Vanskelige barn og hvordan håndtere dem best mulig

Det er egentlig ikke noe slikt som vanskelige barn. De er en refleksjon sine rollemodeller.
Vanskelige barn og hvordan håndtere dem best mulig
Marisol Rendón Manrique

Skrevet og verifisert av grunnskolelæreren Marisol Rendón Manrique.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Håndtering av vanskelige barn kan være en utfordring. Lær hvordan du kan reagere riktig for å hjelpe dem til å vokse på best mulig måte.

Det første man må innse når man har å gjøre med vanskelige barn, er at denne delen av deres oppførsel er en refleksjon av vårt eget temperament.

Mange barns oppførsel reflekterer det de har sett og lært hjemme.

Det er selvfølgelig også andre faktorer som påvirker personligheten til et barn som utfordrer autoritetspersoner.

Det beste å gjøre i slike situasjoner er å unngå impulsive reaksjoner når du samhandler med dem.

Som en voksen, er det viktig at du lærer å ha kontroll på dine egne følelser. Unngå å antyde adferd du anser som upassende.

Følg disse anbefalingene for å forbedre forholdet til barnet ditt.

“Vanligvis, bak atferdsproblemer ligger en oppdragelse som er for tolerant. Foreldre som har vanskeligheter med å gjennomføre regler og som sliter når de har å gjøre med barns vanskeligheter og utfordringer, eller som ofte gir etter for barns krav, for å være alene.”

– Úrsula Perona –

Hva skal man gjøre når man har vanskelige barn?

Velg dine kamper

Når et barn vender seg til samfunnet, innser de at mange handlinger blir dømt som uakseptable.

Hvis alt fører til familie-diskusjoner eller -konflikter, vil ord begynne å miste sin mening.

Den oppførselen du bør prioritere er den som er farlig og offensiv. Det er det du bør prøve å ta tak i.

Når de gjelder de handlingene som er mindre “alvorlige,” velg strategier som timeout (pause).

Husk at for å kunne være konsekvent i barneoppdragelsen, må det være konsekvenser for upassende oppførsel.

 vanskelige barn; hvordan takle utfordringen

Trekk pusten dypt og bevar roen

Hvis oppførselen er uunngåelig, prøv å styre din egen reaksjon. Bruk en rolig  stemme og unngå ord som er sårende eller nedbrytende.

I dagliglivet hjemme, bruk forslag og positive uttrykk. En rolig og hyggelig familieatmosfære kan føre deg mye nærmere enn diskusjoner og aggressive konfrontasjoner.

Husk også å vise at det du er i mot er handlingen og ikke personen.

Barnet må forstå at din kjærlighet for han eller henne er permanent og at du bare prøver å hjelpe.

Håndter situasjonen med empati

Den beste måten å forklare for barn at de ikke skal være aggressive på, er å få dem til å se situasjonen fra et annet ståsted eller perspektiv.

Lær dem å tenke på konsekvensene og de negative følelsene deres oppførselen kan føre til hos andre.

Hvis dette blir gjort fra en tidlig alder, vil barnet bli mye mer følsomt ovenfor mennesker rundt seg.

“Toleranse er noe du må ta med i betraktning når du samhandler med vanskelige barn.”

Gi dem alternativer

Det er mange måter du kan få fram den ønskede oppførselen hos barna dine på uten å sette igang diskusjoner.

I stedet for å be dem rydde rommet, få dem å tro at de har alternativer å velge mellom.

Del husarbeidet opp i mindre aktiviteter og la dem velge hvilke de ønsker å utføre.

Når personer føler seg viktige og vet at de har makt til å velge, vil de handle på en mer ansvarlig måte.

Gi dem alternativer som er akseptable for deg og som du vet vil lede til det ønskede resultatet.

Tenk på løsninger for å håndtere følelser

Det er veldig normalt at visse situasjoner fører til emosjonelle endringer.

Den viktig å få barn til å forstå at det finnes forskjellige og sunne måter å uttrykke følelsene på og at de bør holde seg unna de negative.

Øv på leseteknikker, inviter dem til å gå en tur, men først og fremst lær dem hvordan de må unngå å såre andres følelser når de er sinte.

Etter å ha kommunisert og håndtert følelsen, hjelp dem til å finne løsninger.

Hva kan du gjøre med situasjonen som fikk deg til å føle deg sint? Barn i alle aldre må lære seg å løse sine problemer, små eller store.

missfornøyd gutt

Innrøm dine feil

Endel av jobben som forelder er å akseptere din egne feil som en lekse lært.

Du må sette eksemplet. Noen ganger gjør vi feil og sier ting vi ikke mener eller vi blir revet med i øyeblikket.

Når dette skjer, ikke nøl med å modig innrømme at du gjorde en feil. Voksne kan også av og til gjøre feil.

Toleranse er en annen faktor du burde ta med i betraktning når du forholder deg til vanskelige barn.

Selv om hovedmålet er å korrigere oppførselen deres og unngå framtidige problemer, bør vi også gjøre oss en anstrengelse for å forstå personligheten deres.

Det kan interessere deg ...
Lær barn å resonnere
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Lær barn å resonnere

Hvordan kan du lære barn å resonnere? Skal du lære barn å resonnere? Og hva betyr det å resonnere? Hvis du noen gang har stilt deg selv disse spørs...
Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.