Hjelp! Barnet mitt vil hverken jobbe eller studere

16 september, 2018
Unge mennesker som mister interessen for å jobbe eller studere går inn i en farlig syklus. De føler ofte at de ikke kan ta utfordringen og at enhver anstrengelse er bortkastet tid. Denne holdningen kan lede til adferd som kun forverrer deres selvtillit.

En av de vanligste klagene blant foreldre av eldre tenåringer er at deres barn hverken vil jobbe eller studere.

Disse unge menneskene går ofte gjennom en periode med forvirring og misnøye. Hverken universitetet eller arbeidslivet frister.

En av risikoene ved å vokse opp i et velstående miljø er at unge mennesker blir passive og berettiget.

Støttet økonomisk av foreldrene, mangler disse tenåringene en visjon for fremtiden og viljen til å gjøre drømmene sine virkelige. 

Barnet mitt vil hverken jobbe eller studere; hvorfor?

En mangel på motivasjon er resultatet av minst to faktorer som påvirker en ung persons syn på livet. Det første er en overbeskyttende familie. Den andre kan være funnet i samfunnet som helhet.

Foreldre som klager over at deres barn ikke vil hverken jobbe eller studere er ofte de som faktisk er ansvarlige for situasjonen. 

De har skjemt bort barnet fra fødselrn og langt inn i det unge voksenlivet. Dette er ikke alltid sant selvfølgelig, men overbeskyttende foreldre står bak mange tilfeller av tenåringsapati.

Denne typen oppdragelse oppdrar unge mennesker som ikke tar ansvar for sine egne handlinger, og som ikke er i stand til å løse problemer selv.

Generelt er det slik at unge mennesker som har vokst opp i denne typen kvelende miljø, ikke føler seg i stand til å ta fatt på livet alene. De er redde for hva fremtiden vil bringe.

I noen tilfeller, rygger de unna ved de minste utfordringene, uten vilje til å risikere nederlag. Dette leder til en mentalt ond sirkel. Deres mangel på anstrengelse gjør at de føler seg enda mer uverdige og misfornøyde med livet sitt.

Ettersom de er vant til at foreldrene deres takler problemene for dem, har dessuten overbeskyttede tenåringer liten toleranse for frustrasjon. 

Dette vil si at de reagerer veldig dårlig når ting ikke går som planlagt.

Hjelp! Barnet mitt vil hverken jobbe eller studere

Sosiale aspekter

Samfunnet er en annen faktor som gjør at noen unge mennesker avviser både jobb og studier. Vi lever i en høyst konkurrerende verden, og arbeidslivet i dag har veldig få muligheter for de som ikke har fullført skolen.

Det er enda vanskeligere for unge mennesker å finne en god jobb etter flere år med studier. Når tenåringer ser dette, er det de forstår at å få en grad ikke er verdt bryet. 

Å finne arbeid er vanskelig for de med høyere kvalifikasjoner. Og enda mer for en med kun videregående utdanning. For unge mennesker, ser det ikke ut til at det er noen måte å vinne på. 

Såkalte NEET-er, som er et engelsk uttrykk for not in education, employment or training, føler at enhver anstrengelse som de legger i jobb eller studier er bortkastet tid. 

Denne mangelen på drivkraft for å få suksess og kjempe for sine drømmer, gjør disse unge menneskene om til ofre for samfunnet de avviser.

Når de ikke har en rollemodell å se til, prøver tenåringer å passe inn. De tar til seg trender uten å stille spørsmål om de er riktige eller sunne. De følger sine likemenn og gjør det vennene deres gjør.

Det endelige resultatet av dette, uten riktig veiledning, er at unge mennesker mister viljen til å leve etter sine egne verdier og kjempe for det de tror på.

“NEET-er føler at enhver anstrengelse som de legger i jobb eller studier er bortkastet tid”

Barnet mitt vil hverken jobbe eller studere; er de en NEET?

De gode nyhetene er at NEET-er fremdeles er en minoritet. Men et økende antall foreldre er bekymret for at deres barn ikke vil jobbe eller studere. 

Hva kan familier gjøre for å hjelpe disse unge menneskene? Det første steget er å forstå hvorfor det skjer. Med tanke på dette, kan tipsene som følger hjelpe:

Bygg opp selvfølelsen deres

Som foreldre, har vi en plikt til å lære barna våre å elske seg selv på en balansert måte. 

Tenåringer bør bli anerkjent og bygd opp på sine styrker, men også anerkjenne sine svakheter og jobbe med å kontrollere dem.

Hjelp! Barnet mitt vil hverken jobbe eller studere

Understrek verdier

Materielle goder kan aldri gjøre opp for personlighetsdefekter. Som foreldre, understrek verdiene som vil hjelpe dine barn med å bli voksne som er ansvarlige og engasjerte i verdenen rundt seg.

Sett rimelige grenser

Å etablere grenser hjelper unge mennesker hvordan de takler frustrasjon, i tillegg til å lære dem hvor langt de kan gå.

Grunnreglene bør være tydelige. Ikke be om for mye fra barnet ditt, men ikke undervurder evnene deres heller.

Om nødvendig, konsulter en psykolog eller familieveileder, som vil hjelpe dere med å takle dette stadig vanligere problemet sammen. 

Dersom du ser at du klager over at ditt barn ikke vil hverken jobbe eller studere, er det tid for å bli involvert og endre situasjonen.

  • Bynner, J., & Parsons, S. (2002). Social exclusion and the transition from school to work: The case of young people not in education, employment, or training (NEET). Journal of Vocational Behavior. https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1868
  • Furlong, A. (2006). Not a very NEET solution: Representing problematic labour market transitions among early school-leavers. Work, Employment and Society. https://doi.org/10.1177/0950017006067001
  • Benjet, C., Hernández-Montoya, D., Borges, G., Méndez, E., Medina-Mora, M. E., & Aguilar-Gaxiola, S. (2012). Youth who neither study nor work: Mental health, education and employment. Salud Publica de Mexico. https://doi.org/10.1590/S0036-36342012000400011