Nøkkelen du trenger for å forstå dysphemi

Dysphemi er en taleforstyrrelse som kan behandles gjennom taleterapi og psykoterapi. Er dette bare et annet navn for stamming? Hva er symptomene og hvordan forstå dysphemi? Vi skal snakke om dette og mye mer i dagens artikkel.
Nøkkelen du trenger for å forstå dysphemi

Siste oppdatering: 27 oktober, 2019

Når vi snakker om å forstå dysphemi, viser vi til vanskeligheter som påvirker taleutviklingen. Det får folk til å gjenta det samme ordet eller stavelsen flere ganger. Det innebærer også krampaktige pauser som forstyrrer en persons normale verbale flyt.

Er dysphemi et synonym for stamming?

Dysphemi er en taleforstyrrelse som involverer ufrivillig repetisjon av ord og lyder. Derfor forbinder mange det med stamming og mangel på utvikling av tale hos barn. Men er dysphemi og stamming egentlig det samme?

Stamming vises vanligvis hos barn når de er rundt 3 år. Det har vanligvis å gjøre med utviklingsproblemer, og det er grunnen til at det er mer teknisk kjent som utviklingsstamming.

Utviklingsstamming skjer fordi et barns resonnement fungerer raskere enn hans eller hennes evne til å uttrykke språk. Når barnet fortsetter å utvikle seg forsvinner problemet.

Mens dysphemi ofte omtales som stamming, forsvinner det ikke over tid. Når et barn fyller 5 år og talevanskelighetene vedvarer, kan vedkommende få dysphemi.

Å forstå dysphemi

I sin opprinnelige tilstand produserer dysphemi taleendringer på et sensorisk nivå og med hensyn til evnen å kunne snakke. Motivert av frykt for ikke å klare å passe inn sitt miljø, utvikler individet en falsk selvtillit. Sinnet har stor innflytelse på det endelige resultatet av uttalen.

Forstå dysphemi: Stamming

Stamming refererer derimot til repetisjon av stavelser og lyder, så vel som forlengelsen. I dette tilfellet vises repetisjonene og stoppene når det er rytmebrudd.

Siden stamming nesten alltid har å gjøre med et barns egen taleutvikling, forsvinner det vanligvis av seg selv. Derfor opprettholder bare 1 av 20 barn stammingen over tid. De fleste klarer å overvinne det i ungdomsårene.

Typer av dysphemi

Etter å ha trukket frem forskjellene mellom dysphemi og stamming, kan du se at det er to separate problemer. La oss se på de forskjellige typene dysphemi:

1. Tonisk dysfunksjon

Denne typen dysphemi innebærer avbrudd i den normale flyten av tale. Disse avbruddene oppstår på grunn av spasmer. Det er vanligvis ganske enkelt å oppdage, fordi pasientens ansikt er synlig anspent. En person med tonisk dysfunksjon klarer ikke å kontrollere kjevebevegelsene riktig.

2. Klonisk dysfunksjon

Denne typen dysphemi refererer til en genetisk tilstand. En person med klonisk dysfunksjon gjentar stavelser før han setter i gang en setning eller når han fortsetter med den. I motsetning til tonisk dysfunksjon er det ingen ansiktsspenninger, selv om noen spasmer kan bremse talen.

3. Blandet dysplasi

Blandet dysplasi er den hyppigste typen dysphemi. Denne tilstanden er vanligvis en kombinasjon av symptomene på tonisk og klonisk dysphemi. Det betyr ikke at det ikke er noen måte å behandle det på. Det er faktisk en rekke anbefalte behandlinger som hjelper barn å overvinne denne vanskeligheten.

Å forså dysfemi.

Årsaker til dysphemi

Noen av de vanligste faktorene som påvirker dysphemi er:

1. Kjønn

Forekomsten av dysphemi er mye høyere hos menn enn hos kvinner. Fordelingen av tilfeller av dysphemi, ifølge kjønn, er som følger:

  • 75% av personer med dysphemi er menn
  • 25% av personer med dysphemi er kvinner

Som du kan se, er det fire ganger mer sannsynlig at menn lider av dysphemi enn kvinner.

