Alike: En kortfilm om viktigheten av kreativitet

29 oktober, 2019
Alike er en prisbelønnet spansk animasjonsfilm som alle bør se. Det er en flott liten film på 8 minutter som vil få deg til å tenke.

“Alike” er en kortfilm som får oss til å reflektere over viktigheten av kreativitet. Som foreldre bør vi være opptatt av å fremme og berømme kreativiteten til barna våre slik at de ikke mister denne egenskapen når de blir voksne.

Selv om tittelen på filmen ikke er norsk, trenger man ikke å kunne engelsk for å se den, da det eneste språket som brukes i filmen er kroppsspråket.

Raga Cano Mendez og Daniel Martinez Lara er skaperne bak denne filmen som har vunnet en rekke priser. Blant annet ble den belønnet med Goyaprisen for beste kortfilm i 2016.

Den gode mottakelsen av filmen skyldes den fantastiske måten filmskaperne beskriver viktigheten av kreativitet på, og hvordan kreativitet med årene kan svinne hen. Ifølge filmskaperne er det vårt monotone og kjedelige samfunn som svekker kreativiteten vår. Kreativitet er nemlig knyttet til kultur.

I denne artikkelen vil vi gi deg en kort oversikt over hendelsesforløpet i filmen og reflektere over det viktige budskapet i filmen. Men vi anbefaler virkelig at du ser filmen selv også for å forstå den skikkelig.

“Et kreativt voksent menneske er et barn som har overlevd.”

– Ursula K. Le Guin –

Hva er kreativitet?

Før vi går i detalj om viktigheten av kreativitet, vil vi definere hva kreativitet egentlig er. Ifølge psykologen Joy Paul Guilford trenger man tre ting for å kunne være kreativ:

 • Fluiditet: Evnen til å finne et bredt spekter av løsninger på et problem.
 • Fleksibilitet: Evnen til å se situasjoner fra flere forskjellige vinkler og komme med originale løsninger.
 • Originalitet: Å kunne tenke på en annerledes og uvanlig måte.

Faktisk hevder Howard Garnder, mannen bak teorien de mange intelligenser, at hver av de åtte intelligensene har en iboende kreativitet. Derfor er kreativitet avgjørende for at barn skal ha en god kognitiv utvikling.

Dermed er det viktig å tillate og oppfordre barna våre til å uttrykke sin fantasi gjennom:

 • Musikk.
 • Maling og tegning.
 • Lek.
 • Dans.
 • Skriving.
 • Håndverk.
 • Skuespill.

“Kreativitet er å løpe bort fra det som er åpenbart, trygt og forutsigbart for å kunne skape noe helt nytt.”

– Joy Paul Guilford –

Alike: En film om viktigheten av kreativitet

Alike viser oss en trist virkelighet ved å beskrive, på en visuell måte, et dystert og kjedelig samfunn. Et samfunn der menneskene simpelthen tråler seg gjennom en grå og repetitiv daglig rutine. Den unge hovedpersonen i fortellingen forsøker å gå med på dette fargeløse og monotone livet, men hans måte å forstå verden på passer ikke helt inn.

Dette fører til at kreativiteten hans straffes frem til han til slutt mister sine drømmer og håp. Han aksepterer samfunnets normer og blir nok en sau i saueflokken. Heldigvis forstår faren til gutten at noe er feil: Barnet hans har sluttet å være så glad og livlig som han pleide å være.

Til slutt kommer faren med en løsning på dette alvorlige problemet. Ved å gjøre dette lar han sønnen sin se at han trenger å være kreativ for å kunne leve et fint og fargerikt liv. Han lærer sønnen sin at dette er veien å gå hvis han skal ha et lykkelig liv.

“For de fleste betyr utdanning det å få barnet til å ligne en typisk voksen person i samfunnet … men for meg, og ingen annen, betyr utdannelse å lage skapere … Vi må lage oppfinnere, nyskapere – ikke konformister.”

– Jean William Fritz Piaget –

Konklusjoner

Takket være denne filmen blir foreldre og lærere klar over viktigheten av kreativitet hos barna våre. Det er vår plikt  å oppmuntre og fremme denne kreativiteten i barna våre og se til at den ikke dør ut.

Spesielt lærere bør kjempe for at skolehverdagen ikke bare handler om å utvikle akademiske evner. Skolehverdagen bør også fremme utviklingen av kreative, sosiale og emosjonelle evner, osv.

Samtidig bør foreldre gi barna sine frihet til å uttrykke sine tanker og ideer gjennom kunst og fantasi. Vi må ikke la våre barn miste sin essens og personlige identitet. PC-skjermer, telefoner og nettbrett kan med fordel byttes ut med blanke ark og fargestifter. Dessuten er det sunt for barna å kjede seg litt hvis de skal utvikle kreativiteten sin.

Vi må forstå at hvert individ er forskjellig og at dette er nødvendig og berikende når vi skal bygge et sunt, variert og balansert samfunn. Når alt kommer til alt, vil en verden uten kreativitet være fryktelig kjedelig å leve i.

 • Curtis, J., Demos, G. y Torrance, E. (1976). Implicaciones educativas de la creatividad. Madrid: Anaya.