Oppførsel

Du vil se alle mulige typer oppførsel hos barnet ditt, og du vill ikke alltid være forberedt. Oppførsel som raserianfall, ulydighet og klenging krever alle en bestemt respons fra deg. Lær hvordan du kan forstå og håndtere barnets oppførsel og hvordan du kan oppmuntre til god oppførsel, og oppdra et modent, lykkelig, uavhengig barn.

Hvordan ha et mer effektivt klasserom

Et effektivt klasserom er noe av det viktigste en lærer kan oppnå, men det kan være vanskelig. Dette skjer ofte med nye lærere. Selv om det også kan være vanskelig for veteraner fordi det alltid er en elev som er…