6 sitater fra Howard Gardner om utdanning

Howard Gardners tanker om utdanning kan oppsummeres i noen av hans berømte sitater.
6 sitater fra Howard Gardner om utdanning
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Howard Gardner er en amerikansk psykolog og forsker innen blant annet utdanning. Han er mest kjent for sin teori om de mange intelligenser, der han beskriver eksistensen av minst åtte typer intelligens (språklig, logisk-matematisk, visuell-spatial, musikalsk, kropplig-kinestetisk, naturalistisk, intrapersonlig og sosial).

Forfatterens funn har hatt mange konsekvenser på det pedagogiske området. På grunn av dette kommer vi i denne artikkelen til å gi deg noen av hans mest kjente tanker.

Gardners ideer om utdanning

I følge Howard Gardner bruker og kombinerer vi flere intelligenser i forskjellige grader, og på en personlig og unik måte. Derfor har hver sin egen intellektuelle profil – mer kompetent i noen fagområder, og mindre i andre. Dessuten postulerer denne forfatteren at vår egen kreativitet uttrykker seg i hver av disse typene intelligenser.

Så når det gjelder forståelse av utdanning, må vi gjøre det fra et integrert og inkluderende perspektiv der:

  • vi jobber med alle læringsområder
  • lærerne bruker Gardners mange intelligenser med elevene under undervisningen sin
6 sitater fra Howard Gardner om utdanning

6 sitater fra Howard Gardner om utdanning

1. “Hvert menneske har en unik kombinasjon av intelligens. Dette er den grunnleggende pedagogiske utfordringen.”

For å utdanne barn riktig, må vi kjenne til potensialet deres og gi dem muligheten til å utvikle seg til det fulle. I denne forstand må utdanningssystemet tilby individualisert og personlig oppmerksomhet, og verdsette alle typer intelligens likt.

2. “Vi kan ignorere forskjeller og anta at alles hjerner er like. Eller vi kan dra nytte av disse forskjellene.”

Ikke alle barn lærer på samme måte; hver og en har en spesifikk intellektuell profil og en spesifikk læringsstil. Dette må tas med i betraktningen for å gi utdanning av høy kvalitet og ta hensyn til hver enkelt elevs behov.

3. “Ankomsten av nye teknologier tvinger oss til å utdanne barn på en annen måte.”

Informasjons- og kommunikasjonsteknologier kan lette arbeidet til lærere i undervisnings-læringsprosessen. I dag er det mange metoder for pedagogisk innovasjon som inkluderer bruk av datamaskiner, nettbrett og andre elektroniske enheter. På grunn av dette er det mulig å jobbe og stimulere alle typer intelligens og tilpasse læringen.

4. “Barn setter sitt preg på livet ved å gjøre det de kan gjøre, ikke det de ikke kan… Skole er viktig, men livet er viktigere. Å være lykkelig er å bruke ferdighetene dine produktivt, uansett hva de er.”

I følge Gardner innebærer intelligens evnen til å løse et problem eller lage produkter som er viktige i kulturell sammenheng.

6 sitater fra Howard Gardner om utdanning

Derfor handler utdanning om å få barn til å tilegne seg ferdigheter og evner som er nyttige for dagliglivet og den fremtidige utviklingen deres. På denne måten vil barn bli voksne som kan bidra i samfunnet.

5. “Målet med utdanning er å hjelpe folk til å bruke hjernene sine bedre.”

Som vi sa før, består hjernen av forskjellige typer intelligens. I utdanningssentrene våre bør vi forberede barna våre til å bruke dem effektivt.

6. “Vi bør bruke mindre tid på å kategorisere barn og mer tid på å hjelpe dem med å identifisere sine naturlige gaver og kompetanse og å dyrke dem. Det er hundrevis av måter å lykkes på, og mange, mange forskjellige ferdigheter som vil hjelpe deg med å komme dit.”

Ganske ofte har barn en tendens til å bli sammenlignet med hverandre, spesielt i akademia. Dette er imidlertid en alvorlig feil, fordi hver elev har visse egenskaper som du kan utnytte.

Derfor bør fokuset i utdanningen være på den intellektuelle profilen til hvert barn, og på å utnytte styrkene deres. Det er skolen som skal tilpasse seg elevene, og ikke omvendt.

Det kan interessere deg ...
Sosial intelligens hos barn: Hva det er og hvordan det utvikler seg
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Sosial intelligens hos barn: Hva det er og hvordan det utvikler seg

Sosial intelligens hos barn er en veldig spesiell ferdighet. Selv om de fleste av oss er født med det, er det veldig få som opprettholder det som v...
Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.