Sosialisering i oppveksten: trekk og utvikling

Gjennom sosialisering i oppveksten, får barn sin egen identitet og blir en del av samfunnet. Finn ut hvordan du kan hjelpe barna dine med sosialisering i denne artikkelen.
Sosialisering i oppveksten: trekk og utvikling
Elena Sanz Martín

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz Martín.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Sosialisering i oppveksten er en viktig prosess for ethvert menneske. Vennene dine og miljøet rundt deg former identiteten og oppførselen din. Vi ønsker derfor å fortelle deg mer om sosialisering i oppveksten.

Hva betyr sosialisering i oppveksten?

Sosialisering referer til hvordan du tilpasser deg sosiokulturelt i miljøet og i samfunnet. Gjennom sosialisering lærer du hva som er rett og galt i samfunnet ditt.

Læringen starter med en gang livet begynner og den slutter aldri. Allikevel er et nøkkelstadium i sosialiseringsprosessen tidlig i barneårene, siden det er da du er mest klar for å lære.

Barn er faktisk født med evnen til å lære og med behovet for sosial stimulering. De er kalt til å utvikle tilhørighet og vennskap, noe som spiller en stor rolle i løpet av de første årene.

Påvirkningen fra miljøet i forhold til sosialisering i oppveksten

Vi er alle født med et stort potensiale til å få venner. Men vi har også et potensiale for aggresjon og voldelighet. Det er miljøet som avgjør hvilken av disse to sidene som vinner. Det kan skje på forskjellige måter.

Lær om hvorfor sosialisering i oppveksten er viktig i denne artikkelen.

Læring ved observasjon

Barn lærer i hovedsak av å se på andre. Det betyr at de ser på oppførselen til folk rundt seg, og konsekvensene av den.

  • Familie spiller en viktig rolle fordi de er de første man er sosial med. De virker som bevisste eller ubevisste modeller, som gir barna verdier til enhver tid.
  • Skolen er den neste nøkkelen til sosialisering, som er veldig viktig. Hvordan lærere underviser, hvordan de behandler barna, og deres holdninger, vil påvirke hvordan barna oppfører seg.
  • Medier blir mer og mer viktig, fordi de sprer sosial informasjon. Gjennom visuelt og enkelt språk gir TV og andre lignende medier barna eksempler på god og dårlig oppførsel. Det er viktig å følge med på hva barna ser på TV. Sørg for at det er passende og har de verdiene du ønsker at barna dine skal lære.

Lek

Barna kan også lære å få venner gjennom lek. Gjennom lek lærer barn å komme overens med klassekamerater og jobbe sammen som et team.

Historier

Historier, eventyr og bøker er veldig viktige for barns sosialisering. Barn elsker disse aktivitetene. Å lese historier påvirker i stor grad hvordan de lærer å komme overens med andre.

Gjennom disse historiene, gir barn næring til forestillingsevnen. I tillegg, lærer de hvordan verden fungerer og hvordan de skal oppføre seg. De føler seg til gjengjeld mindre redde, fordi de identifiserer seg med karakterene.

Du bør alltid ha i tankene at man lærer mer av bilder og historier en bare teoretiske argumenter. Du må derfor sørge for at det du lærer dem og viser dem er det samme. Hvis ikke vil de bli forvirret.

Barn som står sammen og knytter bånd, en viktg lærdom for resten av livet.

Hvordan sosialisering i oppveksten kan utvikles?

Selv om dette er en naturlig prosess for alle, er det ting du kan gjøre for å hjelpe til med sosialisering i oppveksten.

Etterhvert som de får venner, føler barna seg mer komfortable med å være sosiale. Det er derfor viktig å ikke overbeskytte dem.

Hvis du gjør det, vil du frarøve dem muligheten til å erfare sine egne evner og sin egen personlighet. Du tar faktisk fra dem muligheten til å lære av sine feil, og til å gjøre det bedre neste gang.

Gjennom sosiale forhold kan barn forandre hvordan de oppfører seg, i henhold til de naturlige konsekvensene handlingene deres fører til.

Foreldre må motivere barna og oppmuntre dem til å få gode venner. Det er også viktig å gi dem muligheten til å ta hånd om problemene sine på egenhånd. På den måten vil de også utvikle selvtilliten sin.

Det kan interessere deg ...
Hjelp barnet ditt med å skape et positivt selvbilde
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hjelp barnet ditt med å skape et positivt selvbilde

I løpet av oppveksten er det viktig at barn lærer å skape et positivt selvbilde. Dette er noe du som forelder kan og bør hjelpe til med.
Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.