Hva er fonologisk bevissthet hos barn?

Man må aldri undervurdere verdien av å lese for barna eller leke enkle ordleker med dem. I denne artikkelen vil vi beskrive noen fordeler med praksisene som er innarbeidet i trening av fonologisk bevissthet.
Hva er fonologisk bevissthet hos barn?

Siste oppdatering: 15 mars, 2020

Fonologisk bevissthet er i bunn og grunn evnen til å forstå at ord består av stavelser og fonemer. Dette er et sett av bokstaver og deres respektive uttalelser.

Evnen til å forstå språk er en kognitiv prosess. Dette inkluderer kontroll og planlegging som individet utfører når de produserer og forstår lingvistiske tegn

Viktigheten av fonologisk bevissthet

For det første er denne evnen ekstremt viktig for barn når det kommer til å lære hvordan man leser. Å forstå at ord er delt inn i stavelser og bokstaver med forskjellige lyder er grunnleggende.

Som en konsekvens av å ha evnen til å lese, vil barn kunne utføre viktige aktiviteter og prosesser gjennom livet, som å studere, jobbe, lese litteratur og manualer, og gjøre alle slags oppgaver som krever kunnskap.

Fonologisk bevissthet er selvfølgelig også grunnleggende for den andre delen av lesekyndighet: Å lære å skrive. Denne ferdigheten er grunnleggende for å kunne skille og forstå bruken av forskjellige lingvistiske elementer.

Fonologisk bevissthet er en sentral del av prosessen ved å produsere og forstå både skrevne og muntlige tekster. 

Fonologisk bevissthet er viktig for utviklingen av ferdigheter.

Hvordan fonologisk bevissthet utvikler seg

Som med mange andre menneskelige ferdigheter, utvikles fonologisk bevissthet seg i stadier. Under tidlig utdanning innebærer det første målet å produsere bokstaver og separere ord i stavelser gjennom synging. 

Deretter fokuserer aktiviteter seg på å ikke lytte og repetere, men å kunne utvikle disse separasjonene. Det er da man begynner å bli bevisst på bokstavene, lydene deres, og kombinasjoner. Der, etter en periode med tilpasning, begynner fonologisk bevissthet å ta form.

“Fonologisk bevissthet er en sentral del av prosessen med å produsere og forstå både skrevne og muntlige tekster.”

Aktiviteter som kan hjelpe med å utvikle barns fonologisk bevissthet

Realiteten er at, som med mange andre ting, kan barn tilegne seg denne ferdigheten fra sine omgivelser. 

Dersom du gir dem rike omgivelser når det kommer til kommunikasjon og lesing, vil de litt etter litt tilegne seg det. Dette er noen enkle aktiviteter som kan hjelpe:

  • Lage ordleker: Å helt enkelt si et ord og be barnet gjenta det eller be dem finne rim kan være fordelaktig.
  • Sanger som separerer stavelser og lyder som påvirker barns oppmerksomhet.
  • I mer avanserte nivåer kan du lage leker der du må tillegge eller ta vekk lyder for å lage nye ord. 
  • Lese for barna dine: Dersom de er vant med å komme i kontakt med ord fra ung alder av, vil barn absorbere hver nye lyd mer naturlig.

I det 21. århundret kan vi heller ikke ignorere de teknologiske ressursene vi har tilgjengelig. Vi har apper til mobilen, internettvideoer og dataspill som gir aktiviteter og utfordringer for å fremme fonologisk bevissthet.

Hvordan kan jeg vite om barnet mitt har vanskeligheter med denne ferdigheten?

Foreldre må være høyst involvert i barnas utdannelsesprosess. På denne måten vil de kunne identifisere mulige huller i deres modning og korrigere dem.

Fonologisk bevissthet kan være et av områdene der barn har vanskeligheter. For å identifisere disse manglene, må man være bevisste på følgende atferd: 

  • Vansker med å lære rim og regler eller at de ikke har det gøy med å høre på dem fordi de ikke forstår.
  • Problemer med å identifisere stavelser og telle dem. 
  • Skiller ikke mellom lydrepetisjoner i ord.
  • Manglende evne til å kombinere lyder for å forme ord. 
  • Vanskeligheter med å lære nye ord.

Vanskeligheter med lesing og skriving vil oppstå senere på grunn av disse problemene. Derfor må dette adresseres fra begynnelsen av for å unngå store komplikasjoner. I tillegg kan disse problemene ha negative virkninger på barnets selvtillit.

Selv om det ofte er en undervurdert ferdighet, er fonologisk bevissthet veldig viktig. Faktisk kan det føre til problemer ved å mangle dette, ikke bare i utdanning, men også emosjonelt og sosialt. Bruk noen minutter av dagen på å styrke disse evnene hos barna dine.

This might interest you...
Hva er de forskjellige metodene for å undervise i lese- og skriveferdigheter?
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hva er de forskjellige metodene for å undervise i lese- og skriveferdigheter?

På skolen lærer barn å lese og skrive når de er mellom 5 og 7 år. Imidlertid finnes det forskjellige metoder for å undervise i lese- og skriveferdi...