Å undervise barn med spesielle behov

"Undervisningsfaktoren med størst påvirkningskraft er samtalen som foregår i et barns hjem." - William Temple -
Å undervise barn med spesielle behov

Siste oppdatering: 12 mars, 2020

Å undervise barn med spesielle behov fordrer en spesiell tilnærming. Vanligvis går det ut på å ta i bruk en bestemt metodologi for å imøtekomme deres spesifikke behov. Men først og fremst må vi gi barna en kontinuerlig støtte for å kunne fremme arbeidslyst og motivasjon.

Ved å imøtekomme barnas behov, kan vi sørge for at din sønn eller datter blir mer selvstendig. En god nyhet er i hvert fall at flere av skolene har blitt flinkere til å tilrettelegge for barn med spesielle behov.

Dette er viktig fordi det å integrere disse barna i skolemiljøet på en god måte, kan redusere sosial stigmatisering og forbedre akademiske resultater.

Men ikke glem at hjemmeundervisning også er et alternativ når man skal undervise barn med spesielle behov.

Viktigheten av en god utdannelse

Barnas utdannelse og oppdragelse vil i stor grad påvirke hvordan de utvikler seg og hva slags personlighet de får. Derfor bør skoler støtte og fremme forskning på utdannelse for barn med spesielle behov. Slik kan de få kunnskapen de trenger for å kunne tilby disse barna en undervisning av høy kvalitet.

Barna kan trenge støtte på grunn av nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner. Likeledes kan barn med høy intellektuell kapasitet også trenge tilrettelegging på skolen.

Hva om de ikke har lærevansker?

Det er viktig å være klar over at å ha spesielle behov ikke alltid betyr at barn har lærevansker. Noen ganger kan det motsatte være tilfelle.

Noen barn kan forstå nye begreper og konsepter raskere enn andre. Uansett om man har lettere eller vanskeligere for å lære enn andre, er det alltid viktig å imøtekomme barnas behov ved å anvende riktig metodologi eller strategi.

Finn ut hvilke behov barnet ditt har

Når vi skal undervise barn med særskilte behov, trenger vi ofte spesialmetoder for å kunne utvikle evnene deres på en god måte. Men for å kunne gjøre dette må du først kartlegge behovene deres før du kan finne en undervisningsplan som dekker disse behovene.

Uansett hvilke behov barna har, så er det viktig å fokusere mest på å utvikle de evnene som barnet har størst utfordringer med. Lærere må være forberedt på å tilpasse undervisningen for å kunne hjelpe ulike barn med ulike behov.

5 tips for å undervise barn med spesielle behov

1. Aksept

Du må forsøke å akseptere situasjonen og at barnet ditt noen ganger vil trenge ekstra hjelp og tilrettelegging. Ved å kartlegge behovene til barnet ditt blir det lettere å gi ham eller henne nødvendig støtte for å kunne utvikle seg.

Husk at dette ikke gjør barnet ditt forskjellig fra de andre. Dvs. alle er forskjellige, og hvert barn er unikt. Alle barn har forskjellige evner og kvaliteter. Aksepter og barnet ditt og gi ham eller henne kjærlighet og støtte.

2. Oppfør deg helt normalt

Det er ofte slik at barn ser seg selv gjennom øynene til foreldrene. Hvis foreldrene til et barn oppfører seg på en måte som tilsier at barnet er annerledes, vil barnet se på seg selv som annerledes. Det aller beste er å oppføre deg helt normalt og ikke gjøre noe stort nummer ut av ting.

Så fort du har akseptert situasjonen, vil du kunne oppføre deg på en naturlig og spontan måte. Alle foreldre bør behandle barna sine med respekt og elske dem for den de er.

3. Ikke vær overbeskyttende

Du må lære barnet ditt å bli selvstendig. Dette betyr at foreldre ikke må være for overbeskyttende, for barnet må få prøve å takle enkelte ting på egen hånd. Selv om barnet ditt kanskje ikke er så selvstendig som du skulle ønske, vil det være kontraproduktivt å være overbeskyttende.

Barns frihet har en stor innvirkning på utviklingen deres. Du må gi barnet ditt frihet til å utvikle seg på samme måte som andre jevnaldrende barn.

4. Ha god kontakt med skolen til barnet ditt

Skolen vil være nødt til å gjøre endringer for å kunne imøtekomme behovene til barnet ditt. Lærere må være forberedt på å møte behovene til ethvert barn de har ansvar for. For å få til dette må de blant annet ha nødvendige materialer og nødvendig kunnskap.

Dessuten, siden barn lærer mer i et inkluderende skolemiljø, vil respekt fra de andre barna på skolen gjøre det mye lettere for dem å tilpasse og utvikle seg. Dette kan ha stor betydning når man underviser barn med spesielle behov.

5. Få hjelp fra en spesialist

Det er også viktig å være klar over at det finnes mange forskjellige tilbud som kan forbedre undervisningen ytterligere. Det finnes spesialister som kan være til god hjelp om dere har behov for det.

Disse tilbudene kan føre til økt læring og styrke kunnskapen og forståelsen til barnet ditt på flere områder.

Det kan interessere deg ...
Tips for hvordan du får barn til å føle seg bra
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Tips for hvordan du får barn til å føle seg bra

Det å føle seg bra er et bredt konsept. Imidlertid er det noen grunnleggende "krav" som er nødvendige for å få barn til å føle seg generelt bra.