Viktigheten av å bruke humor i utdanning

Det blir mer og mer tydelig at en sans for humor i utdanning er veldig viktig, og i denne artikkelen skal vi se på årsakene til det.
Viktigheten av å bruke humor i utdanning

Siste oppdatering: 04 juni, 2020

I løpet av de siste årene har bruken av humor i utdanning vekket spesialisters oppmerksomhet. Det er flere fordeler, alt fra emosjonelle aspekter til måten å forstå seg selv på. Ved å bruke humor kan vi utforske nye måter å undervise og lære på.

Det er ganske tydelig at en glad person er mer villig til å lære. Derav viktigheten av en sans for humor i utdanning. Dette er spesielt nødvendig når man formidler kunnskap til barn, fordi latter kan bli en utmerket strategi i læring.

Eksperter mener at folk lærer bedre og husker ting lenger når undervisningen blir gitt med humor. Dette legger også til rette for et forhold mellom lærer og elev, preget av åpen og effektiv kommunikasjon.

Hvordan bruke humor i utdanning?

Å bruke humor i utdanningen betyr ikke å være spesielt morsom, og det betyr heller ikke å bruke vitser for å generere latter. Tvert imot, det betyr å presentere informasjonen som skal læres på en glad og positiv måte.

Hvis elevene eller barna ser på det å lære som være morsomt, vil de kunne huske det bedre. Samtidig vil de huske ideene som læreren hadde som mål å uttrykke.

De verktøyene som lærerne bruker med humor i klasserommet er vanligvis:

  • personlige anekdoter, historier, analogier, metaforer, blant andre
  • Brev, noveller, hendelser, observasjoner, lek og plakater
  • typisk barnspråk – slik at alt er kjent for dem og slik at de ikke trenger å stille opp med den formaliteten som så ofte kan få folk fra å lære.

Tanken er å bruke humor uten å ty til fristelsen av å bli en klovn. Hovedmålet er å bruke humor som læremiddel for å lette den pedagogiske prosessen. Med en kreativ bruk av humor, vil ideene forbli lenger i de smås sinn.

En annen fordel med en sans for humor i utdanningen er å gi små barn et gunstig psykologisk miljø.

Viktigheten av å bruke humor i utdanning

7 fordeler med humor i utdanning

Humor og latter spiller utvilsomt en viktig rolle i læring, spesielt hos barn. Det gir også sosiale, psykiske og mentale fordeler, da det tiltrekker og favoriserer personlige relasjoner og hjelper mottakerne til å lagre de forskjellige konseptene.

Andre fordeler er følgende:

1. Motiverer barn

Motivasjon oppstår når barrieren mellom læreren og eleven elimineres. I tillegg kan du skape en større interesse og entusiasme i informasjonen som blir undervist.

På den annen side hjelper det elevene til å ikke føle seg for flaue når de gjør feil, og når de stiller hva noen i klassen kan anse som “dumme” spørsmål.

2. Reduserer stress

En god sans for humor lindrer fysisk spenning og reduserer frykt. Resultatet av dette er en reduksjon i stress. Stress kan lett blokkere muligheten til å forstå og lagre informasjon.

En god sans for humor er også med på å kanalisere dårlige opplevelser eller motstridende situasjoner som skjer.

3. Humor i utdanning stimulerer kreativiteten

Å tilegne seg kunnskap på en humoristisk måte favoriserer utviklingen av unike ferdigheter hos hver elev. Ved å oppmuntre til lateral tenkning, kan dette i tillegg styrke en elevs fantasi.

“Gjennom humor vil kreative løsninger på forskjellige problemer lagres lenger i de smås hjerner.”

4. Favoriserer problemløsing

Ved å observere problemene med humor, kan man se all informasjonen fra et annet synspunkt. Dette kan hjelpe deg å ta risiko og ta nye utfordringer, samt oppmuntre til aksept av feil.

5. Stimulerer sosialisering

Når barn utvikler seg i et lykkelig, stressfritt miljø, viser de ro, trygghet og selvsikkerhet. Disse egenskapene kan gi dem en magnetisk personlighet som kan hjelpe dem med å bli venner med nesten hvem som helst.

6. Kan hjelpe med psykiske lidelser

Når humor brukes i utdanning, hjelper dette til å effektivisere og styrke undervisning og læring. Dette favoriserer i sin tur til en motiverende og hyggelig opplevelse som hjelper til med å skape pedagogiske prosjekter som virkelig er meningsfylte.

På samme måte hjelper det også til med å løse psykiske og emosjonelle lidelser, da det fungerer som en form for gruppeterapi. En god sans for humor kan virkelig være en veldig nyttig pedagogisk ressurs.

Viktigheten av å bruke humor i utdanning

7. Tilbyr et positivt læringsmiljø

En annen av fordelene med en sans for humor i utdanning er at det gir små barn et positivt læringsmiljø. På denne måten reduseres aggressive og voldelige holdninger betydelig, og dette skaper igjen en atmosfære som favoriserer læring.

Avslutningsvis er en sans for humor i opplæringen viktig takket være fordelene det gir barn. Å bruke det på en balansert måte vil hjelpe dem å ha en realistisk tilnærming til livet og forberede dem på å møte fremtidige utfordringer.

Det kan interessere deg ...
Å fremme en sans for humor hos barneskolebarn
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Å fremme en sans for humor hos barneskolebarn

Å bevisst utvikle og fremme en sans for humor hos barneskolebarn har både pedagogiske og lekne fordeler, da det hjelper barn å utvikle seg omfatten...  • Martínez, O. L., Moreno, A. S., & Esteban, C. R. (2009). ¿ POR QUÉ LA CREATIVIDAD Y EL SENTIDO DEL HUMOR EN LA EDUCACIÓN?. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 281-289. https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832321030.pdf
  • Fernández Solís, J. D. (2003). El sentido del humor como recurso pedagógico: Hacia una didáctica de las didácticas. https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/21337
  • Moreno, A. S., & Martínez, O. L. (2009). Educación y humor: Una intervención positiva en adolescentes. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(1), 323-329. https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832320035.pdf
  • de Sánchez, H. T. (2003). El humor como herramienta para lograr aprendizajes. Telos, 5(3), 408-423. http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/1151
  • FERNÁNDEZ, J. D. y FRANCIA, A. (1995)Animar como humor, aprender riendo, gozar educando, CCS, Madrid.
  • FERNÁNDEZ, J. D. (2002) Pedagogía del humor en El valor terapéutico del humor. (65- 88) Ed. RODRIGUEZIDIGORAS,A. Serendipity. DDB,. Bilbao.
  • MÁRZ, F. ( 1967) El humor en la educación. Sígueme, Salamanca,