Opposisjonell atferdsforstyrrelse: Hva du trenger å vite

I denne artikkelen tar vi opp alt du trenger å vite om opposisjonell atferdsforstyrrelse, inkludert hva du kan gjøre for å identifisere og behandle det før en mister kontrollen.
Opposisjonell atferdsforstyrrelse: Hva du trenger å vite

Siste oppdatering: 08 mars, 2020

Opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD) innebærer antisosial atferd som fører til fiendtlighet og ulydighet. Som navnet antyder er barn med ODD opprørske og har vanskelig for å samarbeide med autoritetfigurer. Barn utvikler vanligvis opposisjonell atferdsforstyrrelse rundt en alder av åtte.

Hvis et barn har en opprørsk holdning i seks måneder eller mer, kan de ha ODD. Det er viktig å konsultere med en psykolog for å få en nøyaktig diagnose.

Opposisjonell atferdsforstyrrelse kan være alvorlig skadelig for barnets utvikling. Det gjør det svært vanskelig å ha det bra hjemme, på skolen og i andre sosiale miljøer.

Det er viktig å nevne at det er visse faktorer som øker barnets risiko for å utvikle ODD. For eksempel får mange flere gutter enn jenter denne diagnosen.

Risikofaktorer for å utvikle opposisjonell atferdsforstyrrelse

 • Å være gutt.
 • Familiehistorie med rusavhengighet og lidelser som ADHD blant andre.
 • Historie med omsorgssvikt eller overgrep.
 • Voldelig atferd, mangel på evne til å disiplinere seg.
 • Å vokse opp i miljø preget av konflikt og stress.
Gutt med opposisjonell atferdsforstyrrelse

Selv om fagfolk ikke er sikre på årsakene til ODD, mener de at arvelige og miljømessige faktorer er de mest sannsynlige årsakene. Noen andre mulige årsaker er:

Biologiske faktorer

Mange barn med opposisjonell atferdsforstyrrelse har minst ett familiemedlem med en affektiv lidelse.

En ubalanse i visse kjemiske stoffer i hjernen kan påvirke atferden. Følgelig mener forskere at endringer i serotoninnivåer kan utløse ODD.

Manglende evne til å regulere følelser og kontrollere impulser kan også bidra til voldelig og fiendtlig atferd overfor andre mennesker.

Miljøfaktorer

Miljøet der barna tilbringer mesteparten av tiden sin er en nøkkelfaktorer i utviklingen av enhver form for lidelse. Barn, akkurat som alle andre, blir direkte påvirket av omgivelsene. Problemer i miljøet kan føre til forstyrrende atferd.

De mest relevante miljømessige faktorene er:

Symptomer på opposisjonell atferdsforstyrrelse

Det er ikke alltid like lett å se forskjellen på et barn med en sterk personlighet og et barn med ODD. Likevel finnes det noen symptomer som kan hjelpe deg med å identifisere lidelsen.

Barn med ODD utagerer stadig vekk hjemme, men viser ikke alltid disse tegnene på lidelsen når de er på skolen. Alle barn er forskjellige. Her er noen av de vanligste symptomene:

 • Lav selvtillit.
 • Konsentrasjonsproblemer.
 • Generalisert aggressivitet.
 • Bevisst plage andre mennesker.
 • Mangel på impulskontroll.
 • Følelser av bitterhet og hevngjerrig atferd.
 • Motstand mot å følge regler eller å gjøre det en blir bedt om.
 • Barn med ODD liker ikke å jobbe i grupper, så de har en tendens til å isolere seg.
 • Opprørskhet, lytter ikke til autoritetfigurer, ingen respekt for etablerte grenser.
 • Anklager andre for sine feil eller dårlige oppførsel.
 • Alltid irritabel eller i dårlig humør, lett frustrert.
 • Bevisst og konstant utskjelling. Bruker mange banneord og er ikke redd for å si stygge ting for å såre andre.

Konsekvenser av opposisjonell atferdsforstyrrelse

Hvis ikke ODD blir behandlet i tide, vil disse problemene følge barnet inn i voksen alder. I ekstreme tilfeller kan individet med ODD ende opp uføre og helt ute av stand til å håndtere sosiale situasjoner.

Voksne med ubehandlet ODD har også større sjanse for å bli avhengige av medisiner, noe som gjør problemet enda verre.

På skolen mislykkes ofte barn med ubehandlet ODD. Dessuten har de problemer med å forme relasjoner med sine medelever, slik at de ender opp med å forme usunne vennskap andre steder.

ODD har også stor innvirkning på mellommenneskelige forhold og familieliv. Over tid gjør den karakteristiske antisosiale og fiendtlige atferden i opposisjonell atferdsforstyrrelse det nesten umulig for mennesker med denne tilstanden å oppretteholde relasjoner.

Avslutningsvis er det viktig å diagnostisere og behandle ODD hos barn så raskt som mulig. Jo tidligere problemet identifiseres, jo bedre. Med riktig behandling og støtte kan barn med ODD lære å takle det og kan fortsette å leve fullverdige og lykkelige liv.

Det kan interessere deg ...
Barns utvikling i begynnelsen av barneskolealder
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Barns utvikling i begynnelsen av barneskolealder

Begynnelsen av barneskolealder markerer en ny fase i barndommen, som er full av forandringer. Grunnskoleopplæringen har en mer organisert struktur.