Medisinsk sjekk i ungdomsårene

Selv om det vanligvis er en livsfase hvor det ikke oppstår for mange helseproblemer, er det fortsatt viktig å ha regelmessig medisinsk sjekk i ungdomsårene for å få veiledning i viktige spørsmål.
Medisinsk sjekk i ungdomsårene

Siste oppdatering: 16 august, 2020

Medisinsk sjekk i ungdomsårene er viktig. Det er en livsfase som vanligvis ikke gir for mange helseproblemer. Men det er likevel ting som må følges opp og informasjon som skal gis.

Medisinsk sjekk i ungdomsårene

Ryggrad, kroppsstillinger og andre problemer

Medisinsk sjekk i ungdomsårene kan føre til en rekke spørsmål. I ungdomstiden begynner tenåringer å bli interessert i og nysgjerrige på så mange ting at vi kunne brukt timesvis på å snakke med dem.

Dette kan variere fra kroppsstillinger og ryggproblemer, til spørsmål knyttet til spising eller konsentrasjon på skolen. Det er mange temaer som vi bør snakke med dem om, og noen temaer kan ofte skape bekymring.

Medisinsk sjekk i ungdomsårene

Hva kjennetegner ungdommer?

Når det gjelder helse, bør vi absolutt ikke glemme at ungdommer ofte har en følelse av usårbarhet som får dem til å tro at ingenting galt kommer til å skje med dem. Så det siste de vil gjøre er å gå til legen, med mindre de føler seg ordentlig syke.

Ungdomstiden som et problem

Vi skal ikke skape stigmaer eller betrakte ungdomstiden som et slags problem som må overvinnes. Generelt er det et betydelig antall ungdommer som studerer, jobber, respekterer regler og er kreative og positive i alt det de gjør.

Vår rolle som voksne er avgjørende når det kommer til å hjelpe dem. Vi bør alltid huske at vi er deres foreldre, lærere eller rådgivere, men ikke vennene deres. Tre avgjørende elementer som kommer til syne under denne tiden i livet deres er: Valg av partnere, fremtidige yrkesvalg og deres søk etter identitet.

Medisinsk sjekk i ungdomsårene: En gang, to ganger eller tre ganger i året?

De anerkjente vitenskapelige miljøene innen ungdomhelse anbefaler minst to besøk i året til en lege med erfaring innen ungdomhelse.

Behovet for at legen skal spesialutdannes er viktig, ettersom de trenger erfaring med å stille åpne spørsmål på en slik måte som hjelper tenåringen til å føle seg vel.

Motiverende dialog er også en god ressurs, som ved eksperthjelp, kan bidra til et bedre forhold som kan opprettholdes over tid.

Foreldre og avtaler

Foreldre har en avgjørende rolle til enhver tid. Men måten de skal følge opp barn, ungdommer og unge voksne på, er ofte forskjellig. Sånn sett må både leger og foreldre bidra til den gradvise utviklingen av en tenårings autonomi.

Familie hos legen

Taushetsplikt ved medisinsk sjekk i ungdomsårene

Taushetsplikt betyr at informasjonen som deles i konsultasjonen generelt vil forbli der. Det er viktig å tydeliggjøre fra begynnelsen av at en lege alltid vil søke å holde ting konfidensielt.

Men det finnes tilfeller hvor de må “bryte” denne taushetsplikten dersom det er fare for ungdommens helse og eller situasjoner som kan sette dem i fare.

I slik tilfeller, og med ungdommens samtykke, blir enten foreldrene informert, eller de hjelper dem med å dele informasjonen med foreldrene.

Ting å huske på

Det er ikke uvanlig å se og høre at foreldre ofte forsømmer ansvaret overfor barna sine på forskjellige måter når de blir ungdom. Dette er en alvorlig feil, fordi ungdommer trenger vår oppmerksomhet og hjelp – om enn på en annen måte – for at de skal utvikle seg som autonome mennesker.

Og til slutt…

Ungdomstiden er en tid med inspirasjon og positiv endring. Derfor kan støtten som vi som voksne gir dem inspirere dem og føre til positive endringer i livet og fremtidsplanene deres.

Det kan interessere deg ...
Hvordan påvirker kroppsbilde ungdommer?
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hvordan påvirker kroppsbilde ungdommer?

Ønsket deres om å se bra ut og bli akseptert av andre avgjør hvordan deres kroppsbilde vil påvirke tiden deres som ungdommer.  • Melamed, Irene. “Los adolescentes y el derecho a la información en contextos de salud” 12 Congreso Virtual de Psiquiatría.
  • Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, SEMA.