Hvem er ansvarlig for ulykker på skoleturer?

Dessverre skjer ulykker, og noen kan skje på skoleturer på grunn av forskjellige faktorer. Finn ut hvem som er ansvarlig for ulykker på skoleturer.
Hvem er ansvarlig for ulykker på skoleturer?

Siste oppdatering: 10 september, 2019

Dessverre er det noen ganger tilfeller av ulykker på skoleturer, som kan variere fra mindre personskader til ganske alvorlige hendelser. Og slik oppstår det viktige spørsmål om ansvar. Hvem er ansvarlig? Elevene? Lærerne? Stedet?

Både ansatte og eiere av utdanningssentre har et stort ansvar for å gjøre alt de kan for å forhindre ulykker på skoleturer og å gjøre alt de kan for å unngå skader hos barn. I denne artikkelen skal vi diskutere aktiviteter i skoletiden, fritidsaktiviteter og alle typer utflukter og skoleturer.

Så snart foreldre forlater barna sine på skolen, fra det øyeblikket og videre, påtar skolen seg ansvaret for å ta vare på dem mens de forblir i deres lokaler eller under aktivitetene organisert av institusjonen.

Ulykker i skolelokalene er ganske hyppige på grunn av aktivitetens natur og på grunn av barns til tider uforutsigbare oppførsel. Tilsyn fra lærere er nøkkelen i disse situasjonene.

Dessverre er det tilfeller hvor disse ulykkene skjer gjennom manglende aktsomhet fra lærernes side, enten det er på grunnskolen, videregående skole eller universitet. Og i disse tilfellene, uansett om ulykkene er mindre eller veldig alvorlige, må institusjonen svare for sin uaktsomhet. Til syvende og sist er det kommunen som har det overordnede ansvaret for grunnskolen.

Vi tar en dypere titt på dette problemet nedenfor, for at vi skal ha en bedre forståelse av hvem som er ansvarlig i tilfelle ulykker på skoleturer.

Risiko for ulykker på skoleturer

Når en skole organiserer en utflukt eller skoletur, er sjansene for en ulykke langt høyere enn under de normale aktivitetene som foregår i lokalene deres.

Når det gjelder skoleturer, da de foregår utenfor skolelokalene, er det ikke alltid mulig å kontrollere alle faktorene som kan oppstå. Disse kan oppstå i løpet av reisen og også under selve aktivitetene som foregår på dagtid.

Hvem er ansvarlig for ulykker på skoleturer?

Ansvar i tilfelle en ulykke på skoletur

Denne risikoen for skade på gjenstander eller personskade multipliseres når det er et stort antall elever og ikke mange lærere som passer på dem og fører tilsyn med dem. Når det gjelder elever som har en slags funksjonshemming, må tilsynet være langt større.

Hva kan foreldre gjøre i tilfelle en ulykke på skoleturen?

I tilfelle ulykker på skoleturer, har foreldrene forskjellige måter å stille krav på til disposisjon. De kan bruke normal sivil prosedyre for å kreve erstatning. De har imidlertid også muligheten til å gjøre det gjennom domstolene. Dette er gyldig i tilfelle et krav om ansvar mot en offentlig skole.

Å fremme en sak

Foreldre kan stille et erstatningsansvar om feilbehandling, både mot skolens ansatte og deres ledelse. Lærere, myndigheter og personell på utdanningssenteret må bevise at de iverksatte alle rettmessige og nødvendige tiltak for å unngå ulykken.

To utenlandske kjente tilfeller av foreldres krav etter ulykker under en skoletur

Moren til en 16 år gammel tenåringsjente med en psykisk funksjonshemning fremsatte et erstatningskrav for en ulykke som skjedde under en skoletur til et natursenter.

Under en tur falt jenta i en elv. Som et resultat fikk hun en alvorlig hjerneskade og brudd i en halsvirvel. Konsekvensene av disse skadene var en kvadriplegi og veldig alvorlige synlige skader.

Hvem er ansvarlig for ulykker på skoleturer?

Retten frifant de to lærerne som hadde ansvaret for gruppen elever den dagen. Det var faktisk natursenteret som ble tiltalt i denne saken. Dette fordi det ble vist at hun la ut på egenhånd uten at senteret hadde informert lærerne.

I dette tilfellet lå feilen hos eiere av senteret. Kompensasjonen de måtte betale var nærmere 1 million dollar.

Et besøk i dyrehagen

Den andre saken er en som skjedde under et besøk i dyrehagen av en gruppe barn. Ved denne anledningen angrep en løve en fire år gammel gutt. Retten slo fast at skolen var ansvarlig denne gangen.

Det ble vist at årsaken til ulykken i dyrehagen var mangelen på oppmerksomhet, omsorg og årvåkenhet fra skolens ansatte som hadde ansvaret for barnegruppen under turen.

Dette betyr ikke at dyrehagens ledelse har blitt frikjent for sitt eget ansvar. For å diktere dommen tok retten hensyn til at barnet bare var fire år gammelt. På grunn av tilstedeværelsen av dyr, burde det vært utvist større forsiktighet og satt mer forebyggende tiltak på plass.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.