Viktigheten av frilek for små barn

I dagens artikkel vil vi fortelle deg om viktigheten av frilek for barn. Hva er frilek? Og hva er fordelene?
Viktigheten av frilek for små barn

Siste oppdatering: 02 desember, 2020

Voksne er vant til å følge regler og instruksjoner når de gjør ting. Så mye at vi faktisk enkelte ganger ikke vet hvordan vi skal fungere uten. Noen ganger bør vi ta i bruk vårt indre barn fordi det vil få oss til å glede oss over livet og tingene rundt oss så mye mer. Med det i tankene ønsker vi å snakke om viktigheten av frilek for små barn. Fortsett å lese for å finne ut mer.

Alle foreldre trenger å vite hvorfor frilek er viktig for små barn. På den måten vil de være i stand til å virkelig huske på det og fremme det i det daglige livet til barna sine.

Barn engasjerer seg og samhandler med verden rundt seg gjennom lek. Dermed handler frilek i tidlig barndom om å utforske, eksperimentere, oppdage og lære.

Hva er frilek?

Vi kan dele lekeaktiviteter i to brede kategorier: voksenstyrt lek og barnestyrt lek. Begge er viktige for barns utvikling. På den ene siden kan du ikke la et barn leke 24 timer i døgnet og vokse opp på egenhånd. På den annen side bør du heller ikke fylle dagene med aktiviteter som tar opp all fritiden deres.

Betydningen av frilek for små barn

Skjermtid bør heller ikke erstatte frilek. Dette vil bare føre til utviklingsproblemer og læringsvansker på skolen. Her er noen eksempler på voksenstyrte lekeaktiviteter:

 • Maling med svamper eller pensler.
 • Å lage leire.
 • Løpe en hinderløype.
 • Gå på fritidsaktiviteter.
 • Spille brettspill.
 • Matlaging.

Samtidig er frilek alle slags leker som er initiert av et barn. Vi kan betrakte både utendørs og innendørs lek som frilek, så lenge barn har frihet til å kontrollere lekeopplevelsen. Noen eksempler på frilek er følgende:

Viktigheten av frilek for små barn

Selvfølgelig har frilek mange fordeler for de minste. Nedenfor skal vi trekke frem de tre viktigste fordelene for deres utvikling, spesielt fordi de hjelper dem å utvikle seg med stormskritt.

Hjernens utvikling

Frilek er viktig for barnets generelle hjerneutvikling. Når små barn utforsker og lærer, danner de nye forbindelser og baner i hjernen.

Barns hjerner prosesserer dobbelt så raskt som voksne hjerner; dette er en betydelig mengde hjerneutvikling. Dessuten vil stimuleringen som barn får tidlig avgjøre hvor mange nevroner som dannes.

Kreativitet

Å leke er en kreativ aktivitet. Mens barn leker, tenker de hele tiden på nye leker og aktiviteter for å underholde seg selv. Under fantasilek lager de for eksempel historier og hendelser og spiller dem ut som om de skjedde.

Under kunstneriske aktiviteter utvikler barn sin kreativitet. Når de leker med byggeleker, styrker også designet til en bygning kreativitet. Alle former for lek utvikler kreativt uttrykk.

Betydningen av frilek for små barn

Sosiale ferdigheter

Barnas første middel for sosial læring er gjennom samhandling med foreldrene sine. Etter det skaper de sosial interaksjon ved å leke med søsken eller venner. Under frilek lærer barna mange sosiale ferdigheter som følgende:

 • Samarbeid med andre.
 • Jobbe mot felles mål.
 • Forhandlinger.
 • Lære å følge regler.
 • Å ta andres perspektiver i betraktning: Empati.
 • Å løse konflikter rettferdig og uavhengig: Selvhevdelse.
 • Selvbekreftelse.
 • Å følge andres eksempel.
 • Forbedret sympati for andre.
 • Å ha sosial akseptabel oppførsel.
 • Forbedret kommunikasjon med andre.

Som du kan se, er det viktig at du oppmuntrer til frilek i barnas liv. Veiledet lek er greit, men frilek vil hjelpe dem å utvikle seg på andre måter. Så balanser leketiden med begge aspektene fordi de er like viktige.

This might interest you...
De negative effektene skjermtid har på barn
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
De negative effektene skjermtid har på barn

Besettelsen av elektronikk er grunn til bekymring, men den umiddelbare bekymringen er de skadelige effektene skjermtid har på synet. • Gruss, D,. Rosemberg, F,. (2017) Los niños y el juego. La actividad lúdica de 0 a 5 años. Editorial: Ediciones continente.