Juridiske aspekter ved digital mobbing på skolen

I skolemiljøet møter vi ofte situasjoner som kalles mobbing eller trakassering. Men i den senere tid er det mye mer mobbing, spesielt i en verden der sosiale medier og teknologi er til stede hver dag. Hva er digital mobbing på skolen?
Juridiske aspekter ved digital mobbing på skolen
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 03 juli, 2019

Digital mobbing på skolen er en uheldig realitet som mange gutter og jenter opplever i dag. Det er også en form for vold som øker.

Digital mobbing har svært negative effekter på velværet og utviklingen til barn og ungdom. I tillegg går det mot de grunnleggende rettighetene til offeret. Det kan forårsake stor emosjonell og psykisk skade på ofrene og deres familier.

Dessverre gjør offentlige tjenestemenn fremdeles ikke nok for å adressere mobbing på skolen, og det er heller ikke anerkjent i all dets alvorsgrad av de gjeldende institusjonene.

Dette problemet påvirker mange faktorer, blant annet psykologisk, pedagogisk, familie og media … Nedenfor vil vi se på noen av de juridiske aspektene ved digital mobbing på skolen.

Hva er digital mobbing på skolen?

Digital mobbing på skolen er en form for trakassering. Det er en form for voldelig og negativ samhandling som skjer blant jevnaldrende, men i sosiale medier. Det har å gjøre med sosiale relasjoner på skolen. Den slags vold som er forbundet med digital mobbing på skolen, er blant annet diskriminering, homofobi og undertrykkelse.

Digital mobbing er en slags psykologisk forfølgelse som en elev påfører en annen. Mobberen velger offeret og utfører gjentatte angrep. Det er en negativ og ment handling som offeret ikke kan unngå i skolemiljøet eller adressere på egen hånd.

For å vurdere et eksempel på aggresjon som et tilfelle av mobbing, må det være ulikhet mellom trakassereren og offeret. Den ulikheten kan være fysisk, psykisk eller sosial.

Det er også en klar intensjon om å gjøre skade. Mobbing er vanligvis en form for aggresjon som fortsetter eller gjentas av natur.

Forskjeller mellom mobbing og digital mobbing

Det er sant at digital mobbing deler har mange likheter med vanlig mobbing på skolen. Ikke desto mindre er digital mobbing unikt fordi aggressorene bruker ny teknologi for å ydmyke, skremme, trakassere og true sine ofre. De viktigste mediene er sosiale medier, SMS, e-post og blogger …

Juridiske aspekter ved digital mobbing på skolen

Skaden som er forårsaket av denne typen mobbing er også forskjellig. Med digital mobbing er det en invasjon av personvern. Dette skjer hovedsakelig ved spredning av videoer og kompromitterende bilder uten offerets samtykke.

En annen karakteristisk for denne typen mobbing er at virkningen er mer utbredt og offentlig. Antallet personer som ser på kompromitterende bilder eller informasjon er mye høyere enn i tradisjonell mobbing på skolen.

I tillegg har digital mobbing en større rekkevidde i at dens påvirkning også føles utenfor skolen. Den følger offeret i hvert øyeblikk og den deles overalt.

Fra det juridiske synspunktet utgjør både mobbing på skolen og digital mobbing et grunnleggende brudd på mindreåriges rettigheter. Disse to typene vold forårsaker enorm psykisk skade på ofrene og deres familier.

Noen ganger har konsekvensene vært fatale. Mobbing har ført til selvmord av unge ofre. Likevel, til tross for situasjonenes alvorlighetsgrad, anerkjenner straffekodeksen i land som for eksempel Spania, heller ikke mobbing eller digital mobbing.

Straffeloven anerkjenner ikke mobbing

Når straffer utdeles for tilfeller av mobbing på skolen eller digital mobbing, forplikter strafferetten dommere å bare anvende de eksisterende straffer i straffeloven.

Disse smutthullene eksisterer fordi straffeloven ikke har en straff for mobbing. Avhengig av situasjonen og intensiteten av mobbingen, kan vi befinne oss overfor ulike typer forbrytelser.

I ekstreme tilfeller, som når digital mobbing ender med at offeret begår selvmord, kan den typen straff som kan brukes være “medvirkning til drap” eller “medvirkning til selvmord eller til selvpåført betydelig skade på kropp eller helse”.

Trusler og tvang er svært vanlige i tilfelle digital mobbing på skolen. I disse tilfellene kan man anvende “trusler” eller “skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd”. Man kan også straffes for å krenke privatlivets fred ved å gi opplysninger offentlig, som en annen person bør ha krav på at forblir private.

Juridiske aspekter ved digital mobbing på skolen

I tilfelle der det er bruk av bilder eller intime videoer av offeret, som aggressoren har delt uten deres samtykke, kan følgende lover brukes så lenge voldsutøver er over kriminell lavalder:

  • “Seksuelt krenkende atferd.”
  • “Besittelse av fremstilling som seksualiserer barn”
  • Flertallet av digital mobbing tilfeller involverer også “krenkelse av privatlivets fred”.

Hvis du mistenker at barna dine er ofre for et skadelig tilfelle av digital mobbing på skolen, bør du søke juridisk rådgivning. Det kan kreve mye tålmodighet å løse, men det er et behov for å se flere av disse tilfellene når de oppstår, så det er mer press for å endre lovene tilsvarende.

Forhåpentligvis vil dette bidra til å avskrekke digital mobbing mer effektivt i fremtiden.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.