Det unike språket til ungdommer

Med direktemeldingsapplikasjoner og sosiale medier er skriftlig og visuelt språk dominerende blant tenåringer. En av konsekvensene er at de har en sjargong som er helt deres egen.
 

Tenåringer har sin egen måte å kommunisere på, som er preget av de nyeste trendene og nye teknologiene i den digitale epoken. Om vi liker det eller ei, som foreldre, familiemedlemmer eller lærere, må vi være i kontakt med språket til ungdommer for å etablere positiv kommunikasjon.

Internett og sosiale medier kan hjelpe oss å lære om vokabularet og hodet til unge mennesker. I denne artikkelen ønsker vi å dele noen tips med deg for å hjelpe deg med å forstå språket til ungdommer.

Kontekst er konge når det gjelder språket til ungdommer

Vi er nok alle overrasket over evnen tenåringer har til å forkorte fraser. Når vi hører dem snakke, er deres evne til å koble flere ideer til bare noen få ord utrolig. Og det som er enda viktigere, er at de klarer å gjøre seg forstått.

Det er ikke nødvendig å bruke en stor mengde adverb og preposisjoner i setningene. Kommunikasjonen deres er enkel, direkte og objektiv. Deres eneste mål ved å uttrykke seg er at andre skal forstå dem.

Ved første øyekast kan dette nye språket for tenåringer virke litt begrenset eller fattig. Men vi bør anerkjenne at å gjøre seg forstått med så få ord og så mange nyanser krever mye tolkning fra deres side.

 

Ved å bruke et så kompakt ordforråd, der mange ord har flere betydninger, får kontekst en ledende rolle i kommunikasjonen. Derfor må tenåringer analysere hva som omgir ordene deres for å fange budskapet de ønsker å overføre til publikum.

Ungdommens unike språk

Kroppsspråk er også viktigere

Kroppsspråk får også en ny relevans når ord er knappe. Når tenåringer kommuniserer personlig, pleier de å bruke hilsener, gester og ansiktsuttrykk for å overføre budskapet. Derfor overstyrer de ofte behovet for verbalt eller skriftlig språk.

Vi kan også observere at språket til ungdommer gir en høy verdi til bilder og uttrykk fra den virtuelle verden. Dette betyr at de er i stand til å uttrykke ideene sine på sosiale medier ved hjelp av emoji, gifs (bevegelige bilder) og andre interaktive elementer som går foran skriftlig og muntlig språk.

Språk gjenspeiler ikke kompleksiteten i budskapet

Et annet kjennetegn på ungdommens språk er deres evne til å skille kompleksiteten til en melding fra virkemidlene som brukes til å uttrykke den. Med andre ord klarer ungdom å uttrykke sine beste og verste stemningsleier på en utrolig enkel måte.

De kan uttrykke sin tristhet, for eksempel gjennom et enkelt uttrykksikon med tårer i øynene. På samme måte kan de kommunisere sin kjærlighet til partnerne sine med et bilde av en katt med hjerter som øyne. Men dette betyr ikke at følelsene deres er mindre intense – tenåringer har en tendens til å være veldig følsomme og innsiktsfulle.

 

De trenger ganske enkelt ikke å utdype kompleksiteten i følelsene og emosjonene sine med ord for å oppleve dem intenst.

Tettheten av meldingen de kommuniserer ligger ikke i formen eller strukturen til språket deres. Snarere handler det mer om kontekst og hvem publikum deres er.

Skriftlig språk gjenvinner sin betydning i kommunikasjon

I løpet av 90-tallet var det å snakke i telefon med venner en av de største trendene blant ungdom. Men nå, midt i den digitale epoken, er det få tenåringer som bruker telefonsamtaler for å kommunisere med hverandre. Skriftlige meldinger er mye mer veien å gå i disse dager.

Et interessant faktum er at det, selv med applikasjoner som gir mulighet til taleopptak, er voksne som mest benytter seg av denne funksjonen. Generelt sett synes tenåringer det er mye mer praktisk og enkelt å skrive korte setninger.

Språket til ungdommer er i stadig endring

Språket til ungdommer er i stadig endring

I den digitale tidsalderen endrer alt seg raskt og konstant. Dagens generasjon av tenåringer ble født med internett som allerede var på plass. Som et resultat er internett en del av deres liv, og de følger dets frenetiske rytme.

 

Ungdommers kommunikasjon og språk påvirkes av virale internettrender. «Problemet» med lingoen deres er at når den først blir populær, går den raskt ut av moten. Når en ny trend blir viral, blir den siste praktisk talt og nesten umiddelbart glemt.

Derfor er språket til ungdommer i en tilstand av konstant transformasjon. Hver dag tar nye termer og enkle forkortelser seg inn i de unges ordforråd. Samtidig forsvinner andre ord og uttrykk, og mister sin mening organisk.

Dette er sannsynligvis den største utfordringen når det gjelder å tolke språket tenåringer bruker for å uttrykke seg. Vårt største råd er at du har et åpent sinn når du samhandler med tenåringene dine.

Legg kritikk og fordommer til sides. Husk, hvem er bedre til å lære oss hvordan de ser og opplever verden enn tenåringer selv?