Fordelene ved å undervise barn før treårsalderen

Fordelene ved å undervise barn før treårsalderen

Siste oppdatering: 14 desember, 2020

Mange familier er skeptiske til å undervise barn i ung alder. Likevel viser studier utført av spesialister, at det kan være fordelaktig. Grunnen til dette er at det man lærer tidlig i livet er det man husker aller best.

Spesialister har kommet frem til at barn er spesielt disponert for å tilegne seg kunnskap innen områder som matte, vitenskap og språk før de når treårsalderen. Likevel er det få offentlige skoler som tilbyr undervisning for barn i denne alderen.

Privatundervisning er nesten det samme, men kan tilby litt mer.

Studier har vist at det er få som velger å undervise barn på tre år eller yngre. 

Selv om ingen barn er pliktige til å gå på skole før de har fylt tre år, har mange familier valgt å gjøre det allikevel.

Hva er studiet basert på?

Ifølge det nasjonale institutt for utdanningsevaluering (National Institute of Educational Evaluation) i Spania er det flere faktorer som påvirker hvor god effekt undervisningen har.

Studiet er basert på forskjellene i barnas kognitive utvikling.

Barn som er over tre år gamle, bør være på et høyere nivå enn yngre barn. Det finnes imidlertid også yngre barn som har kommet langt i utviklingen og viser en betydelig forståelse av komplekse temaer.

I denne alderen bør barn beherske minst en lingvistisk struktur og være i stand til å forstå elementer av rom, tid og numerisk verdi.

Et barn på tre år kan snakke, forstå andre og gjøre seg selv forstått. De kan spise og er antagelig ferdig med pottetreningen. Avhengig av miljøet og rutinene i hjemmet deres, vil de kanskje også kunne identifisere former, farger og teksturer.

På dette området og dette utviklingsnivået finnes det ingen betydelig forskjell mellom barn som begynner skolering tidlig og sent. 

For å måle barnas akademiske prestasjoner, analyserte eksperter elever i fjerde klasse på barnskolen som hadde begynt å få undervisning før de var tre år. Studiet viste at disse barna kunne ha en overlegen fordel på opp til 40 poeng.

Studiet evaluerte 28,000 spanske barn i fjerde klasse, og fokuserte på fire hovedområder som matte, språk, samfunnsfag og naturvitenskap.

Analysen viste at barna som fikk undervisning før de fylte tre år, fikk best resultater.

Lønner det seg å undervise barn før treårsalderen?

Studier viser at det er fordelaktig for barn å få undervisning før de fyller tre år. I dette tilfellet viste det seg at barn som ikke fikk undervisning før etter å ha fylt tre år, ikke hadde like gode resultater.  De som begynte tidligere hadde et betydelig forsprang.

Studiet viser også at mulighetene for offentlig utdannelse av yngre barn er begrensede. I tillegg vil barn med dårligere sosialøkonomisk bakgrunn statistisk sett ha et dårligere utgangspunkt. 

Likeledes kom det frem av studiet at  yngre barn ikke oppnår nødvendig kompetanse like raskt som eldre barn. Dette betyr at de sliter med mer komplekse utfordringer og mangler erfaring.

Fordelene med tidlig skolering ser man hovedsakelig i matematisk og lingvistisk kompetanse. Dette forbedrer barnas evne til å kommunisere og utviklingen deres på andre områder.

Følgelig er det fordelaktig for alle elever at nivået på institusjonell utdannelse forbedrer standarden.

Spesialister anbefaler å øke antallet tilgjengelige undervisningsplasser for små barn og at flere avanserte programmer inkorporeres i utdannelsen.

Undervisning på barnskolen bør omformes slik at det tilbys grunnleggende instruksjoner i matte og lesing.

Andre faktorer som strukturering av undervisningplaner, lærerutdanningen, metodologien og kvaliteten på undervisningen kan også påvirke barnas møte med læring i ung alder.

  Det kan interessere deg ...

Lek med babyen din for å gi den stimulering
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Lek med babyen din for å gi den stimulering

Vi lærer alle ved å leke. Faktisk så er lek den beste måten å skaffe seg kunnskap og utvikle ferdigheter på forskjellige områder. Lek med babyen di...