Evnene til høyere ordens-tenkning: Hvorfor det er viktig

Hva er evnen til høyere ordens-tenkning? Hvorfor er det så viktig, og hvordan kan vi utvikle det?
Evnene til høyere ordens-tenkning: Hvorfor det er viktig
María Matilde

Skrevet og verifisert av pedagogen María Matilde.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Læring er en prosess som ikke bare involverer å assimilere og memorere informasjon. Det innebærer også å kunne betydelig forstå, anvende og reflektere over det vi lærer. I denne artikkelen skal vi se på de såkalte evnene til høyere ordens-tenkning. Vi tilegner oss disse gjennom alle læringsprosessene vi går gjennom.

Mennesker lærer kontinuerlig fra fødselen gjennom språk og kommunikasjon med andre, og også med miljøet.

Læring foregår i en sosial og kulturell sammenheng. Hvert individ skaffer seg kunnskap gjennom studier, trening eller personlig erfaring.

Hva betyr læring?

Som vi har sagt, er læring en prosess for å tilegne seg kunnskap. Dette betyr imidlertid ikke bare å huske, men også forstå og verdsette det vi lærer. For å gjøre dette, er andre kognitive operasjoner nødvendige. Disse inkluderer evnen til å analysere og også å syntetisere informasjonen.

Disse kognitive operasjonene vil tillate folk å assimilere informasjon om konsepter, prosedyrer og verdier. Med denne informasjonen vil de bygge nye funksjonelle mentale fremstillinger for å anvende dem i forskjellige sammenhenger og omstendigheter.

Læring er da en ferdighet som lar mennesker utvikle andre ferdigheter og lære og tilegne seg vaner. Det lar dem også bygge og endre holdninger og atferd. Kort sagt, læring lar oss utvikle de nødvendige ferdighetene for å tilpasse våre motoriske ferdigheter og intellekt til omgivelsene våre.

Høyere ordens-tenkning: Hvorfor er de viktige?

Evnene til høyere ordens-tenkning

Innenfor ferdighetene eller evnene som mennesker utvikler gjennom læringsprosesser, finnes det mer komplekse som er kjent som høyere ordens-tenkning.

Matthew Lipman snakker i sin bok Complex Thought and Education om å bygge tanker av bedre kvalitet som utvikler overlegne psykologiske funksjoner. Forfatteren viser til en måte å resonnere på som på mange måter ligner den typen som brukes i kriminaletterforskninger. Denne typen resonnementer stiller stadig spørsmål ved seg selv.

Lipman argumenterer derfor for at vi bør utvikle evnene til høyere ordens-tenkning, og han definerer dem som:

“Settet med internaliserte, organiserte og koordinerte handlinger som favoriserer adekvat informasjonsbehandling, fokuserte både på informasjonen som skal behandles i seg selv, samt strukturer, prosesser og strategier som blir brukt for å behandle den.”

Evnene til høyere ordens-tenkning er som følger:

 • Analyse. Evnen til å skille og separere de forskjellige delene av en helhet til man blir kjent med dens prinsipper eller elementer.
 • Syntese. Evnen til å nå sammensetningen av en helhet fra kunnskapen og samlingen av dens deler.
 • Konseptualisering. Dette er evnen til å trekke ut nødvendige trekk for å kunne beskrive en situasjon, fenomen eller problem.
 • Informasjonshåndtering. Dette er evnen til å visualisere de bestående elementene i en situasjon som helhet. Disse blir deretter delt opp i sett med regler, prinsipper eller tiltak som alle forholder seg til hverandre.
 • Kritisk tenking. Et individs evne til å tenke på egen hånd, og dermed analysere og evaluere hvorvidt forskjellige ideer i det de leser, hører eller observerer er konsistente.
høyere ordens-tenkning: Hvorfor er de viktige?
 • Undersøkelser. Dette er evnen til å foreslå presise hypoteser om hva en person studerer. I tillegg innebærer det å samle inn data og informasjon med det formål å verifisere hypotesene og deretter formulere lover og teorier.
 • Metakognisjon. Dette er evnen til å reflektere over egne tanker.

Betydningen av høyere ordens-tenkning

Bak høyere ordens-tenkning ligger utviklingen og styringen av de intellektuelle evner som vi allerede har nevnt.

Høyere ordens-tenkning er bare virkelig mulig når vi er voksne. Imidlertid er det viktig at evnene som lar det utvikle seg styrkes  fra en tidlig alder. Dette kan gjøres både i familie- og utdanningssammenheng, så vel som i andre formelle og uformelle utdanningsområder.

Kort sagt er høyere ordens-tenkning viktig for å strukturere en kompleks tankeprosess som er i stand til å ivareta både innhold og prosedyrer. Disse er viktige fordi de muliggjør rasjonell og reflekterende tenking som samtidig er kritisk, nyskapende og kreativ.

Det kan interessere deg ...
Lydighet kontra fri tenking: Hva burde du lære barna dine?
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Lydighet kontra fri tenking: Hva burde du lære barna dine?

Lydighet kontra fri tenking er et interessant tema innenfor oppdragelse. I denne artikkelen skal vi se på hvordan for mye lydighet kan skade unge j... • Carmona, M. (2005). Investigación ética y educación moral: el Programa de Filosofía para Niños de Matthew Lipman. Revista de Artes y Humanidades UNICA, 6(12), 101-128. https://www.redalyc.org/pdf/1701/170121560006.pdf
 • Lipman, M., & Moriyón, F. G. (2011). Matthew Lipman: una biografía intelectual. Revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER, (2), 177-200. https://revistascientificas.us.es/index.php/HASER/article/download/15134/13234
 • Lipman, M. (n.d.). Pensamiento complejo y educación. Editorial La Torre. Madrid. Recuperado de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=GI1yBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=lipman+habilidades+de+orden+superior&ots=FAfc_YU7-0&sig=8oNX7PQ4S3-pu35YtZhqSZGbYdU#v=onepage&q=lipman%20habilidades%20de%20orden%20superior&f=false
 • Lipman M. (1997) El pensamiento crítico: ¿qué puede ser? (Traducción Diego
  Antonio Pineda).  En Itinerario Educativo (205-216): pp. 28-30. Universidad de SAn Buenaventura sede Bogotá D. C. Colombia.
 • Parga, M. H. (2002) El desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior
  como base metodológica para la realización de proyectos de investigación en diseño y
  para diseño. Memoria del Primer Seminario de Docencia del Diseño Industrial. Eds.
  Alfonso Zamora y Octavio García. México: UAM Azcapotzalco.
 • Lipman, M. (2004). Natasha: aprender a pensar con Vygotsky. (PINO, M. Trad.)
  Editorial Gedisa. Barcerlona.

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.