Moralsk utvikling hos barn: Hva foreldre trenger å vite

Babyer begynner sin moralske utvikling fra en veldig ung alder. Deres omgivelser, familie og fremtidige venner vil spille en innflytelsesrik rolle i moralske kodekser og vaner som de tar til seg. Dette vil hjelpe dem å lære reglene i samfunnet de tilhører.
Moralsk utvikling hos barn: Hva foreldre trenger å vite

Siste oppdatering: 16 februar, 2020

Foreldre kan observere moralsk utvikling hos barn så tidlig som når de er 6 måneder. På dette tidspunktet er babyer allerede i stand til å skille mellom godt og ondt.

Dette er en essensiell kvalitet når det gjelder å fungere i samfunnet.

Moralsk utvikling hos barn: Hva skjer?

Viktige psykologer som Jean Piaget og Sigmund Freud mente at babyer blir født uten noen form for moralsk samvittighet. I løpet av de påfølgende månedene, hovedsakelig takket være sosialisering, utvikler barn imidlertid en følelse av moral. Dette lar dem skille mellom godt og ondt.

Disse verdenskjente forfatterne kom med forskjellige teorier om moralsk utvikling hos barn. De var imidlertid enige om ett faktum: Moralsk utvikling er en prosess som skjer takket være sosialisering og innlæring av normer som styrer samfunnet. Moral oppstår i hvert enkelt individ gjennom forskjellige livsfaser.

Utvikling av moral er uten tvil i stor grad avhengig av normene som barn får fra familien. Aspekter som respekt, toleranse og adekvat oppførsel utgjør en grunnleggende del av sunn moralsk utvikling. Og det er viktig både for barn og for deres miljø.

Nøkler for moralsk utvikling hos barn

Som vi har sett, er moralsk utvikling hos barn en del av en prosess som starter fra 6 måneders alder. For at denne utviklingen skal skje, trenger foreldre og andre nære familiemedlemmer og venner å bli involvert i sine barns utdannings- og læringsprosess.

De må lære bort grunnleggende verdier som vil gjøre det lettere for barn å ta del av samfunnet.

Moralsk utvikling hos barn: Hva foreldre trenger å vite

Det er flere nøkler som foreldre og lærere trenger å praktisere for å optimalisere moralsk utvikling hos barn:

  • Voksne trenger å lære regler og normer for atferd, både i hjemmet og i andre miljøer.
  • For at barn skal absorbere det voksne lærer bort, må voksne forklare årsaken bak reglene. Samtidig trenger barn å vite konsekvensene av ulydighet.
  • Den beste måten å befeste læring på er å lære bort ved eksempel. Det er ikke nok for foreldre å bare snakke med barna sine og forklare rett og galt. De må sette et eksempel. Dette er den kraftigste undervisningsmetoden av alle.
  • Det er ikke lett for barn å forstå begreper som medfølelse, respekt, toleranse osv. Foreldre trenger å huske på dette. Å lære disse verdiene gjennom praksis og ditt eget eksempel er grunnleggende.

Vi anbefaler deg å gjøre en innsats for å gi ros og forsterke barnas gode oppførsel positivt. Barn må imidlertid også forstå at handlingene deres har konsekvenser. Konsekvenser er den beste måten å utvikle et barns sunne moralske karakter.

Moralsk utvikling hos barn: Hva foreldre trenger å vite

Skole og omgivelser i den moralske utviklingen til barn

Det er sant at foreldre og nære familiemedlemmer er en grunnleggende del av moralsk utvikling hos barn. Men det er også sant at skole, venner og klassekamerater også spiller en nøkkelrolle .

Etter som barna vokser, er ikke foreldrene alltid deres referansepunkt. Ofte blir verdiene som foreldre har innprentet i barna sine forvrengt eller vridd på grunn av deres sosiale kontekst. Derfor er det viktig at foreldrene forblir involverte og oppmerksomme.

Husk viktigheten av å føre tilsyn med hva barn ser i media. Det er best for barn å bare se innhold som passer for deres alder.

Barn kan komme til å etterligne idolene sine – sangere, skuespillere, idrettsutøvere, etc. Spesialister hevder imidlertid at denne meldingen ikke er kraftig nok til å endre verdiene de har lært.

“Utviklingen av moral er i stor grad avhengig av normene som barn får fra familien”

Avslutningsvis er moralsk utvikling hos barn en prosess. Det begynner gjennom sosialisering og normene som foreldre lærer bort i hjemmet.

Av alle de ovennevnte grunnene er foreldrenes involvering grunnleggende i alle aspekter av et barns liv. Moral er avgjørende for en sunn utvikling av et barn som individ, både på et personlig og et sammfunnsnivå.

Det kan interessere deg ...
Lær barn å holde fast på prinsippene sine
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Lær barn å holde fast på prinsippene sine

Til en viss grad tilpasser vi oss andre for å etablere relasjoner og kontakter. Vi må imidlertid lære barna fra ung alder å holde fast på prinsippe...  • Kohlberg, L. (1992). Psicología del desarrollo moral (Vol. 2). Bilbao: Desclée de Brouwer.
  • Almagiá, E. B. (1987). El desarrollo moral: una introducción a la teoría de Kohlberg. Revista Latinoamericana de psicología, 19(1), 7-18. https://www.redalyc.org/pdf/805/80519101.pdf
  • González, A. M. P. (1989). Laurence Kohlberg: Teoría y práctica del desarrollo moral en la escuela. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, (4), 79-90. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117615
  • Barrios, A., Barbato, S., & Branco, A. (2012). El análisis microgenético para el estudio del desarrollo moral: consideraciones teóricas y metodológicas. Revista de Psicología (PUCP), 30(2), 249-279. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-92472012000200002