Hvordan lære barn å forsvare seg selv

08 juni, 2019
Det finnes både gode og onde mennesker her i verden, men du vil ikke alltid være der til å hjelpe og forsvare barnet ditt. Lær hvordan du kan lære barnet ditt til å forsvare seg selv uten vold.

Har du lært barnet ditt at ikke alle menneskene rundt dem er “gode”? Barnet ditt vil til slutt vokse opp og innse selv at det faktisk finnes grusomme mennesker her i verden. Har du lært barnet ditt å forsvare seg selv mot denne typen mennesker?

Samfunnet vårt har utviklet forskjellige handlingsmønstre hvor gode og dårlige mennesker samhandler med hverandre på en daglig basis.

Det er derfor barn burde lære, så langt det er mulig, hvilke mennesker som bidrar til deres velvære og hvilke som ikke gjøre det. Denne kunnskapen vil la dem tiltrekke positive mennesker til livene sine.

Å forsvare seg selv uten vold!

Når vi evaluerer et barns oppførsel i respons til krangler eller konflikt, blander vi ofte å forsvare seg selv med vold. Dette er to helt forskjellige konsept som ikke har noe med hverandre å gjøre.

Når barnet føler seg fysisk eller verbalt angrepet, har de rett på å forsvare sin integritet og verdighet.

Kommunikasjon gjennom vold er aldri forsvarlig, spesielt når det kommer til barn. Ha i tankene at, akkurat som hos voksne, oppstår både spenning og krangler hos barn. Disse situasjonene vil ha en innvirkning på barets karakter.

Vold er den raske veien, veien til den desperate, veien til de som ikke vet hvordan man bruker bedre verktøy.

Vi blander ofte forsvar med vold, og disse to konseptene er helt forskjellige. Vold involverer å handle på en måte som søker å skade en annen person. Forsvar på den andre siden, hindrer et annet individ fra å skade oss. 

Konflikt mellom barn

Vold er en holdning som søker å skade et annet individ mens selvforsvar søker å forvare ens eget velvære, uten å nødvendigvis skade andre. 

For å forhindre barnet ditt fra å ha vansker når det kommer til å kommunisere med andre, lær dem grunnleggende verdier, og det faktum at vold aldri burde være et alternativ. 

Hvordan lære barnet ditt til å forsvare seg selv?

  1. Oppmuntre barnet ditt til å prøve å forstå den andre personens motiver. De burde klare å se ting objektivt. Dette vil hjelpe dem til å løse konflikter uten å bruke vold.
  2. Lær dem at fornærmelsene til andre ikke har noe å si hvis de ikke er sanne. Det viktige er å ha tillit til seg selv, og ikke gi viktighet til hva andre sier om oss.
  3. Forhindre at barnet ditt bruker den samme grusomheten som andre kan ha brukt på dem. Dette er ikke måten man vinner respekt på, og heller ikke måten å skape sunne bånd på.
  4. La dem vite at vold aldri er løsningen. Vold bringer alltid konsekvenser. Unngå å oppmuntre aggressiv oppførsel siden det bare bidrar til å bygge dårlige verdier hos dem.
  5. De burde aldri løpe vekk. Derimot burde du lære dem til å unngå konflikt så langt det er mulig.
  6. La barnet ditt uttrykke følelsene sine fritt uten å dømmes. Det er viktig at foreldre lytter til barna sine. Dette lar dem lufte seg og lette på stresset. I tillegg lar vi dem uttrykke seg fritt. Dette fremmer etablering av sterkere bånd.

Å lære barn om hvordan man håndterer konflikter

Foreldre gir noen ganger lite viktighet til hva barna deres sier når de uttrykker følelsene sine. Vi må huske at problemene deres bærer mye relevans for dem. Det er derfor det er viktig at foreldre lytter til dem skikkelig.

Hvis barnet ditt forsvarer seg selv og aggressoren fortsetter, burde du lære dem til å be om hjelp fra en voksen. Dette burde gjøres for å løse konflikten og for å tilføre de nødvendige korrigerende metodene. Barnet ditt burde ikke blir fysisk angrepet under noen omstendigheter. 

Du må hjelpe barnet ditt til å forstå at de vil tjene mye mer på å være forståelsesfulle og empatiske, heller enn å være voldelige.

Når situasjonen krever at voksne blander seg inn, vil du se at om du lærer dem å behandle aggressoren med godhet og respekt, vil de forstå hvorfor de ikke burde fortsette å plage andre for å føle seg bedre selv.

Bare det å bli behandlet med godhet vil gjøre at aggressoren stiller spørsmål ved sin egen holdning, og putter en bremse på sin negative oppførsel.

Ved å snakke til barnet vil de kunne forstå at vold ikke er den riktige måten å be om oppmerksomhet. Vold viser en mangel på selvkontroll og affektive evner.

Noen foreldre velger å melde barna sine på sporter og andre fritidsaktiviteter for å hjelpe dem å utvikle styrken til å møte enkelte trusler, inkludert mobbere.

Kampsport kan velges, men vi anbefaler at de deltar i aktiviteter hvor de kan lære å forsvare seg selv uten å bruke vold. De kan delta i sport som volleyball, basketball, tennis og fotball.

Alle disse sportene har både “angrep” og “forsvar” som strategier, og det vil hjelpe barnet til å håndtere konflikt bedre.