Hvordan påvirker fødselsrekkefølgen personligheten din?

Det er ikke det samme å være enebarn som det er å være den eldste av to brødre. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan fødselsrekkefølgen påvirker forskjellige aspekter av personligheten din.
Hvordan påvirker fødselsrekkefølgen personligheten din?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 19 mai, 2019

Søsken tar på seg forskjellige roller avhengig om de er eldre eller yngre. Dette er faktisk et fenomen som forekommer i alle familier. I denne artikkelen skal vi diskutere spørsmålet; “Hvordan påvirker fødselsrekkefølgen personligheten din?”

Fødselsrekkefølgen kan ha en stor innflytelse på barns personlighet og atferd. Dette er sant om du er enebarn, den eldste, i midten eller yngst. Fødselsrekkefølgen er uten tvil et tema som fortjener spesiell oppmerksomhet.

På samme måte vet vi at morens miljø for fødselen endres ved hvert svangerskap. Når de er født pleier førstefødte å få mer oppmerksomhet fra foreldrene.

Et hierarki blir skapt når nye brødre og søstre kommer til verdenen. Disse barna velger visse roller eller nisjer i familien for å skille seg ut.

Faktisk har ny forskning beregnet at førstefødte barn får omtrent 3,000 flere timer med foreldrene når de er mellom 4 og 13 år enn deres yngre søsken i samme tidsperiode.

Mange tror at dette fører til at de er mer ansvarlige og opplever et sterkere press for å lykkes og gjøre ting riktig. Altså, foreldre har en tendens til å ta det mer med ro med barn som er født senere.

Hvordan påvirker fødselsrekkefølgen personligheten din?

Det er bevist at fødselsrekkefølgen påvirker personligheten til mennesker. Selv om de deler samme far og mor oppfører ikke alle barn seg på samme måte.

Det er fascinerende å se hvordan fødselsrekkefølgen har en umiddelbar virkning på hvordan et barns personlighet blir utviklet. Selvfølgelig er det vanskelig å generalisere, men du kan likevel kjenne igjen vanlige personlighetstrekk og komme til visse konklusjoner.

Det første barnet

I de fleste familier er det første barnet en form for eksperiment for de nye foreldrene. I denne situasjon bruker de fleste foreldre en blanding av instinkt, prøving og feiling.

To søstre måler høyden sin.

Som et resultat av dette er foreldre ekstremt oppmerksomme omsorgspersoner med noen veldig strenge reglerDette vil da føre til at de første barna er perfeksjonister som alltid ønsker å tilfredsstille foreldrene sine.

Det andre barnet

Når det andre barnet er født har foreldrene en tendens til å tillate dem å gjøre flere ting. Dette er fordi foreldrene er mer erfarne etter det første barnet.

Det er mulig at det andre barnet, som er vant til å dele oppmerksomheten med det første, vokser opp til å bli mer uavhengig. Dette barnet trenger kanskje ikke å be om hjelp like ofte som det eldre søskenet.

Yngre søsken har ofte ikke like mye ansvar og dermed mer frihetDe prøver ofte å gjøre ting på sin egen måte.

Barn født i midten

Barn som er født i midten har en tendens til å ha mindre definerte personligheter enn sine eldre og yngre søsken. Faktisk kan det hende de plukker opp atferden til sine eldre eller yngre søsken, eller så finner de en kombinasjon av de to.

I tillegg har de ofte evnen til å se situasjoner fra andres perspektiver. Dette er fordi de alltid må opprettholde en forbindelse med menneskene rundt seg.

“Et hierarki blir skapt når nye brødre og søstre kommer til verdenen. Dissa barna velger visse roller eller nisjer i familien for å skille seg ut.”

Hvordan påvirker fødselsrekkefølgen personligheten til enebarn?

Enebarn alene trenger ikke å konkurrere med andre søsken. Dette lar dem monopolisere foreldrenes oppmerksomhet og ressurser.

Dette varer ikke i en kort periode, men for alltid. Dette gir enebarna uten tvil et privilegium som lar dem ra nytte av foreldrenes støtte hele tiden.

I følge fødselsrekkefølgen deler enebarn mange karakteristikker med eldre søsken, bare mindre intenst. De blir ikke dyttet til side når det kommer et nytt søsken. De er ikke under press og mister ikke sin privilegerte stilling i familien.

Et enebarn med foreldrene sine.

I tillegg til fødselsrekkefølgen er det viktig å huske at foreldre behandler barna sine annerledes. Dette former selvfølgelige barnas holdning og atferd.

Sannheten er at fødselsrekkefølgen alene bestemmer ikke barnas skjebne. Barns personligheter er en tilfeldig blanding av deres egen genetikk og erfaringer de opplever i løpet av barndommen.

Derfor, selv om fødselsrekkefølgen dytter barnet i visse retninger, er det fremdeles bare en liten del av et mye større puslespill. Foreldre, selvfølgelig, spiller en viktig rolle i denne prosessen.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.