Mestringstro hos ungdom: En nyttig veiledning

En tenårings sinn kan være vanskelig å forstå. Imidlertid er det mye foreldre kan gjøre for å hjelpe tenåringene med å utvikle et bedre selvbilde og oppnå sine mål. I denne artikkelen skal vi se på mestringstro hos ungdom.
Mestringstro hos ungdom: En nyttig veiledning

Siste oppdatering: 11 juli, 2020

Ungdomsårene er et ekstremt komplekst stadium som varierer fra barn til barn. For å takle de forskjellige situasjonene som kan oppstå, er det viktig å bidra til å oppmuntre til mestringstro hos ungdom.

Den første personen til å benytte dette begrepet var psykologen Albert Bandura, som først presenterte sin sosiale læringsteori i 1928. Mestringstro refererer til unge menneskers følelser, tro og oppfatninger om deres evne til å møte utfordringer. Det er med andre ord en slags selvsikkerhet.

Denne følelsen av mestringstro hos ungdommer anvendes i nesten alle aspekter av livet. Det har å gjøre med å komme seg etter smerter, avvisning og nederlag, og ta valgene som vil påvirke fremtiden deres. Det tar også for seg engasjementet, innsatsen og utholdenheten som trengs for å oppnå ens mål.

I tillegg er mestringstro avgjørende for å håndtere stress, press og føle sårbarhet. Som du kan se, er det svært viktig. Foreldre kan begynne å sette de riktige frøene i barndommen.

Mestringstro hos ungdom og utdanning

Som mange aspekter i ungdomstiden, som idrett og sosialt liv, er utdanningen sterkt påvirket av mestringstro. Det spiller en sentral rolle fordi det ligger i kjernen i av de unges liv.

Ulike studier sier at for at tenåringer skal å få gode faglige resultater, må de ha tro på seg selv. Med andre ord er tillit til egne evner nøkkelen.

Hvis de ser positivt på evnene sine, viser unge mennesker mer entusiasme og utholdenhet. Dette hjelper dem å nå sine mål.

Mestringstro hos ungdom: En nyttig veiledning

Når det gjelder mestringstroens innflytelse på studier og andre livsområder, for eksempel romantiske forhold, er det forskjellige meninger. Noen hevder at det kan ha en universell effekt, mens andre mener at det varierer avhengig av hver enkelt situasjon.

Hvilken rolle spiller familien?

Den nevnte studien konkluderer med at familieinteraksjoner er grunnleggende for å innprente mestringstro hos ungdom. Av denne grunn har foreldre et ansvar for å hjelpe barna sine med å utvikle det fra ung alder.

Hvordan gjøres dette? Et første steg er å følge dem i læringsprosessen. Dette betyr å hjelpe dem å lære, motivere dem til å oppfylle sitt ansvar, og fremfor alt, ikke få dem til å føle seg dårlige når noe ikke går slik de vil.

Det er viktig å innta en mottakelig og forståelsesfull holdning angående bekymringene deres. Det er også viktig å lære dem å identifisere og kontrollere følelsene sine.

Til slutt er det grunnleggende å la dem gjøre sine egne feil og ta beslutninger. Dette er to sentrale elementer i å oppmuntre til mestringstro hos ungdom.

“Mestringstro refererer til unge menneskers følelser, tro og oppfatninger om evnene sine til å overvinne utfordringer.”

Mestringstro er viktig for individets helse og emosjonelle balanse. Det går lenger enn å oppdra “vellykkede mennesker”. Noen forfattere har faktisk bekreftet at det har direkte tilknytning til angstlidelser i denne kritiske fasen av livet.

Tegn på en god mestringstro hos ungdom

Ungdommer med god mestringstro viser følgende holdninger:

 • Ser utfordringer som muligheter for forbedring.
 • Nekter å bli motløs av nederlag eller fiasko.
 • Viser emosjonell stabilitet med evnen til å takle frustrasjon.
 • Viser motivasjon og engasjement når det gjelder forpliktelser.
Mestringstro hos ungdom: En nyttig veiledning

Strategier for utvikling av mestringstro hos ungdom

La oss til slutt se på noen tips for å oppmuntre denne følelsen hos unge mennesker:

 1. Sett et eksempel. Vis at du kan oppnå dine mål gjennom hardt arbeid.
 2. Overbevis dem om deres evner gjennom dialog. Ofte er ens eget hode den største begrensningen.
 3. Hjelp barna dine til å leve et lykkelig liv. Oppfordr til avslapningsøyeblikk slik at de får tid til å overveie utfordringene de står overfor.
 4. Analyser dårlige resultater og lær av dem.
 5. Sett realistiske kortsiktige mål som skaper motivasjon og entusiasme.

Med disse enkle hverdagsteknikkene kan du hjelpe barna dine med å nå sitt potensial. Husk: Mestringstro er en essensiell kvalitet som vil hjelpe dem å takle utfordringer gjennom livet.

Det kan interessere deg ...
Kognitive biaser under ungdomstiden
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Kognitive biaser under ungdomstiden

Kognitive biaser som oppstår under ungdomstiden leder til at unge mennesker føler seg observerte, unike og uovervinnelige. • Flores, R., del Carmen, M., Oliva Delgado, A., & Parra Jiménez, Á. (2010). Percepciones de autoevaluación: Autoestima, autoeficacia y satisfacción vital en la adolescencia. Psychology, Society, & Education, 2 (1), 55-69. https://idus.us.es/handle/11441/30518
 • Reigal-Garrido, R. E., Videra-García, A., & Gil, J. (2014). Práctica física, autoeficacia general y satisfacción vital en la adolescencia. https://digibug.ugr.es/handle/10481/35367
 • Asturizaga, G. A., & Arenas, X. P. (2007). Programa de autoeficacia en habilidades sociales para adolescentes. Ajayu. Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana” San Pablo”, 5(2), 133-155. http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v5n2/v5n2a1
 • Ortiz, M. Á. C., & del Barrio Gandara, M. V. (2002). Evaluación de la autoeficacia en niños y adolescentes. Psicothema, 14(2), 323-332. https://www.redalyc.org/pdf/727/72714221.pdf