Oppførsel

Du vil se alle mulige typer oppførsel hos barnet ditt, og du vill ikke alltid være forberedt. Oppførsel som raserianfall, ulydighet og klenging krever alle en bestemt respons fra deg. Lær hvordan du kan forstå og håndtere barnets oppførsel og hvordan du kan oppmuntre til god oppførsel, og oppdra et modent, lykkelig, uavhengig barn.