Ansvar og verdier

En tenåring som er i stand til å ta ansvar, er en ungdom som investerer i uavhengigheten og modenheten sin. Hvordan kan man så oppnå det? Ansvar er basert på et familierammeverk hvor det finnes verdier, klare regler, god kommunikasjon og en gjensidig tillit der barna våre har mulighet til å ta ansvar gradvis. Vi lærer deg hvordan du oppnår det.

Ungdom og datakriminalitet
Ungdom og datakriminalitet

Du har uten tvil hørt om begreper som nettrakassering eller nettmobbing. Imidlertid er det mange andre typer forbrytelser som har å gjøre med misbruk av internett, mobiltelefoner og andre digitale…