3 intervensjonsprogrammer for barn med autisme

Vil du bli kjent med noen intervensjonsprogrammer rettet mot barn med autisme? I denne artikkelen vil vi trekke frem tre av dem.
3 intervensjonsprogrammer for barn med autisme

Siste oppdatering: 09 oktober, 2020

Barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) er generelt preget av problemer i utviklingen av språk og kommunikasjon (både verbal og non-verbal), av vanskeligheter med sosiale ferdigheter, og av ufleksibel, rigid og absolutt tenkning. Dette påvirker dem betydelig på daglig basis. Heldigvis finnes det for tiden flere intervensjonsprogrammer rettet mot barn med autisme for å jobbe med å forbedre disse manglene. Her er noen av dem.

Først må vi imidlertid påpeke at vanskene nevnt ovenfor kan vises i større eller mindre grad avhengig av hver enkelt person med ASF. Derfor må eksperter tilpasse den psykoundervisende intervensjonen til barnets spesifikke behov. Eksperter bør gjennomføre et spesialisert og personlig tiltak, i samsvar med barnets karakteristikker og deres omgivelser.

“Å stemple noen som å være i en egen verden er en av de verste feilene. Vanskeligheter med kommunikasjon og sosial interaksjon betyr ikke at man er fra en annen planet. Mangel på øyekontakt betyr ikke at du ikke kan se. Det at de vandrer, betyr ikke at de har gått seg bort.”

– Liz Becker –

3 intervensjonsprogrammer for barn med autisme

Intervensjonsprogrammer for barn med autisme

ABA-metoden

ABA-metoden (Applied Behavior Analysis) er en intervensjonsmodell rettet mot barn med autisme. Den har som mål å hjelpe dem med å forbedre og utvikle nye ferdigheter, generalisere passende atferd til nye situasjoner, og redusere uønsket atferd.

Denne metoden er basert på operant betinging, da den består i å styrke barnet på en positiv og systematisk måte. Den bruker systemet for å gi barnet en eller annen form for premie (mat, ros, sang, lek osv.), hver gang de utfører en viss ønskelig atferd knyttet til følgende områder:

  • språk
  • sosiale ferdigheter
  • kognitive ferdigheter
  • eksekutive funksjoner
  • faglige ferdigheter
  • lekeferdigheter

Eksperter vil i sin tur dele disse i mindre oppgaver for å lette gjennomføringen av prosessen. Ved å gjøre dette vil de kunne nå et optimalt nivå hos barnet.

TEACCH-modellen

TEACCH-modellen (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) bygger sine prinsipper på:

  • Strukturering av miljøet: optimalisering av organiseringen av fysiske rom, tidsplaner, materialer osv.
  • Bruk av materialer og visuelle instruksjoner
  • Familiesamarbeid – ved hjelp av de samme materialene og teknikkene hjemme

Denne metoden tilpasser seg perfekt til de spesielle behovene til barn med autisme. Den letter deres læring og riktig utvikling av sosiale og kommunikasjonsevner.

3 intervensjonsprogrammer for barn med autisme

“TEACCH-metoden er det mest brukte spesialundervisningsprogrammet over hele verden, og det rapporteres om effektiviteten i å forbedre sosiale og kommunikasjonsevner, redusere dårlig tilpasningsadferd og forbedre livskvaliteten, og dermed redusere familiens stress.”

– Fernando Mulas –

PECS-programmet

PECS-programmet (Picture Exchange Communication System) har som mål å lære barn med autisme visse strategier for kommunikasjon og sosial interaksjon. På denne måten skaffer barna seg gradvis og gradvis de nødvendige ferdighetene for å kommunisere naturlig gjennom utveksling av bilder eller piktogrammer.

Det skal bemerkes at slike psyko-pedagogiske intervensjonsprogrammer alltid skal brukes av spesialiserte fagpersoner. Selv om involvering av familien selvfølgelig er grunnleggende for deres vellykkede utvikling og positive resultater.

Det kan interessere deg ...
Utdanning av barn med autisme – Ulike tiltak
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Utdanning av barn med autisme – Ulike tiltak

I dagens samfunn er målet at utdanning av barn med autisme skal være inkluderende. Derfor må utdanningssystemer sette i gang et bredt spekter av ti...  • Mulas, F., Ros-Cervera, G., Millá, M. G., Etchepareborda, M. C., Abad, L., y Téllez de Meneses, M. (2010). Modelos de intervención en niños con autismo.Rev Neurol50(3), 77-84.