En god lærer kan redde livet ditt på mange måter

14. februar 2020
Alle som noen gang har hatt en god lærer i løpet av barndommen vet at han eller hun har en positiv innflytelse på livet deres, som markerte en vei til lykke og personlig vekst.

En god lærer har evnen til å hjelpe en elev på mange områder i livet, utenfor det åpenbare akademiske feltet. Å tilbringe mye tid i samme omgivelser kan hjelpe mennesker med å utvikle forhold som har en større betydning enn det de virker som ved første øyekast.

En god lærer kan være en veileder som sier de riktige ordene til riktig tid og på riktig måte.

Hvordan gjør lærere et så stort inntrykk på elevene sine? Ved å snakke med visdom, uten å projisere, og alltid med positive intensjoner.

«Den middelmådige lærer forteller, den ordinære lærer forklarer, den gode lærer demonstrerer og den fantastiske lærer inspirerer.» 

– William A. Ward –

Dedikasjon, integritet, lidenskap for yrket, disiplin, forpliktelse, ansvarlighet og emosjonell intelligens er kun noen av trekkene en god lærer innehar.

Hvordan kjenne igjen en god lærer?

En god lærer er en der minnet om dem vedvarer i tankene til elevene på en positiv måte. Kunnskapen som han eller hun har delt, om det er akademisk eller personlig, har en tankevekkende innvirkning som fremdeles klarer å inspirere, til tross for tidens gang.

En god lærer sammen med elev.

Gode lærere er alltid bekymret over å gjøre seg selv forstått på en vennlig og mild måte av elevene sine. Noen ganger trenger de ikke engang å si et ord, de er simpelthen der for elevene sine for å gi støtte ved vanskelige tider og hjelpe dem med å finne løsninger. 

Gode lærere vil prøve å ikke bare snakke med foreldre eller foresatte om situasjoner som bekymrer dem, de vil også prøve å ta vare på elevene sine innenfor begrensningene av deres plikter. 

Hovedtrekk

I tillegg til de trekkene vi har nevnt ovenfor, har gode lærere følgende ferdigheter og holdninger:

  1. Klar dialog. De forklarer ting på en klar og konsis måte som tillater et godt forhold med elevene, foreldre og foresatte.
  2. Proaktiv. Gode lærere fokuserer på å finne løsninger på problemer.
  3. De gir ikke opp. De prøver å overgå seg selv for å gi sitt beste til elevene uten å slite seg selv ut.
  4. Tvil er deres beste venn. Dette trekket lar dem utvikle evner til kritisk tenkning. En god lærer vet å stille spørsmål som er viktige og nyttige for elevene sine.
  5. De verdsetter elevene sine, ikke bare for karakterene deres, men også for innsatsen og kvaliteter.
  6. Gode lærere analyserer seg selv og vurderer sine strategier så mange ganger som nødvendig.
  7. De vet at til syvende og sist, er måten beskjeden blir overført på viktigere enn beskjeden i seg selv.

En god lærer i klasserommet

Gode lærere lærer elevene sine å se på problemer fra forskjellige perspektiver for å finne den beste løsningen. 

De forlater aldri arbeidet halvferdig. De prøver alltid å finne den beste løsningen selv om det kan være vanskelig i starten.

Det er viktig å holde klassen motivert og oppmerksom. Hvordan gjøres dette? Ved å stille spørsmål, fortelle historier og spille spill, osv.

Dersom en god lærer ser at en elev ikke er riktig integrert, tvinger de dem heller ikke til det. I stedet prøver de å finne ut hva som foregår og hva de kan gjøre for å hjelpe.

Med andre ord prøver de å få elevene til å føle seg vel i klasserommet. De sørger for at elevene får noe ut av aktivitetene uansett om de velger å delta aktivt eller ikke.

På samme måte vet gode lærere at de må vedlikeholde et friskt, behagelig, hjertelig og respektfullt forhold til elevene sine. 

Selv om lærere er mennesker og de har problemer som alle andre, vet de hvordan de kan gjøre klasserommet til et sunt miljø for læring. 

En god lærer sammen med elevene sine.

En god lærer må kunne dele kunnskap autentisk og også gjennom bruk av pedagogiske verktøy.

Gode lærere kan oppstå når som helst. De kan dukke opp i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen eller til og med i voksen alder.

De trenger heller ikke å gi timer direkte for å kunne påvirke en persons liv. De kan gi et inntrykk på en persons liv ved å lære søsken eller barn.