Hvordan man lærer verdien av ærlighet til sine barn

02 oktober, 2018

De fleste av oss vet hvor viktig det er å kunne stole på noen. Tidens gang har vist oss hvordan vi setter pris på den dyrebare verdien av ærlighet. Dette bør vi også lære barna våre.

Verdien av ærlighet er en dyd som er lett å lære om den er øvet på daglig. Allikevel, i tillegg til å lære og øve på ærlighet, må foreldre også dyrke den når de oppdrar barna sine.

Foreldre bør dyrke verdien av ærlighet med samme dedikasjon som en gartner gir når de tar vare på den vakreste rosen i sin hage.

Om vi tar vare på denne rosen skikkelig, så vil verdien av ærlighet alltid skille seg ut blant de mange løgnene som forpester våre liv, på en helt naturlig måte.

Hvorfor lyver den lille engelen din?

Når barn begynner å snakke kan de ganske enkelt ikke si noe annet enn sannheten. De er alltid ærlige. Av denne grunnen bør vi lære de verdien av ærlighet fra begynnelsen av.

Allikevel, av flere grunner, begynner disse små englene som kun kan fortelle sannheten å være uoppriktige. En av hovedgrunnene til dette er mest sannsynlig fordi de lærer seg at å lyve hjelper dem med å unngå visse konsekvenser for handlingene sine.

De vil også begynne å lyve for å få en fordel av andre eller at de oppdager at å lyve er måten de får den belønningen de ønsker på.

Sannheten er at det florerer av grunner for en løgn. Men, mens man vurderer disse grunnene er det lett å oppdage at i de fleste tilfeller, har barna lært å være uoppriktige av det de ser andre gjøre, spesielt de voksne som er rundt dem.

Før vi sensurerer eller straffer dem, er det nødvendig at vi tar en god kikk på oss selv for å vite om det noe vi kan endre på i vår egen oppførsel.

Dyrke verdien av ærlighet inn i ditt barns hjerte

verdien av ærlighet

Det er svært vanskelig å la våre barn vokse opp i en glassboks for å holde dem så rene og uskyldige som de er når de er nyfødte. Noen ganger vil de ikke plukke opp uvanen av å lyve hjemme, men heller på skolen. Utover straffen, vil ditt barn behøve å bli lært viktigheten bak verdien av ærlighet.

Med andre ord, langt viktigere enn represalier er å lære dem verdien av ærlighet. Det er også viktig å reflektere over faktumet om at uærlige barn ikke stoles på av andre. Denne mangelen på tillit er den verste følelsen et barn kan ha for det som en lærer eller foreldre prøver å etablere.

Det å snakke om verdien av ærlighet med barna dine er svært viktig i det øyeblikket du oppdager at barnet lyver. Denne tidlige starten gir deg tid til å korrigere problemet som uærlighet kan true med.

Hva enn forholdene kanskje tilsier, må du prøve å snakke med barna om dette problemet. Forklar til dem at deres problemer alltid kan løses på en bedre måte om de bare er ærlige.

Ærlighet er alltid lært med et eksempel

Om barna observerer at voksne stadig lyver, skjuler ting eller noen ganger bruker dem som medskyldige for å dekke over en løgn. Hva enn motivet er, vil de da ha lært at ærlighet er selektivt og alt er lov så lenge løgnen ikke blir oppdaget.

Av denne grunnen, må du for alt hva det er verdt unngå å bruke barnet ditt som en medskyldig
når du lyver, uansett hvor triviell løgnen måtte være. For eksempel, det å si at du ikke er hjemme når du faktisk er det.

Og viktigste av alt, du må aldri rettferdiggjøre løgnen. Du må aldri la barna dine ta del i den, selv ikke som en lek eller spøk.

Lære å holde løfter

Som foreldre bør vi prøve å være så ærlige som mulig. Vi bør derfor heller ikke bryte løfter. Vi bør heller gi verdi til de og alltid holde løftene vi har gitt.

Det å gi et eksempel er fundamentalt om vi ønsker å forklare for barn hva verdien av ærlighet og løfter er. På denne måten vil du ha en sterk base for å ikke tolerere det når barnet ditt ikke holder det de lover, og da kan du forklare hvorfor det er så viktig å gjøre det.

Har du et barn som jevnlig forteller sannheten?

Da er det også viktig å dyrke denne verdien, forsterke og sette pris på det. Om de noen ganger feiler, noe som er naturlig for alle mennesker, bør du holde in mente at den beste disiplinen er å korrigere deres oppførsel. Det at barnet ditt velger å fortelle sannheten i den neste situasjonen viser at de har forstått feiltakelsen sin.

Det er sant at å ta vare på denne diamanten vi kaller verdien av ærlighet, ikke er noen lett oppgave. Som foreldre har vi en viktig rolle i å utvikle våre barn til å bli morgendagens voksne, og vil kunne endre verdenen vi lever i.

Hvordan lærer man barna verdien av ærlighet?

Det følgende nyttige rådene vil hjelpe oss med å lære verdien av ærlighet og fremme ærligheten til våre barn:

verdien av ærlighet

  • Snakk med barnet ditt om viktigheten av å være ærlig og å si sannheten. Forklar til dem at folk som lyver ikke kan stoles på og at folk som er uoppriktige ikke vanligvis blir tatt vel imot av andre.
  • Forklar til barnet ditt hva integritet er og hvordan det påvirker deres daglige liv. Forklar at integritet innebærer at folk tror på deg når du sier noe. Men andre ord, verdien som er forankret av “ditt ord er din lov” er fortsatt svært viktig.
  • Observer dem når de leker med andre. Lær dem å dele på leker og verdien av rettferdig lek. Lær barnet ditt at å leke rettferdig vil hjelpe dem med å bli rettferdige voksne.
  • Vis barna dine hvordan man er en god venn. Forklar til dem forskjellen mellom en ekte venn og en bekjent. Det å vise barnet ditt hvordan man er en god venn vil også lære dem verdien av respekt og lojalitet.
  • La barnet ditt føle seg ansvarlige om de har gjort noe galt. Forklar til dem at det de har gjort er galt og hvorfor det er galt. Vis dem at deres handlinger har konsekvenser. Dette er en verdifull leksjon for alle og den hjelper barnet med å tenke på konsekvensene av deres handlinger før de utfører handlingen.

Vær tålmodig

Selv om det noen ganger viser seg å være komplisert eller at vi ganske enkelt ikke helt vet hvordan, bør vi alltid prøve å lære dem og fremme disse verdiene. Vær tålmodig og du vil finne den mest passende måten for deg og dine barn å lære dette.

Fremfor alt, må du alltid være klar over at ved å gjøre dette vil du forberede dine små til å håndtere den virkelige verdenen med så mye ærlighet som mulig og dette vil alltid være en fordel for dem.

Til slutt, er det viktig å vite at du har plantet og dyrket verdier som har et sterkt grep på barnets hjerte. Dette vil hjelpe dem med å føle seg selvsikre i sine valg. Om du gjør dette, vil du alltid være sikker på at hvor enn de er, så vil de være gode medmennesker.