3 teknikker for å forbedre barns selvkontroll

Selvkontroll er uunnværlig når det gjelder barns utvikling. Derfor er det viktig å hjelpe de små med å jobbe med dette området som er så viktig i hverdagen.
3 teknikker for å forbedre barns selvkontroll
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

I denne artikkelen vil vi foreslå tre teknikker man kan bruke for å forbedre barns selvkontroll.

Selvkontroll er evnen til å styre atferden sin, håndtere følelser, emosjoner og tanker. I de første leveårene, i småbarnsfasen, har barn imidlertid ennå ikke utviklet denne evnen. Derfor trenger de å lære det, jobbe med det og øve på det gjennom visse øvelser.

Teknikkene og aktivitetene du vil oppdage nedenfor kan være fordelaktig både for familiene deres og på skolen. Dette er bra fordi dette er kontekstene der barn gjør det meste av sin læring.

”Selvkontroll er styrke. Rett tanke er mestring. Ro er kraft. ”

– James Allen –

3 teknikker for å øke barns selvkontroll

Trafikklysteknikken for å øke barns selvkontroll

3 teknikker for forbedring av barns selvkontroll

Med denne teknikken kan barn, når de befinner seg i en av disse situasjonene, huske fargene på trafikklyset. Hver farge tilsvarer en spesifikk handling, som følger:

  • Rødt: Stopp alt og ta et øyeblikk til å puste dypt og roe deg ned.
  • Gult: Tenk på mulige alternativer.
  • Grønt: Ta grep og sett den beste løsningen i verk.

Som du kan se, er prosessen enkel og lett for små å forstå. Ved å implementere det, lærer barna å identifisere følelsene som kommer før en impulsiv atferd og lærer å roe seg ned. På sin side klarer de å løse konfliktene sine på en tilfredsstillende måte og opptre på en passende måte.

Til slutt kan du leke en lek med barn for å virkelig teste deres forståelse av teknikken – og forsterke den. Du kan spille ut og diskutere forskjellige potensielle situasjoner der de trenger å ty til teknikken og se hvordan de ville reagere.

Å identifisere hva som er riktig og hva som er galt

I denne øvelsen jobber barn med å regulere atferden sin basert på kunnskapen deres om hvilken atferd som er akseptabel og hvilken atferd som er upassende. For å sette øvelsen ut i livet, bør barn observere en serie piktogrammer som skildrer en rekke oppførsler, både gode og dårlige.

Deretter skal de små beskrive betydningen av hvert piktogram de observerer. Hvis meningen er vanskelig for dem å tolke, kan du hjelpe dem. Til slutt kan du be dem dele opp piktogrammer (eller atferd) som følger:

  • På et grønt ark bør de plassere atferdene de anser som akseptable.
  • På et rødt ark bør de plassere atferdene de anser som uakseptable.
3 teknikker for forbedring av barns selvkontroll

“Til syvende og sist er den eneste makten som mennesket skal strebe etter, den man utøver over seg selv.”

– Elie Wiesel –

Øvelsen hvis … så …

Øvelsen hvis … så… øker barns selvkontroll ved å hjelpe dem til å reflektere. Her tenker de på hvordan de ville oppføre seg i møte med en serie hypotetiske situasjoner.

For å gjøre det får barn et ark hvor de kan se en tabell med to kolonner. Øverst i den første kolonnen vil ordet “hvis” være skrevet. Øverst i den andre kolonnen vil ordet “så” stå.

I kolonnen under “hvis” vil barn plassere bilder som representerer situasjoner som

  • representerer en konflikt
  • er frustrerende
  • forårsaker angst og stress
  • forår kjedsomhet eller tretthet

Deretter observerer barna en serie forskjellige piktogrammer: En mor, en far, en lærer og handlingene med å puste, snakke, tenke, si unnskyld osv.

Barn bør velge piktogrammer de mener er nødvendige for å respondere på den aktuelle situasjonen. Når de har valgt, vil de plassere valgte piktogrammer i “så”-kolonnen, i henhold til rekkefølgen de skal utføre hver av dem.

Så for eksempel kan “hvis”-kolonnen vise et barn som føler seg frustrert fordi det ikke klarer å gjøre leksene sine. I “så”-kolonnen kan barnet plassere følgende piktogrammer i rekkefølge: Pust, tenk, fortell det til læreren. På den måten lærer de å dominere situasjoner på en teoretisk måte og kan senere sette dette i praksis.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.