Les alt om TPACK-modellen for lærere

TPACK-modellen for lærere refererer til forskjellige ferdigheter som lærere burde mestre for å integrere teknologi i læring. I denne artikkelen kan du lære alt om det!
Les alt om TPACK-modellen for lærere
María Matilde

Skrevet og verifisert av pedagogen María Matilde.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

TPACK-modellen for lærere (technological pedagogical content knowledge) ble formulert av Mishra og Koehler (2006). De utviklet denne modellen basert på studiene til Lee Shulman (1986). Han var en filosof og psykolog som dedikerte seg selv til utdanningsfeltet og lærertrening.

Trekk ved TPACK-modellen for lærere

TPACK-modellen var designet slik at lærere kunne integrere IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i sitt undervisningsmiljø effektivt. Det innebar tre hovedferdigheter:

  • Fagunnskap (hva de lærte bort).
  • Pedagogisk kunnskap (hvordan lære bort innholdet).
  • Teknologisk kunnskap (teknologiske verktøy, ressurser og bruksområder).

Dermed indikerer modellen at fagskunnskap, pedagogisk kunnskap og teknologisk kunnskap ikke bør anvendes alene. Med andre ord, må de henge sammen for å skape ny kunnskap.

Følgende er et venn-diagram brukt for å vise samhandlingen mellom disse tre typene av kunnskap som avleder til fire andre former for kunnskap. Dermed kan man identifisere de syv kunnskapene TPACK består av: 

TPACK-modellen er et nyttig verktøy for lærere

Pedagogisk fagkunnskap (PCK)

Dette refererer til kunnskapen om hvordan man lærer bort et spesifikt fag ifølge dets spesifikke innhold. Med andre ord, er det kunnskapen om å lære bort innhold, noe som lar lærerne transformere fag for å kunne lære dem bort. 

For denne bruken må de tolke dem og oppdage hvordan de kan lære dem bort, i tillegg til ressurser og metodologi. I tillegg innebærer denne kunnskapen å kjenne hver elevs særegenheter og deres tidligere kunnskap.

TPACK-modellen for lærere: Teknologisk fagkunnskap (TCK)

Det representerer kunnskap om de mest passende teknologier for å lære bort et spesifikt fag. Derfor refererer det til kunnskap om konkrete programmer og applikasjoner for å lære bort matte, biologi eller samfunnsfag.

Teknologisk pedagogisk kunnskap (TPK)

Denne kunnskapen har å gjøre med bruken av IKT i klasserommet. Også de nødvendige omstendighetene for å bruke dem riktig og de positive og negative aspektene ved bruken av disse.

TPACK-modellen for lærere: Teknologisk pedagogisk fagkunnskap (TPACK)

Dette indikerer integrering av alle typer kunnskap i tillegg til samhandling mellom dem. Om lærere mestrer TPACK, betyr det dermed at de vet hvordan de forklarer fager de lærer bort. 

TPACK-modellen er en god målestokk for lærere.

I tillegg vil de vite de beste læremetodene for et spesifikt fag. De vet også om elevenes situasjoner og læringsbehov. Til slutt vet de hvordan de effektivt integrerer teknologi for å bedre sitt læringsinnhold.

TPACK-modellen for lærere: Meningsfull læring

Nå for tiden er tilstedeværelsen av teknologi i alle områder av livet vårt unektelig. Innenfor utdanning og med tanke på lærere, representerer TPACK-modellen et godt teoretisk og praktisk rammeverk for kunnskap og ferdigheten som lærere må mestre. 

Hånd i hånd med kunnskap om hver elevs behov, belyser TPACK-modellen behovet for å integrere pedagogers kunnskap. Med andre ord, må kunnskapen om faget jobbe sammen med pedagogisk kunnskap og teknologisk kunnskap, for å oppnå effektiv pedagogikk og meningsfull læring. 

Det kan interessere deg ...
Vanlige kjennetegn på dårlige lærere
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Vanlige kjennetegn på dårlige lærere

I dagens artikkel ønsker vi å avsløre egenskapene som ofte identifiserer dårlige lærere. Les videre for å finne ut mer om dette.
Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.