Sosial intelligens hos barn: Hva du bør vite

Sosial intelligens hos barn er like viktig som enhver annen kognitiv ferdighet for riktig utvikling. Slik fremmer du det.
Sosial intelligens hos barn: Hva du bør vite
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Ifølge Daniel Goleman, berømt psykolog og forfatter, er emosjonell intelligens: “Evnen til å gjenkjenne våre egne og andres følelser, å motivere oss selv og å håndtere følelsene våre godt for å ha det beste for oss selv og for våre relasjoner.” Videre er denne intelligensen delt inn i intrapersonlig intelligens og sosial eller interpersonlig intelligens. I denne artikkelen vil vi snakke om sosial intelligens hos barn og dens utvikling gjennom barndommen.

For det første må du forstå at sosial intelligens er evnen til å relatere seg effektivt til andre mennesker. Dette skjer ved å forstå andres intensjoner, motivasjoner og ønsker. Videre handler det om å være empatisk og sette visse sosiale evner ut i praksis for å danne sunne forhold.

“Empati og sosiale ferdigheter er sosial intelligens, den mellommenneskelige delen av emosjonell intelligens. Derfor ser de like ut.”

– Daniel Goleman –

Sosial intelligens hos barn: hva du bør vite

Sosial intelligens hos barn

Barn begynner å utvikle sosial intelligens fra det øyeblikket de blir født. Og familien er deres første sosialiseringskontekst. Først samhandler babyer kontinuerlig med sine omsorgspersoner, vanligvis foreldrene, for å oppfylle sine grunnleggende behov.

Etter hvert blir dette forholdet mer komplekst, og familiemedlemmer blir til nøkkelelementer i barnets oppdragelse og riktig utvikling.

I denne forstand har familien funksjonen av å fremme riktige følelsesmessige standarder, verdier, forbilder osv. I tillegg må alt dette skje i et positivt miljø, der kommunikasjon, hengivenhet og gjensidig respekt bør komme først.

I tillegg må skolen jobbe med sosiale og emosjonelle aspekter med barn. De bør lære dem relasjonskompetanse, lagarbeid og samarbeid med sine jevnaldrende på en praktisk måte.

Ikke glem at skole og familie er de to sosiale sammenhenger der barn først forholder seg til andre. Derfor står de i en privilegert posisjon når de utvikler sosial intelligens hos barn.

Sosiale ferdigheter som barn skal lære

I barndommen finnes det ferdigheter knyttet til sosial intelligens som barn trenger å tilegne seg. Her er en liste over de viktigste:

 • Evnen til å dele emosjoner, følelser, tanker, meninger og tro
 • Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
 • Evnen til å praktisere aktiv lytting
 • Evnen til å forstå sosiale regler og konstruksjoner
 • Evnen til å forstå andres følelser
 • Evnen til å tilpasse seg ulike sosiale situasjoner i hverdagen
 • Utvikling av selvregulering og selvkontroll
 • Identifisering av konflikter og lære å møte dem ordentlig
 • Evnen til å forutse andres reaksjoner og atferd

Viktigheten av å utvikle denne intelligensen i barndommen

Ifølge Lidia Guevara Gomez, grunnskolelærer, har barn som utvikler en høy grad av emosjonell intelligens, og dermed sosial intelligens,:

 • flere venner
 • større disposisjon for å lære
 • færre atferdsproblemer.
 • større selvsikkerhet og tillit til seg selv
 • positiv selvfølelse
 • mer resiliens
 • mer empati
 • bedre ressurser når det gjelder konfliktløsning
 • mindre sjanse for å tilegne seg selvødeleggende atferd (narkotika, alkohol osv.)
 • større evne til å kontrollere impulser
Sosial intelligens hos barn: hva du bør vite

Til slutt er det akkurat slik Daniel Goleman uttalte:

“Jo mer sosial intelligens du tilegner deg, jo lykkeligere og sterkere blir du, og bedre forhold vil du ha.”

Avslutningsvis er sosial intelligens like viktig som enhver annen kognitiv ferdighet for riktig utvikling hos barn. Dermed må du ta hensyn til det, og være spesielt oppmerksom på følelsesmessige og affektive aspekter når du oppdrar barna.

Til slutt er mennesker sosiale vesener av natur og trenger å samhandle med andre mennesker. Så det er logisk at barn trenger å tilegne seg sosiale ferdigheter for å kunne forholde seg riktig til omgivelsene sine og dermed glede seg over dem.

Det kan interessere deg ...
De forskjellige teoriene som forklarer sosial utvikling
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
De forskjellige teoriene som forklarer sosial utvikling

Det finnes flere forskjellige teorier som forklarer sosial utvikling. Disse forklarer hvordan det sosiale miljøet påvirker barnets utvikling. • Guevara-Gómez; L. (2011). La inteligencia emocional. Innovación y Experiencias Educativas, (12).
 • Gutiérrez-Corredor, A. B. (2010). Cómo favorecer el desarrollo social en los niños y niñas. Innovación y Experiencias Educativas, (35).

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.