakke om, en hatt og et timeglass (du kan også bruke en vanlig klokke).

Be barna om å sitte i en halvsirkel, og sett deg foran dem. Leken går ut på at du skal gi hatten til ett av barna og be han eller henne om å trekke et kort opp av hatten.

Deretter skal han eller hun snakke om temaet på kortet i ett minutt for så å sende hatten videre til et annet barn. Så plukker neste barn opp et kort og gjør det samme. Mens en av dem snakker, skal alle de andre være stille og følge med.

Lek nummer 5: “Vi skal kjøpe …”

Denne leken er veldig dynamisk og morsom. Den går ut på at man sier ordene, “Vi skal kjøpe …” etterfulgt av en eller annen gjenstand. For eksempel:

  • Du begynner med å si, “Vi skal kjøpe epler.”
  • Så skal barnet til høyre for deg forsette ved å legge til en ny gjenstand og gjenta hele setningen. For eksempel, “Vi skal kjøpe epler og vannpistoler.”
  • Så skal neste barn forsette og legge til enda en gjenstand. For eksempel, “Vi skal kjøpe epler, vannpistoler og elefanter.”

Leken slutter når setningen har blitt for lang til at dere klarer å huske alt. Du kan endre på setningen hvis du vil. For eksempel ved å si, “Vi skal spise …” eller, “Vi skal lage …”.

Hvis noen av barna er usikre på hva de skal si, eller synes det er vanskelig å huske alt, kan du gi dem noen hint for å hjelpe til.

Noen siste råd

Uansett hvilke leker du vil bruke for å lære barna å lytte, så er det viktig å holde på interessen deres. Hvis du merker at det blir dårlig stemning i gruppa, kan du endre på reglene, sette i gang en ny lek eller gi barna nye roller.

Etter hvert vil barna bli mer engasjert i leken, og da vil du kunne se at de blir flinkere og flinkere. Finn ut hvilken lek de liker best og forsøk å variere på reglene for å holde motivasjonen oppe.

Det kan interessere deg ...
Fordelene ved samarbeidsleker for barn
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Fordelene ved samarbeidsleker for barn

Det finnes flere fordeler med samarbeidsleker for barn. I stedet for å jobbe mot hverandre skal barna i stedet jobbe med hverandre og gjøre hverand...