11 studieteknikker for barn

19 september, 2018

Studieteknikker for barn er spesifikke og systematiserte aktiviteter. De blir vanligvis brukt for å gjøre læringsprosesser enklere, noe som uten tvil hjelper på deres akademiske ytelse.

I tillegg til å forbedre akademisk ytelse, har det å bruke gode studieferdigheter, fordeler som å øke motivasjon, oppmuntre interesser, forbedre samarbeid, tillate mer selvdrevenhet, mer initiativ og kreativitet.

Fra en økt bevissthet rundt et barns behov i læringsprosessen, har forskjellige studieteknikker for barn dukket opp for å hjelpe dem med å utvikle ferdighetene deres i dette stadiet.

Heldigvis mener man at kunnskap bør bli presentert på forskjellige måter.

For å oppmuntre de beste individuelle studieteknikker for barn, burde vi alltid tenke på deres utviklingsstadium og deres individuelle særegenheter. Dette strekker seg fra deres personlighet til konteksten de lærer i.

11 studieteknikker for barn

11 studieteknikker for barn

Vi vil gi deg 11 studieteknikker for barn, som foreldre eller lærere kan bruke for å hjelpe hvert barn å få tilgang på den som passer best for deres behov.

Disse studieferdighetene kan enten bli brukt én etter én som en del av en generell plan, eller på individuell basis:

 • Lese. For å absorbere teksten, bør den bli lest på forhånd. Det er foreslått å bruke disse to typene lesing:
  1) Utforskende lesing eller pre-lesing. Denne første lesingen er rask. Den introduserer barnet for teksten og fortellingen, og det andre er forstående lesing. 2) Etter den første lesingen, blir en forstående lesing gjort. Det er anbefalt å stoppe ved hvert avsnitt og komme på en kort, muntlig tolkning av hva som har blitt lest i det siste avsnittet. På denne måten blir tolkningen av teksten internalisert.
 • Understreking. Generelt blir teknikken med understreking lært steg for steg. Ideelt sett, etter å ha fullført det foregående steget med lesing, ville man mentalt identifisert hovedideen og svart på dette: Hva var det teksten ville fortelle oss? Start med dette spørsmålet. Et barn kan understreke den viktigste delen av en tekst eller avsnitt for å enten forstå teksten bedre eller for senere studier.
 • Notater. Dette steget innebærer videre utvikling av hva som har blitt understreket. Det er viktig og nyttig for en barn å skrive med egne ord og ikke kopiere det tekstboken sier ord for ord. På samme tid er det viktig å respektere visse elementer som ikke kan bli parafrasert, for eksempel: Dersom teksten er om en historisk hendelse, er det ikke praktisk å utelate datoene fra oppsummeringen din.
11 studieteknikker for barn

Barn lærer forskjellig, prøv derfor gjerne forskjellige studieteknikker

 • Tegne tankekart. Tankekart er svært hjelpsomt, spesielt for barn med visuelt minne. Men selv om ditt barn ikke har denne typen minne, har disse kartene en tendens til å bli nyttige ettersom de knytter sammen nøkkelord med piler gjennom et nettverk.
 • Lærekort. Denne metoden er nyttig når barn trenger å lære numre og datoer utenat. De er vanligvis brukt i fag som historie, kjemi, matte, geografi og språk.
 • Spørrekonkurranse. Spørrekonkurranser hjelper med å avgjøre hvor mye ditt barn har lært og hvor mye som trenger å bli sett mer på. Disse ligner prøver med valgalternativer, der du velger det riktige svaret fra tre eller flere mulige svar.
 • Bruk av huskeregler. Huskeregler blir brukt til å knytte sammen et begrep som er vanskelig å huske, med et som barn gjenkjenner. På denne måten blir en ny idé ankret til en allerede eksisterende en. Det er også svært hjelpsomt for å huske ord og datoer.
 • Tegne. Mange barn bruker evnen sin til å tegne. Denne typen talent er spesielt nyttig i fag som geografi, kunst og historie. En tegning kan hjelpe deg med å skape visuelle, mentale assosiasjoner.
 • Timer på opptak. Barn som har en tendens til å skaffe seg kunnskap gjennom lyd, vil kunne ta opp timen og senere spille den av hjemme og deretter spille inn seg selv mens de sier det samme med egen stemme. Denne læringsmetoder er veldig kraftig og nyttig, spesielt når barnet kan gjenkjenne sin egen stemme på opptaket, ettersom det har en effekt ved at det innlemmer mye mer nøyaktig kunnskap enn ved å lytte til en ukjent stemme. Ettersom mange skoler ikke tillater barn å ta opp undervisningen, vil det å lage oppsummeringer og spille inn disse kunne være nyttige.

Til slutt

Og selv om det ikke er en studieteknikk, er det viktig å ha en ren og organisert studieplass.

Du bør også vite at du kan bruke disse teknikkene i rekkefølgen over som en studieplan, som vil legge til rette for ditt barns læring.

Uansett, som vi nevnte tidligere, ender visse teknikker opp å bli brukt mer av noen barn enn av andre. Dette avhenger av barnets individuelle evner, deres personlighet, deres utviklingsstadium, konteksten, og emnet du tar for deg.