De beste metodene for å lære bort språk

I denne artikkelen vil du lære om de beste metodene for å lære bort språk.
De beste metodene for å lære bort språk
María Matilde

Skrevet og verifisert av pedagogen María Matilde.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Språk refererer til talemålet til et folk eller en nasjon, et system av tegn som lar et menneskelig samfunn kommunisere gjennom ord og gester. Når det kommer til å lære bort språk, er det viktig å skille mellom morsmål, språket man snakker i landet man er fra, og fremmede språk man lærer gjennom livet.

Å lære et annet språk gir deg evnen til å kjenne og tilvenne deg til et nytt system med tegn, dets regler og måten det fungerer.

Når det kommer til å lære bort språk, trenger vi å se på spesifikke prosedyrer for å bestemme hvilken metode som passer best for å oppnå våre mål.

Metoder for å lære bort språk

GT-metoden

Den eldste metoden for å lære bort språk, og kanskje den mest tradisjonelle, er det som ofte kalles GT-metoden. Navnet refererer til det faktum at den fokuserer på “grammar and translation” (grammatikk og oversettelse) av tekster og fraser fra ett språk til et annet. 

Denne metoden legger ekstra oppmerksomhet på grammatiske regler og strukturer som deles mellom språk. Den plasserer fokus på likheter med respekt for universelle grammatiske mønstre. Det innebærer å memorere tusenvis av ord og regler, i tillegg til setninger som tas ut av sammenheng.

Den direkte metoden

På slutten av det 19. århundre, dukket den direkte metoden opp. Denne metoden fokuserer på verbal kommunikasjon uavhengig av den spesifikke grammatikken til frasen som blir brukt. Ideen er at de som lærer språken kan gjøre seg selv forstått, selv når de ikke har en perfekt grammatisk struktur.

I denne metoden er grammatikk oppfattet intuitivt, og feil elimineres etterhvert som man lærer. Dette skjer gradvis til man kan etablere skikkelige forhold mellom fremmedord og de situasjonene de relaterer til. Dette er det frasen “direkte” kommer av.

Den audio-språklige metoden

Den audio-språklige metoden har mye til felles med den direkte metoden. Begge prioriterer det talte språket med fokus på verbale uttrykk og lytting. Forskjellen er at denne metoden bruker repetering av ord, fraser og utvekslinger som en læringsmetode.

Den beste metoden for å lære bort språk

Over tid har forskjellige metoder blitt utviklet og brukt for å lære fremmede språk. Selv om det er umulig å si at en metode tydelig er den beste, er det enkelte metoder som trolig er bedre enn andre.

Ta den kommunikative metoden, for eksempel. Mer enn en metode er det en tilnærming hvor andre språk kan læres bort gjennom en prosess som er mer funksjonell heller enn strukturell. Med andre ord, det viktigste aspektet er kommunikasjon, i motsetning til å bare lære grammatikken til et fremmedspråk. 

Den kommunikative metoden tar hver av de tidligere nevnte metodene med og fokuserer på den praktiske nødvendigheten til et annet språk, i tillegg til den permanente tilegningen av evnen til å kommunisere og se sammenhenger.

Når det kommer til å lære bort språk, inneholder den kommunikative metoden aktiviteter som er sentrert rundt problematiske situasjoner som flytter grammatiske regler til bakgrunnen. Det er fortsatt viktig at studenten tilegner seg disse reglene. Kommunikasjon er likevel det viktigste målet.

De problematiske situasjonene refererer til forskjellige scenarier en person kan møte i en vanlig hverdag. Disse kan være på jobb, på flyplassen, eller på en tur. De kan inkludere å gjøre forskjellige kjøp, eller å be om hjelp i forskjellige situasjoner. For å håndtere disse situasjonene trenger man å gradvis utvikle sin evne til å bruke det fremmede språket.

Å lære bort språk: kommunikasjon er nøkkelen

Vi må bemerke at alle metoder du velger for å lære bort språk, burde være bra nok. Du trenger likevel å ha i tankene at hver student er annerledes, og har sine egne spesifikke behov. Lærere trenger å være fleksible når de velger metode, kanskje til og med kombinere de mest relevante aspektene fra hver.

Repetisjon, memorering og kunnskap om grammatiske regler kan være gode strategier for å lære et nytt språk. De burde derimot være for å tjene problemløsningen og valgene i situasjoner som de presentert av den kommunikative metoden. Målet burde være å la folk forstå, og selv bli forstått på forskjellige språk. 

Det kan interessere deg ...
Praktiske øvelser for å stimulere barnets språk
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Praktiske øvelser for å stimulere barnets språk

I de første levemånedene har barnet ennå ikke lært å snakke. Måten de uttrykker seg på i denne fasen er gjennom gråt, og foreldre venter spent på a...
Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.