2. Forstå dysphemi: Genetikk

Det er genetiske faktorer som spiller en rolle i dysphemi også, for eksempel når det gjelder eneggede tvillinger. Når tvillinger kommer fra bare ett egg og samme sædcelle, er det stor sjanse for at et av barna utvikler dysphemi. Hvis en enegget tvilling har dysphemi, har den andre 77% sjanse for å få dysphemi også.

Når det gjelder flereggede tvillinger er tallene lavere. Disse tvillingene er resultatet av to forskjellige eggløsninger og to forskjellige sædceller. Sjansen for at en tvilling presenterer dysphemi er 32%. Derfor er det mellom og 30 og 40% sjanse for at foreldre overfører denne tilstanden til barna sine.

“I sin opprinnelige tilstand produserer dysphemi taleendringer på et sensorisk nivå og med hensyn til evnen til å snakke. Sinnet har stor innflytelse på det endelige resultatet av uttale.”

3. Psykolingvistikk

Når barn begynner å utvikle ordforråd, kan barn ha et underskudd som stammer fra den visuelle stimuli de forbinder med ordbetydninger. De kan med andre ord ha vanskelig for å knytte en betydning til det skrevne ordet.

Som et resultat har barnet problemer med å uttale ordet, noe som kan føre til dysphemi. Imidlertid er det mulig for barn å oppnå et flytende ordforråd over tid og med tilknytning av ord og bilder.

4. Forstå dysphemi: Traumer

Å være i spenningstilstand i lang tid kan føre til hyppige episoder med dysphemi. Med andre ord, å utsette et barn for press slik at han eller hun uttaler ord riktig er ikke produktivt. Derfor er det ikke en god ide å bruke denne typen taleterapi med barn.

Symptomer på dysphemi

Denne forstyrrelsen vises vanligvis i løpet av et barns første leveår. Derfor sammenfaller dette med tilkoblet språk – med andre ord når et barn begynner å kombinere flere ord for å danne sine første setninger.

Det første stadiet av dysphemi kan vises rundt treårsalderen. Det er forbundet med vanskeligheter med å artikulere språk, som er typisk i denne alderen.

Etter 5 år vises episodisk dysphemi. Her vises episoder med stamming, som påvirker verbal fluiditet.

Hvis tilstanden vedvarer etter at det har gått 10 år siden de første episodene, anses individet å lide av permanent dysphemi. I så fall er de vanligste symptomene følgende:

1. Forstå dysphemi: Språklige manifestasjoner

Overflødig språk, usammenhengende diskusjon og ufullstendige setninger er vanlige språklige symptomer. Mangel på koordinering mellom språk og tanke er også et symptom på denne lidelsen.

2. Manifestasjoner i adferd

Angst når det er på tide å kommunisere, midlertidig hemning og frykt for ord (logofobi) er alle tegn på at et barn kan ha dysphemi. Det er viktig å ikke legge press på barnet, da dette kan gjøre ting verre.

3. Forstå dysphemi: Kroppslige manifestasjoner

Hypertensjon, spasmer, nervøse tics og visse psykologiske reaksjoner som blekhet, svette, svimmelhet er noen av de kroppslige manifestasjonene av dysphemi.

Dysfemi.

Behandling

Det er best å søke hjelp fra en spesialist som vil være ansvarlig for å lage en plan for behandling og forebygging av dysphemi. Generelt inkluderer terapi en kombinasjon av følgende:

  • Vokalkontroll.
  • Muskelavslapning.
  • Snakketerapi.
  • Retting av dårlig uttale.
  • Observasjon av oppførsel under tale.

Ved hjelp av riktig behandling gjennom logopedi er forbedring mulig. Framfor alt er det viktig å behandle barn som har dysphemi med forståelse, omsorg og støtte.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.