Selvtillitsstigen hos barn

Selvtillitsstigen er et verktøy for å forstå kompleksiteten i dette konseptet og hjelpe barn til å like seg selv. Lær mer her.
Selvtillitsstigen hos barn

Siste oppdatering: 13 februar, 2023

Selvfølelse er et komplekst konsept som inkluderer flere kategorier. Derfor kan vi tenke på det som en stige. En av de viktigste utfordringene foreldre står overfor er å fremme sunn selvtillit hos barna sine. Dette er et viktig element for å oppnå velvære og løse hverdagens problematiske situasjoner. Med det i tankene ønsker vi å snakke med deg om selvtillitstigen.

Barn med god selvtillit føler seg verdsatte, aksepterte og trygge på seg selv. Tvert imot har barn med dårlig selvtillit en tendens til å føle seg mer usikre og ute av stand til å takle motgang. Nedenfor vil du motta verdifull informasjon om ulike strategier som du kan gjennomføre for å fremme tilstrekkelig utvikling av barna eller elevene dine.

Selvtillitsstigen

Når vi snakker om selvtillit, refererer vi til settet med oppfatninger, tanker og følelser som en person har om seg selv. Generelt sett er det hva man tenker og føler om seg selv. Det gjenspeiler også graden av tilfredshet med hvem man er.

Heldigvis er det ikke et isolert og urokkelig konsept. Snarere er utviklingen uavbrutt og svinger over tid. Dette betyr at det er mulig å forbedre sin egen oppfatning og til og med hjelpe barn til å styrke sin selvtillit. La oss ta en steg-for-steg titt på hvordan du kan hjelpe små som misliker seg selv.

Det første trinnet er selverkjennelse

Du kan vel ikke elske noen du ikke kjenner? Ofte tror folk at vi kjenner oss selv mye bedre enn vi egentlig gjør. Selverkjennelse innebærer å være bevisst sine styrker, svakheter, evner og interesser.

Det finnes ulike strategier og aktiviteter for å hjelpe barna med å bli kjent med seg selv. Som voksne er det viktig at vi fremhever deres evner og ikke ignorerer vanskelighetene vi ser i dem. Ingen er perfekte, og det å kunne gjenkjenne sine egne svakheter er en stor verdi. Samtidig er det viktig å respektere barns oppfatning av seg selv og verden, selv om de ikke er sammenfallende med vår tolkning.

Et barn som klatrer i en trapp i skogen.
Å kjenne sine følelser, samt å være bevisst sine styrker og svakheter, er en del av selverkjennelsen, det første trinnet på stigen til selvfølelse.

Andre trinn, selvkonsept

Når vi går ett trinn til på selvtillitstigen, finner vi oss selv med ideen om selvoppfatning. Dette refererer til troen man har om seg selv, som manifesteres verbalt eller gjennom ens oppførsel. Denne forestillingen blir skapt fra den levde erfaringen og det projiserte eller oppfattede bildet av andre. Fra dette perspektivet er det forstått at selvoppfatning bestemmes av både intern og ekstern informasjon.

“Selvkonsept kan defineres som helheten av et komplekst, organisert og dynamisk system av lært tro, holdninger og meninger som hver person mener er sanne om sin personlige eksistens.”

– Purkey, W –

I motsetning til selvtillit blir selvoppfatning eksternalisert gjennom ord. For eksempel, når et barn sier: “Jeg er god i sport ” eller “Jeg er et dårlig barn”, verbaliserer de troen de har om seg selv.

Tredje trinn, selvevaluering

Selvevaluering er den interne kapasiteten til å evaluere seg selv og vurdere hver av egenskapene til ens personlighet. For å fremme utviklingen av sunn selvtillit, er det viktig å understreke denne koblingen. Folk undersøker sin egen oppførsel hele tiden. Derfor blir handlinger, prestasjoner og feil kalibrert, og deretter gis en viss verdi til dem.

Vi kan følge de små i denne prosessen og hjelpe dem til å forsterke positive tanker om seg selv, slik at de føler seg verdifulle. I denne forbindelse er ikke rigid foreldreskap det beste alternativet. Tvert imot, å oppmuntre til empatisk og respektfull dialog vil langt på vei gjøre barn stolte av sin egen verdi. I tillegg er det viktig å unngå sammenligninger med søsken eller andre barn.

Fjerde trinn, selvaksept

Uten aksept er det ingen sjanse for å bygge sterk selvtillit. Å akseptere seg selv er ikke synonymt med å elske seg selv. Snarere refererer det til å innrømme at du er slik du er og ikke kjempe mot det. Selvaksept er en ferdighet som inkluderer aksept av negative, positive eller nøytrale egenskaper. Det handler om å komme overens med sin kropp, tanker, styrker og svakheter.

Et barn som aksepterer seg selv som de er, er mer ressurssterke til å svare på kritikk, erting eller sårende kommentarer på en mer selvsikker måte. Så aksepter barnet ditt som det er og unngå å dømme deres personlighet, liker, interesser, kjole eller valg. Ved å akseptere dem, vil du hjelpe dem til å akseptere seg selv.

Et barn som smiler med armene i været.
Å oppmuntre barnets autonomi og uavhengighet er nøkkelen til å bygge selvtillit. På den måten vil de vite hva de er i stand til å oppnå.

Det femte trinnet på selvtillitsstigen er selvrespekt

Selvrespekt innebærer evnen til å forsvare egne verdier og idealer. Det innebærer å pleie og møte ens behov og uttrykke sine følelser uten å skade eller klandre seg selv. Det handler med andre ord om å registrere sine behov og bevege seg mot selvtilfredshet.

Et barn med respekt for seg selv inntar en passende holdning når en annen person prøver å krenke rettighetene deres, invadere privatlivet deres eller skade selvtilliten deres. Det vil si, en person som har selvrespekt vil ikke la seg selv bli lett foraktet fordi de vil være i stand til å stå fast med sin overbevisning og være respektfull mot andre. I denne forbindelse kan du lære barnet ditt å forsvare seg uten å ty til vold, men ved å sette grenser på en sunn måte. Det handler om å overføre selvtillit for å styrke identiteten deres.

Sjette trinn, selvtillit

Det siste trinnet på selvtillitstigen er integreringen av alle de forrige. Hvert av trinnene er knyttet til de andre og innebærer en permanent bevegelse. Som foreldre kan vi følge hver av disse prosessene slik at barn kan bygge sin identitet basert på selvtillit. Det er viktig å påpeke og feire deres prestasjoner, men uten å ignorere deres svakheter.

Barnet er hovedpersonen

Det er viktig å oppmuntre barnets autonomi og uavhengighet slik at de vet hva de er i stand til og dermed styrke selvtilliten. I tillegg vil dette hjelpe barnet til lettere å overvinne de problematiske situasjonene de vil møte gjennom livet. Husk at selv om du kan følge dem i utviklingen av deres selvtillit, er det en prosess der de skal føle seg som hovedpersonen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Branden, N. (1995). Los seis pilares de la autoestima. Paidós
  • González-Pienda, J. A., Núñez Pérez, J. C., Glez.-Pumariega, S., & García García, M. S. (1997). AUTOCONCEPTO, AUTOESTIMA Y APRENDIZAJE ESCOLAR. Psicothema9(Número 2), 271–289. Recuperado a partir de https://reunido.uniovi.es/index.php/PST/article/view/7405
  • Purkey, W. (1970): Self-concept and school achievement. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.