Forskjellene mellom positiv og negativ straff

Straff er en teknikk som ofte brukes til å modifisere barns atferd. Det er imidlertid to typer straff: positiv og negativ. Lær om forskjellene mellom de to i den følgende artikkelen.
 

Foreldre bruker ofte straff for å prøve å rette opp barnas dårlige oppførsel. Imidlertid bruker de fleste foreldre denne metoden uten å vite forskjellene mellom positiv og negativ straff.

Straff er den minst anbefalte teknikken for atferdsmodifikasjon og bør bare brukes i ekstreme tilfeller. Dette er fordi det er et tiltak som ikke lar barn lære hvilke feil de har gjort eller forbedre oppførselen sin.

«Det verste er å utdanne ved å bruke metoder basert på frykt, styrke og autoritet, fordi du ødelegger oppriktighet og tillit og bare oppnår falsk underkastelse.»

– Albert Einstein –

 

Forskjellene mellom positiv og negativ straff

Vi bruker straff slik at uønsket oppførsel ikke dukker opp igjen, eller i det minste for å forhindre at det skjer så ofte. Det er to måter å implementere denne metoden på: gjennom positiv straff eller negativ straff. Vi skal nå forklare forskjellene mellom disse to typer straff.

Positiv straff

Før vi går videre, bør vi gjøre det klart at ordet «positivt» ikke brukes her som noe gunstig – det refererer til å utføre en handling. Når en bruker en positiv straff, gir forelderen barnet noe ubehagelig for å straffe upassende atferd.

Forskjellene mellom positiv og negativ straff

Denne ubehagelige stimulansen som brukes til å straffe dårlig oppførsel, kan bestå i å utføre en handling, gi et objekt, overføre en følelse, og så videre. Noen eksempler på positive straffer er:

 • Kjeft
 • Ørefik
 • Skammekrok
 • Reagere sint
 • Fornærme
 • True

Eksperter anbefaler imidlertid ikke denne formen for oppdragelse, fordi den blant annet egger til vold, aggressivitet og hevn. I tillegg kan det være ulovlig. Vi bør derfor unngå å bruke disse metodene.

Negativ straff

Igjen innebærer ordet “negativt” her at du tar noe bort, det refererer ikke til om det er gunstig eller ikke.

 

Negativ straff består i å eliminere noe som barnet liker å gjøre når han eller hun oppfører seg dårlig. Som i forrige tilfelle kan du trekke tilbake et objekt, en handling eller noe barnet liker, etc. For eksempel er noen vanlige negative straffer ofte gitt til barn:

 • Ikke la dem se på TV
 • Gi dem husarrest (de kan ikke gå ut)
 • Ikke la dem leke
 • Ta bort favorittleketøyet eller spillet deres
 • Ikke la dem få sin favorittdessert
 • Sende dem til rommet sitt

Konsekvensene av denne typen straff

 

Det er veldig viktig å huske på at denne teknikken for atferdsmodifikasjon bare skal brukes når andre korreksjonsmetoder allerede er blitt utført og ingen av dem har fungert, for eksempel:

 • Ved hjelp av dialog og refleksjon
 • Gi positiv forsterkning
 • Å endre situasjonen
 • Ignorere uønsket atferd
 • Tilby tid og avstand
 • Foreslå forskjellige valg for å løse problemet

Når du i tillegg bestemmer deg for å ilegge en straff, må du bruke den umiddelbart etter at den problematiske oppførselen oppstår. Du må samtidig forklare årsaken til handlingene dine, og være rolig til enhver tid.

Forskjellene mellom positiv og negativ straff

Det er også veldig nødvendig å alltid belønne og forsterke (med et kompliment, en kjærlig gest, etc.) et barns gode oppførsel etter at de tidligere har oppført seg feil. For eksempel, hvis de har blitt straffet for ikke å rydde opp lekene sine, så når de endelig rydder dem opp, må de da berømmes for å gjøre det rette.

Uønskede konsekvenser

Kort sagt, for å oppdra barna dine godt, bør du unngå hyppig bruk av disse straffene. Dette fordi de kan skape forskjellige negative effekter på barn og deres forhold til de rundt seg. For eksempel:

 
 • Frykt
 • Usikkerhet
 • Stress
 • Sosiale og sameksistensproblemer
 • Angst
 • Underkastelse
 • Dårlig selvfølelse
 • Aggressivitet

Så hvis du er en mor eller far som bruker tradisjonell straff som hovedmetode for å korrigere barnets oppførsel, så er det på tide å endre seg! Prøv å lære og øve på mer positive alternativer til straff!