Hvordan forbedre ungdommers emosjonelle intelligens

Ungdommers emosjonelle intelligens er en faktor som vi må ta med i beregningen når det gjelder utdanningen og utviklingen deres.
Hvordan forbedre ungdommers emosjonelle intelligens
Elena Sanz Martín

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz Martín.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Betydningen av ungdommers emosjonelle intelligens har lenge blitt anerkjent. Siden 1920 har visse forfattere pekt på eksistensen av et bredere intelligensbegrep … En intelligens som innebærer evnen til å forstå ens egne følelser og andres, samt hvordan man skal respondere på dem.

I 1995, etter utgivelsen av Daniel Golemans bok Emotional Intelligence, ble begrepet populært. Siden den gang har det fått styrke innen den kollektive fantasien.

Den emosjonelle hjernen og den rasjonelle hjernen

Ved å se på et biologisk underlag av menneskehjernen, kan vi bedre forstå emosjonell intelligens. Vi kan observere at den emosjonelle hjernen utviklet seg millioner av år før neocortex eller den rasjonelle hjernen – som dannet seg fra den emosjonelle hjernen.

Dette avslører at til tross for at våre primære emosjonelle impulser leder oss, har vi evnen til å gjøre en dypere og mer presis prosessering av situasjoner.

Vi kan utdype og avgi mer raffinerte og rasjonelle svar. Det er denne presise evnen som utgjør den sentrale kjernen i emosjonell intelligens.

Mens emosjonelle “utbrudd” er sosialt akseptable hos babyer og små barn, øker forventningene til selvkontrollen vår når vi blir eldre. Med andre ord, styring av våre inder tilstander er en evne som er mottakelige for læring og trening.

Ungdommers emosjonelle intelligens

Ungdomsårene er et kritisk stadium i livene våre som gir enorme utfordringer for vår personlige utvikling. I løpet av denne perioden begynner vi å kreve og konstruere uavhengigheten vår. Samtidig tar vår jevnaldrende gruppe plassen til foreldrene våre som et referansepunkt .

På toppen av denne kompliserte endringsprosessen ligger den emosjonelle virvelvinden vi opplever på et subjektivt nivå. Vi møter en berg-og-dal-bane av intense og ukjente følelser som vi ofte ikke vet hvordan vi skal møte. Dette kan gjøre at det er vanskelig for tenåringer å gå gjennom denne viktige perioden.

Hvordan kan tenåringer utvikle emosjonell intelligens?

Hvordan kan tenåringer utvikle emosjonell intelligens?

Hvis vi vil hjelpe våre tenåringer med å utvikle denne verdifulle evnen , bør vi konsentrere oss om fire viktige punkter:

Selvkunnskap: Å forstå hva jeg føler

Utgangspunktet for sunn emosjonell styring er å vite hvordan vi kan identifisere og navngi følelsene vi opplever. Å ha et rikt og variert emosjonelt ordforråd lar oss bedre forstå nyansene i den konkrete følelsen vi står overfor.

Det er en rekke ressurser tilgjengelig for å utføre oppgaven med emosjonell intelligens i tenårene. Vi kan for eksempel bruke en følelsesordbok eller et annet lignende verktøy som hjelper tenåringer å organisere sin indre verden og sette ord på den.

Empati: Å forstå hva andre føler

Empati er et uunnværlig aspekt å utvikle for enkeltpersoner. Det er evnen til å sette deg selv i andres sko og forstå følelsene eller motivene deres. I løpet av dette trinnet er det viktig å huske på Heiders attribusjonsteori.

Når vi dømmer andres handlinger, har vi i følge denne teorien en tendens til å tro at de er forårsaket av personligheten deres. Med andre ord tar vi ikke hensyn til kontekst.

Derfor kommer vi med uttalelser som “Jeg kjeftet på deg fordi jeg var sint” når vi snakket om oss selv. Når vi snakker om andre, gjør vi imidlertid antagelser som “Han kjeftet på meg fordi han er en dårlig person.”

Vi bør oppmuntre tenåringer til å foreta en dypere analyse og reflektere over andres motiver.

Selvkontroll: Beslutte hvordan jeg skal handle på følelsene mine

Det er viktig å stresse ordet beslutte. Dette handler ikke om å undertrykke følelser, men å være i stand til å handle i stedet for å reagere. Det er ikke noe som heter bra følelser eller dårlige følelser. Snarere er det følelser som er nyttige eller ikke nyttige, avhengig av konsekvensene av dem.

Derfor kan vi oppmuntre ungdom til å kunne overvinne de primære impulsene sine og vurdere konsekvensene før de handler. På denne måten lærer vi dem å bruke de emosjonelle tilstandene sine som veileder for hvordan de skal handle. Videre lærer de å ta ansvar for handlingene sine.

Hvordan forbedre ungdommers emosjonelle intelligens

Sosiale evner: Beslutte hvordan du skal handle angående andres følelser

Til slutt, for å bidra til å forbedre ungdommers emosjonelle intelligens, må vi oppmuntre til bruk av selvsikker kommunikasjon.

Denne typen kommunikasjon lar dem uttrykke seg fritt og respektfullt. Det gjør dem også i stand til å forsvare rettighetene sine uten å krenke andres rettigheter.

Til slutt er det å være i stand til å kommunisere assertivt nøkkelen til å håndtere følelser og se etter løsninger på en fredelig måte som kommer begge parter til gode.

Det kan interessere deg ...
5 nøkler for å forhindre emosjonell analfabetisme
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
5 nøkler for å forhindre emosjonell analfabetisme

Emosjonell analfabetisme er et konsept som refererer til ens mangel på evne til å bli rørt, føle seg komfortabel, og kunne ta eierskap over følelse...


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.