Episodisk hukommelse: Når vil barnet ditt begynne å skape minner?

Episodisk hukommelse: Når vil barnet ditt begynne å skape minner?

Siste oppdatering: 21 mai, 2018

Veldig få mennesker har klare minner fra hendelser som inntraff da de bare var noen få måneder gamle. Selv minner fra første og andre leveår er det få mennesker som kan mane frem. Så når og hvordan begynner barnet ditt å skape minner?

Faktisk er det slik at våre første minner i snitt stammer fra 3 til 4-årsalderen. En av grunnene til dette er at hjernen vår ikke er i stand til å lagre selvbiografiske minner før dette.

Noen mennesker påstår å ha vage minner fra veldig ung alder. Noen sier til og med at de har mentale bilder fra da de lå i babysengen. Men eksperter stiller seg skeptiske til disse minnene fra spedbarnsalderen.

Selv om minnene er uklare, kan de faktisk ha oppstått som falske minner i hjernen når man senere får høre historier om seg selv.

Fortellinger om oss selv kan, ifølge forskere, bli lagret i hjernen som noe vi tror er våre egne minner. Det vil si at vi kan skape falske minner når vi hører fortellinger om oss selv.

Dette kommer av at det å forestille seg noe og det å oppleve noe er veldig like prosesser i hjernen. Minnet lagres på den samme måten, så vi sliter med å skille det senere. Disse mentale bildene fra spedbarnsalderen er av denne grunn mest sannsynlig ikke ekte minner.

Dessuten vet vi at episodisk hukommelse dannes en eller annen gang etter at man har fylt 3 år. Episodisk hukommelse er hukommelsen som lagrer selvbiografiske hendelser. Den inneholder informasjon om spesifikke øyeblikk, steder, tilhørende følelser og andre detaljer som beriker minnene.

Dannelsen av minnene til babyen din er en kompleks prosess

I løpet av de første tre leveårene vil hjernen til barnet ditt utvikle seg i raskt tempo. En enorm mengde av nye koblinger dannes i hjernen i løpet av disse første årene. Forskere har til og med bevist at antallet koblinger som finnes i en menneskehjerne aldri er høyere enn når man er 1 år gammel.

Denne særs produktive dannelsen av koblinger vil imidlertid endre seg med tiden. Ifølge forskeren Cahterine Loveday fra Westminster University, må hjernene våre “rense” seg.

Å bli kvitt noen av disse koblingene er nødvendig for at hjernen skal kunne fungere. På samme måten som et epletre må beskjæres for å gi best mulig avling, må også hjernen gjennom en opprenskning. I løpet av denne opprenskningen vil barna miste sine tidligste minner.

Noen teorier understøtter at utviklingen av språk i stor grad forsterker hjernens evne til å skape minner. “Vi husker det vi har navngitt.”

Nyere forskningsstudier bekrefter dette når det gjelder barns minner. Forskere sier også at episodisk hukommelse ikke kan lagre minner om hendelser som innebærer konsepter barna er for unge til å forstå.

Det er vanskelig for hjernene våre å systematisere et minne før vi kan navngi alle detaljene. Med andre ord, et barn kan ikke registrere en hendelse i den episodiske hukommelsen før barnet er i stand til å beskrive det med ord. Først når barna begynner å snakke, vil de være i stand til å skape minner.

En annen interessant fakta er at utviklingen av hippocampus er en forutsetning for å kunne systematisere og lagre episodiske minner. Hippocampus er under utvikling i hele spedbarnsperioden. Dette forklarer hvorfor barn ikke kan lagre sine første minner. Hjernen deres er rett og slett ikke klar for å skape minner enda.

Minner og hjerneplastisitet

Vi vet ikke helt hvorfor noen minner slettes. Likevel kan noen forskere bekrefte at dette skjer fordi hjernen til barn fortsatt er veldig plastisk og stadig omordner seg.

Gjennom denne prosessen slettes minner for å gi plass til ny kunnskap. Dessuten påstår spesialister at evnen til å registrere og lagre permanente minner først kommer etter omlag tre år.

Strukturert språk er også blant evnene som barnet ditt trenger for å lære for å kunne lagre minner. For at barn skal  kunne skape minner som er klare og permanente, trenger de en narrativ struktur. De må kunne beskrive opplevelsene og lagre dem i riktig rekkefølge.

Barn må også kunne tolke opplevelsene sine. Dette skjer når vi husker en hendelse og tolker hva som skjedde. I denne alderen er barnet ditt allerede i gang med å lære seg å skille mellom det som er vanlig og det som ikke er vanlig.

Hjelp barnet ditt med å skape minner som ikke forsvinner

Du vet allerede at episodisk hukommelse krever en viss modenhet for at informasjonen skal lagres. Men det finnes også teknikker du kan bruke for å hjelpe barnet ditt med å skape minner som blir værende.

For eksempel, siden minner nesten alltid assosieres med følelser, kan du tilby babyen din forskjellige opplevelser. For å kunne skape minner må barn utforske, ta på og føle. Å kun fortelle dem at noe eksisterer er ikke nok.

Hvis sansene stimuleres, vil barnet ditt kunne skape minner som er vanskeligere å glemme. Så når du forteller barnet ditt om et spesielt øyeblikk, kan du også vise bilder eller videoer fra hendelsen. Du kan også tilføye lukter og smaker.

Visuelle bilder er en av de beste måtene å stimulere hukommelsen på. Hvis du viser bilder mens du forteller en fortelling, blir det bli lettere for barna å huske den.

Det kan også være lurt å snakke med barna dine om tingene dere opplever. Samtaler vil ikke bare gjøre det enklere for barna å skape minner, dette vil også lære dem å uttrykke følelser.

Gjennom dialog kan du forklare for barnet ditt at forskjellige følelser er helt normale. Dere kan snakke om tristhet, frykt, glede, osv. På denne måten blir enklere for barna å skape minner på en positiv måte.