Å feile på skolen og dets mindre sammenheng med intelligens

Å feile på skolen blir ofte relatert til tilstedeværelsen av begrenset intelligens. Imidlertid er dette en veldig forenklet og feilaktig tanke.
Å feile på skolen og dets mindre sammenheng med intelligens
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Det å feile på og falle ut av skolen rammer et mangfold av barn og unge rundt om i verden. Faktisk er det ansett som et av de største problemene i det nåværende utdanningssystemet.

Dette fenomenet blir vanligvis relatert til elever som har et lavt intellektuelt nivå. Imidlertid er denne overbevisningen helt feil fordi årsakene til å feile på skolen er svært forskjellige og ikke alltid på grunn av læringsvansker, slik vi vil se videre.

Problemet med å feile på skolen

Å feile på skolen refererer til vanskene med å oppnå de faglige målene som er satt av utdanningssystemet. Det kan manifestere seg på følgende måter:

 • Å få dårlige karakterer.
 • Droppe ut av skolen.
 • Å ha en skoleprestasjon godt under potensialet for intellektuelle evner.

Dessverre er det vanlig å se noen av disse atferdene som finnes på skoler og institutter.

I følge offisielle data om hvor mange som fullfører videregående opplæring i løpet av fem år, slutter 24,7 % av ungdommene på skolen før de har fått en yrkeskompentanse eller studiekompetanse gjennom videregående opplæring. Dette er veldig bekymringsfullt siden utdanning er hele samfunnets ansvar og det er åpenbart at noe svikter og blir utført dårlig.

Å feile på skolen og dets mindre forhold til intelligens

“Når et barn feiler på skolen, er det ikke barnet som faktisk feiler, det er de voksne rundt barnet som virkelig feiler.”

– Anonym –

Hva er intelligens og hvordan forholder det seg til skolen?

Ifølge psykolog Howard Gardner innebærer intelligens de kognitive evnene som er nødvendige for å løse et problem eller for å lage produkter som er viktige i en kulturell sammenheng. Derfor kan det sies at det er mange intelligenser som hjelper oss å være kompetente innen forskjellige fagområder.

Hver person har en serie grenser og potensialer i de forskjellige kunnskapsområdene. Imidlertid evaluerer utdanningssystemet bare intellektuelle evner relatert til språklig og matematisk logikk.

Derfor er det mange barn som er frustrerte over skolens faglige krav, siden de også har behov for å utvikle andre kognitive ferdigheter.

I tillegg er det verdt å nevne at elever som gjør det bra på skolen ikke nødvendigvis har en høy IQ. Karakterene deres kan skyldes at de

 • bruker mye tid på lekser
 • streber etter å få gode resultater
 • har mye skolemotivasjon
 • viser mye interesse for fagene

“I beste fall ser det ut til at IQ bare bidrar med 20% av faktorene for suksess.”

– Daniel Goleman –

Å feile på skolen og dets mindre sammenheng med intelligens

Når begrepet intelligens er forstått, er det lett å forstå at det å feile på skolen har liten relasjon til det intellektuelle nivået. Selv om intelligens påvirker elevenes skoleprestasjoner, er det andre indre og ytre faktorer som avgjør suksess eller nederlag i læring.

Å feile på skolen og dets mindre sammenheng med intelligens

Å feile på skolen kan være et resultat av mange forskjellige faktorer, for eksempel:

 • Vise et lavt nivå av oppmerksomhet og konsentrasjon i klassen.
 • Ha begrenset korttidshukommelse.
 • Total mangel på motivasjon for læring.
 • Å manifestere kjedsomhet i timene.
 • Mangel på støtte og oppmuntring , både på skolen og hjemme.
 • Å leve i en dårlig og dysfunksjonell familie- og sosiokulturell sammenheng.
 • Stress, depresjon eller angst.
 • Å ha et spesifikt behov for pedagogisk støtte.

Alt dette kan forhindre at elevene utvikler kvalitetene sine ordentlig, noe som forårsaker at barna feiler på skolen.

Hovedkonklusjonen er utvilsomt at det å feile på skolen kan oppstå hos ethvert barn, uavhengig av alder og intellektuell kapasitet. Dermed har utdanningssystemet ansvaret for å observere alle elever nøye og hjelpe de som viser dårlig skoleprestasjoner.

Dette er grunnen til at vi må identifisere årsakene og implementere forskjellige endringer i henhold til behovene til hver elev. Alle barn har rett til å få en kvalitetsopplæring og dermed kunne lykkes med studiene og i livet.

Det kan interessere deg ...
Viktigheten av samarbeidskultur på skolen
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Viktigheten av samarbeidskultur på skolen

For å tilby utdanning av høy kvalitet er det behov for deltakelse og koordinering. Det er veldig viktig at det er en samarbeidskultur på skolen. • Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós.
 • Sánchez-Ávila, A. (2010). El fracaso escolar: definición, causas, diagnóstico, prevención y tratamiento. Revista digital para profesionales de la enseñanza, (11). 
 • Tierno Jiménez, B. (1984). El fracaso escolar. Barcelona: Plaza y Janés.

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.