Multitraumer og graviditet hos kvinner

Koblingen mellom multitraumer og graviditet blir vanligere, på grunn av endringer i arbeidsaktivitetene til gravide kvinner og deres oppgaver. I denne artikkelen vil du lære alt om denne koblingen.
 

Koblingen mellom multitraumer og graviditet blir bare vanligere, ettersom kvinner pleier å fortsette å jobbe frem til slutten av svangerskapet. I tillegg har det også noe å gjøre med at man tilbringer mer tid i bilen.

Kombinasjonen av disse faktorene har ledet til en økning i fødselshjelp, og har påvirket helsen til både mødre og barn. 

Gravide kvinner har en annen fysisk og psykisk karakteristikk enn ikke-gravide kvinner. Derfor er det viktig å vite hvordan man behandler multitraumer og graviditet på best mulig måte.

Multitraumer og graviditet

Traumer har blitt hovedårsaken til død utenom fødsel i løpet av svangerskapet. Innenfor mor-barn-binomialen, kan de skades av selve traumet og av svangerskapet.

De anatomiske og fysiologiske endringene kan som skjer hos kvinner under svangerskapet kan endre kroppens respons på det samme traumet. Derfor vil disse faktorene påvirke effekten av multitraumer og graviditet:

 • Hvor langt på vei svangerskapet er
 • Typen og alvorlighetsgrad av traumet
 • Endringer hos fosteret eller morkaken 

Faktisk er det viktig å ta vare på moren først. Deretter, senere når moren er stabilisert, kan hun ta bedre vare på babyen.

Polytrauma og graviditet kan påvirkes av flere faktorer.

Multitraumer og graviditet: Kardiovaskulære system

Grunnet endringene som forekommer under svangerskapet, har gravide kvinner mer blod. Derfor er det viktig å kontrollere alle eventuelle indre blødninger som kan forekomme av traumet.

Dette økte blodvolumet betyr at moren bruker lengre tid på å gå i sjokk. Babyen kan miste oksygen mye tidligere. Derfor må man handle raskt, selv om blodtap ikke virker til å påvirke moren.

Perineale organer

Det er også viktig å se etter mulige skader i skjeden, mellomkjøttet og rektum etter traumet. Dette kan bety at det er problemer med det obstetrisk-gynekologiske området.

Multitraumer og graviditet: Hjerte-lungeredning

Når det gjelder hjerte-lungeredning hos gravide kvinner, finnes det kontroverser om når man skal utføre et keisersnitt dersom hjerte-lungeredning ikke fungerer. Noen sier etter et sett med hjerte-lungeredning, noen sier samtidig.

For å ta en avgjørelse, trenger man å ta med flere faktorer i beregningen. For eksempel om fosteret er eldre enn 24 uker, morens tilstand, og så videre …

Penetrerende skader

Når fosteret vokser i livmoren, gjør det at organer flytter seg. Derfor økes risikoen for skader i livmoren, og minker skadene på andre organer.

 

Livmorsmuskelen, fostervannet og fosteret gjør det mulig å absorbere mye energi fra et penetrerende objekt. På denne måten minimerer det skader på andre organer.

Multitraumer og graviditet: Spesifikke skader for gravide kvinner

Det finnes visse skader som kun oppstår i tilfeller med multitraumer og graviditet.

Traumer på livmoren

Et støt på livmoren kan forårsake at livmorsmuskelen får rifter. Dette kalles myometrium. I tillegg vil resten av lagene være dårlige, både for moren og babyen.

Rifter i livmoren kan være fullstendige eller ufullstendige, og har vanligvis disse tegnene og symptomene:

 • Babyens hjertefrekvens minker 
 • Magesmerter 
 • Mindre eller ingen veer (dersom de tidligere var tilstede)
 • Takykardi eller lavt blodtrykk fra blodtap hos moren
 • Vaginalblødning
 • Hematuri (blod i urinen)
 • Nedstigning av fosteret dersom fosteret støtes ut av buken

Behandling i tilfeller av rifter i livmoren fokuserer på stabilisering av moren og narkose. I tillegg kan hun trenge kirurgi (laparotomi) for å fjerne fosteret.

