Faddere sin viktige rolle i ditt barns liv

Faddere sin viktige rolle i ditt barns liv

Siste oppdatering: 29 mai, 2018

Det er noen personer som vil ha en varig påvirkning på våre liv og våre barns liv. Naturlig nok inkluderer dette besteforeldre, tanter, onkler og kusiner som er en del av våre barns liv. I tillegg så er det personer som vi velger å integrere inn i familien vår. I dette innlegget så skal vi snakke om faddere og se på deres viktige rolle i våre barns liv.

Som foreldre så ønsker vi å alltid være tilstede for våre barn og sørge for at de alltid har alt de trenger. Vi bekymrer oss for deres emosjonelle helse og følger godt med på alt som skjer i livene deres.

Vårt største ønske er at våre barn vil være omgitt av gode mennesker uansett hvor de er i verden. Derfor er styrking av familiebåndene veldig viktig.

Så er det de personene som teknisk sett ikke er med i familien, men som regnes som familie. De trer inn i en viktig rolle i våre barns liv og aksepterer det medfølgende ansvaret. Slike personer er like relevante som besteforeldre, tanter eller onkler. Dette er barnets faddere.

Tradisjonelt sett er det her snakk om to personer som foreldre velger ved barnets dåp. Vanligvis velger vi to faddere, en mann og en kvinne. Det er ingen krav til at de må være gift eller være romantisk involvert. Det som er viktig er at de er villig til og i stand til å ta vare på barnet vårt akkurat som et familiemedlem.

Hva er faddere sin rolle i et barns liv?

Faddere sin rolle i barnets liv

Fra et religiøs ståsted så har fadderne ansvaret for å garantere at gudbarnet blir oppdratt etter kristne verdier. Dette er en forpliktelse, en avtale de inngår ved barnets dåp. En fadders rolle i et barns liv er å veilede barnets åndelige utvikling, akkurat som våre forfedre og kirken lærte oss tidligere.

Men sannheten er at det å være en fadder ikke er begrenset til religiøs veiledning. I de fleste tilfeller er faddere valgt for å fungere som nærmest et sekundært foreldrepar. De skal være en støtte for barnet i barndommen, gjennom ungdomstiden og inn i voksenlivet.

Å bli valgt som fadder er en stor ære og et enormt ansvar. Vanligvis velger foreldrene barnets faddere basert på vennskap, gjensidighet eller i noen tilfeller på grunn av sosialt press. I noen tilfeller så er dette gyldige grunner.

Men når tiden er inne for å velge fadderen for ditt barn så bør du spørre deg selv om de personene du velger egentlig kan gi barnet ditt det du ønsker.

Faddere bør være personer du virkelig kan stole på. De bør også være villig til og klar for å påta seg ansvaret som en livslang forpliktelse til være en viktig del av barnets liv innebærer. 

Noen ganger er det best å velge noen som allerede er med i familien din. Du kan også velge en person som du er sikker på at du alltid vil være venner med, uansett hva annet som skjer i livet.

Egenskapene til en ideell fadder

fadderbarn

Jeg spurte mine foreldre hva de tenkte da de valgte mine faddere, to personer som selv i dag spiller en viktig rolle i mitt voksne liv. Mine foreldre svarte at de så på disse personene som beundringsverdige mennesker. Dette er noen av egenskapene den ideelle fadder bør ha:

  • De må selvsagt like barn. Selv om det er sant at din lille skatt ikke vil være liten for alltid, så vil empati, gjenkjennelse og familieforbindelsene formes når din sønn eller datter er et lite barn.
  • Sørg for at personen du velger er lojal. Hvis denne personen allerede har vist seg å være lojal mot deg uansett om livet er lett eller vanskelig, så vet du at det samme vil gjelde for barnet ditt.
  • Ved dåpen vil kirken på forhånd kreve at fadderne møter visse krav. Hvis du ønsker å ha faddere ved dåpen, så finn ut på forhånd hva kirkens krav er. Sørg får at de fremtidige fadderne kan oppfylle dem.
  • Felles mål og visjon. Selv om dette ikke er obligatorisk eller avgjørende så er det viktig at ditt barns faddere deler verdiene og interessene som du ønsker å overføre til barnet.

Hvis det å velge en fadder for ditt barn blir vanskelig, så husk at du bør velge de som uten tvil vil ta vare på barnets velferd. Personer som vil sikre barnets integritet og fremtid om du selv skulle bli forhindret, av en eller annen grunn til å gjøre det.

Sørg for at barnet ditt får den viktige fordelen som gode faddere er. Faddere som kan hjelpe barnet å virkelig sette pris på sine nærmeste. Barnet ditt vil vite at du valgt to personer som er pålitelig. Disse vil han eller hun kunne stole på hvis du ikke er tilstede.

Det kan interessere deg ...
Slik kan du organisere en perfekt babyshower
Du er mammaLes det hos Du er mamma
Slik kan du organisere en perfekt babyshower

Mens du venter på at din søte baby skal bli født, kretser alt rundt dem. Å ha en fest for å motta dem er en tradisjon for mange fremtidige mødre, e...