Er det bra eller dårlig å la en baby gråte?

Gråt er den eneste måten babyer kommuniserer sitt behov. Kan det imidlertid påvirke dem på noen måte hvis vi lar dem gråte for mye?
Er det bra eller dårlig å la en baby gråte?
María Alejandra Castro Arbeláez

Vurdert og godkjent av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skrevet av Naí Botello

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Babyer gråter når de er sultne, kalde, trenger kontakt eller føler ubehag. Når babyer gråter, er det klart at de prøver å formidle sine behov til oss. Så er det bra eller dårlig å la en baby gråte?

Dette kan være et kontroversielt spørsmål, da det er to motpoler. Noen spesialister bekrefter at det er uheldige virkninger ved å la barnet gråte. Andre sier at det tvert imot kan lære barna tålmodighet og hvordan man kontrollerer atferd.

Vi ønsker å ta opp begge sider av debatten, samt fordelene og ulempene ved å la en baby gråte.

Er det bra eller dårlig å la en baby gråte?

Som tidligere nevnt er det to sider til denne saken. På den ene siden sier spesialister at det å la barnet gråte lenge kan utløse så mye stress at det fører til nevrologiske problemer.

Andre barneleger hevder at det ikke er noen avgjørende studier som bekrefter at langvarig gråt påvirker babyer på noen måte. Faktisk tror de at å la dem gråte gjør at de kan åpne seg for verden, at de kan være mer selvstendige og lære seg å være tålmodige.

Selvfølgelig tar dette siste argumentet det faktum at babyen ikke gråter ut av nød, men snarere ved et innfall, med i betraktningen.

For bedre å illustrere de to sidene vil vi nå bryte ned de åpenbare fordelene og kontraindikasjonene av hva man skal gjøre når en baby gråter.

De negative bivirkningene

Når det gjelder å la en baby gråte, er det mange negative synspunkter. Det finnes riktignok ikke noen detaljerte studier som kan demonstrere at barnet kan lide. Sannheten er flere innflytelsesrike faktorer må legges til grunn for å si at denne handlingen er skadelig.

Vi må ta hensyn til at det ikke er det samme for en nyfødt baby eller et barn under seks måneder å gråte i lengre tid, som det er for en toåring å gråte på et innfall.

Barns alder og deres grunn til å gråte vil delvis være den avgjørende faktoren for å ta riktige vurderinger vedrørende dette problemet.

Spesielt er argumentene mot å la babyer gråte basert på følgende konsekvenser:

  • De kan bli mindre intelligente.
  • De kan bli nervøse eller lide av angst.
  • De kan ha problemer med å knytte seg til andre mennesker.
  • De kan bli usikre senere.
  • Ifølge psykosomatisk medisin, kan barn få psykiske problemer.
  • Barn kan føle seg forlatt og tillate den følelsen å slå rot i sinnet.
  • Ved å ikke trøste en baby som gråter kan det føre til at han eller hun utvikler en avvisende personlighet.

Et siste argument sier at, i motsetning til hva mange tror, ​​hvis barn blir til trøstet straks de gråter vil gråten stoppe; Hvis vi lar de fortsette å gråte, vil barna intensivere sine skrik og sin frustrasjon.

Deres alder og deres grunn til å gråte vil delvis være den avgjørende faktoren for å gjøre riktige vurderinger i forbindelse med dette spørsmålet.

Nøytrale aspekter

Vi bør starte denne delen ved å forklare at spesialister som har en nøytral holdning ikke ser et betydelig problem med at foreldre lar et barn gråte ved kort fravær, for eksempel hvis de må gå på toalettet eller hvis de er og forbereder flasken.

Dette betyr ikke at de mener det er en fordel å la barna gråte lenge eller forsømme dem med viten og vilje.

I stedet ser de på det vitenskapelige beviset og tror at det ikke foreligger noe avgjørende bevis som tjener som et gyldig argument for å komme til endelige konklusjoner.

Baby med vondt i ørene

På den annen side er de enige om at barn blir mer tålmodige og tolerante mot foreldrene om vi ikke gir etter for viljesterke holdninger. Følgende aspekter støttes også:

  • Hvis foreldrene gir etter for gråten med en gang, vil barna manipulere foreldrene sine.
  • Du kan tillate barn eldre enn seks måneder, som ikke har smerte, sult eller søvnmangel, å gråte en liten stund.
  • Du kan la barn gråte, men det bør aldri overstige fem minutter.

Til slutt er det viktig å gjøre klart at hver situasjon er forskjellig. Det er ikke det samme for babyer å gråte fordi de ikke vil sitte i bilsetet som det er for babyer å gråte fordi de er sultne eller fordi de trenger et bleieskift.

Til syvende og sist kommer vi langt ved å bruke sunn fornuft, ha tålmodighet og vise kjærlighet mot de små.

Det kan interessere deg ...
Vordende mødre gråter av veldig forskjellige grunner
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Vordende mødre gråter av veldig forskjellige grunner

Er du gravid og kan bryte ut i gråt hvert øyeblikk? Ingen grunn til bekymring. Vordende mødre kan bryte ut i gråt hvert øyeblikk.
Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.