Polytrauma og graviditet - morens helse kommer først.

Multitraumer og graviditet: Sammentrekninger i livmoren

Sammentrekninger i livmoren kan forekomme før fødsel. Dette kan skje etter traumet, i stressende situasjoner, dersom du er dehydrert, og så videre. Det er det vanligste obstetriske problemet fra traumer.

 

Avhengig av situasjonen til mor og baby, for eksempel avhenger det av om fostersekken er hel eller ikke, hvilken uke av svangerskapet man befinner seg i, tilstanden til mor og foster, finnes det forskjellige tilnærminger:

 • Mor- og fosterovervåkning 
 • Administrering av tokolytisk medisiner for å stoppe sammentrekninger
 • La fødselen fortsette 
 • Avventende holdning

Løsrivelse av morkaken

Multitraumer i en graviditet kan forårsake løsrivelse av morkaken. Dette er en delvis eller fullstendig løsrivelse av morkaken før babyen blir født etter 20 uker.

Denne situasjonen er et nødstilfelle, ettersom morkaken er organet som gir mat og oksygen til babyen. Dersom den er fullstendig løsrevet, vil barnet slutte å få blod.

Noen av tegnene og symptomene som kan oppstå, er:

 • Fosterhypoksi
 • Synlig eller indre vaginal blødning
 • Magesmerter
 • Blodpropper som formes i kroppen
 • Sjokk og andre komplikasjoner

Å behandle denne situasjonen fokuserer på å sørge for at moren er stabil. Det fokuserer også på fødsel av barnet, enten vaginalt eller med keisersnitt.

Multitraumer og graviditet: Foster-mor-blødning

At fosterblod passerer over til moren er vanligere hos kvinner som har hatt et traume. Noen av konsekvensene av dette er: 

 
 • Rh-allergi hos mødre med Rh- og barn med Rh+ 
 • Arytmi
 • Anemi
 • Fosterdød grunnet stort blodtap

For å unngå Rh-allergi, vil alle kvinner med Rh- motta Rh-immunglobulin. I tillegg vil legene ta en titt på mor og barn for å avgjøre hva de skal gjøre videre.

Premature rifter av membraner

Dette er når fostersekken spontant får rifter før fødselen. Spesialister vil vurdere følgende ting for å avgjøre hva de skal gjøre:

Kommende mor og far.

Fosterskader

I traumer som oppstår under svangerskapet, er fosterets helse også på spill. Et av problemene som fosteret kan ha, i tillegg til de vi har nevnt, er risikoen for føtal distress. 

Konsekvensen av traumer på fosteret kan også være grunnet endringer i barnets oksygennivå. Leger diagnostiserer føtal distress gjennom overvåkning, og tegnene er:

 • Endringer i barnets hjertefrekvens 
 • Forandringer i fosterlyden etter sammentrekninger i livmoren

Siste tanker

Alle situasjoner er forskjellige, så leger vil vurdere hvert tilfelle individuelt. I tillegg, avhengig av tilstanden til barnet, kan de gjøre andre tiltak.

 
 • Domínguez Picón F.M. Traumatismo en el embarazo. (2000). En: Rodríguez Rodríguez J.C. El traumatizado en urgencias: protocolos. 2ª edición. Madrid: Díaz de Santos; 2000. p. 157-168.
 • Mejías Paneque C., Duarte González L., García González S. (2012). Consideraciones generales en la atención de urgencia a la paciente obstétrica politraumatizada. Enferm. glob.   11( 25 ): 464-469. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000100026&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412012000100026.
 • Serra Serra V., Perales Marín A., Remohí Giménez J., Morillas Ariño C., Pellicer Martínez A. (2017). Urgencias en obstetricia. 1ª edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana.