Økningen i nettmobbing blant ungdom

Med ankomsten og utviklingen av ny teknologi har det også kommet nye typer aggresjon. Faktisk har det vært en alarmerende økning i nettmobbing blant ungdom de siste årene.
Økningen i nettmobbing blant ungdom
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Vi har sett en urovekkende økning i nettmobbing blant ungdom de siste årene. I følge organisasjonen Redd Barna er nettmobbing faktisk den vanligste formen for aggresjon blant tenåringer. I USA led 36,5% av elever på ungdoms- og videregående skoler av denne typen mobbing i 2019. Men hva er forklaringen bak disse dataene?

Problemet med mobbing er blitt altfor vanlig. Samfunnet vårt er klar over viktigheten av å forebygge og gripe inn i tilfeller av aggresjon i klasserommet … det være seg fysisk, verbalt, psykologisk, sosialt eller seksuelt. Men i denne nye epoken med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), må vi også ta nettaggresjon med i betraktningen.

“Med mindre og til samfunnet vårt anerkjenner nettmobbing for hva det er, vil lidelsen til tusenvis av tause ofre fortsette.”

– Anna Maria Chavez –

Økningen i nettmobbing blant ungdom

Redd Barnas nettside om mobbing på nett og mobil kaster lys over noe interessant informasjon om dette emnet:

Økningen i nettmobbing blant ungdom
 • 1 av 4 av ungdommene har opplevd nettmobbing i løpet av barndommen.
 • 7 % opplever å bli utestengt på nett og mobil mer enn en gang i måneden
 • 1 av 4 hadde lagt merke til at noen har blitt mobbet på nett.
 • 1 av 10 norske 9-16-åringer har opplevd dette oftere enn en gang i måneden..

Samtidig har antallet elever som opplever å bli mobbet to til tre ganger i måneden eller mer økt fra før 2016 hvor tallet lå på rundt 4% til 6,1 i 2018. I følge Medietilsynet utsettes stadig flere gutter for nettmobbing.

Hvilke faktorer bidrar til denne økningen i nettmobbing

Karakteristikkene til internett

For å forstå denne økningen i nettmobbing blant ungdom, er det flere ting vi må forstå. For det første har bruken av internett blitt en grunnleggende del av hverdagen i samfunnet vårt. Dette gjelder spesielt blant yngre generasjoner. Vi vet faktisk at 94% av barn mellom 10 og 15 år er internettbrukere.

Dette kommunikasjons- og informasjonsverktøyet omfatter følgende karakteristikker:

 • Handlingene som foregår på internett er umiddelbare.
 • Spredningen er øyeblikkelig.
 • Internett er gratis og enkelt å bruke.
 • Det gir muligheten til å opprettholde anonymitet.
 • Internett er universelt.

Alt dette betyr at digital aggresjon har konsekvenser som er større og mye mer alvorlige enn tradisjonell mobbing.

Dette er fordi nettmobbing ikke finner sted bare innenfor skolens kontekst. Snarere kan det oppstå når som helst på hvilken som helst dag og i enhver situasjon.

Økningen i nettmobbing blant ungdom

Følelse av straffefrihet

En annen faktor som forklarer denne økningen, er at ungdom opplever en følelse av straffrihet når de trakasserer noen fra en skjerm. Tenåringer trenger å forstå at aggresjon på nettet, uansett hva slags slags det er, er straffbart ved lov.

Samtidig spiller foreldre også en rolle i økningen i tilfeller av nettmobbing. Eksistensen av mangel på foreldrekontroll når det gjelder bruk av ny teknologi er definitivt en medvirkende faktor.

Mange barn bruker disse enhetene uten noen form for begrensninger. De gjør det uvitende om risikoen de utsetter seg for bare ved å navigere på internett eller opprette en profil på sosiale medier.

Men åpenbart handler det ikke om å forby barn å bruke internett og mobiltelefoner. Snarere trenger voksne å sette regler og retningslinjer for sikker bruk. Derfor må skoler og familier ta på seg ansvaret for å utdanne nye generasjoner om problemet med nettmobbing og andre typer datakriminalitet.

Det kan interessere deg ...
Sosiometrisk kartlegging som et verktøy mot mobbing
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Sosiometrisk kartlegging som et verktøy mot mobbing

Sosiometrisk kartlegging er et godt verktøy som kan hjelpe lærere å observere forholdet mellom elevene i et klasserom. På den måten kan man oppdage... • Calmaestra, J., Escorial, A., García, P., Del Moral, C., Perazzo, C., y Ubrich, T. (2016). Yo a eso no juego. Bullying y cyberbullying en la infancia. Madrid: Save the Children.
 • Sanjuán, C. Violencia viral: análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Madrid: Save the Children.

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.